Project:
Op locatie 821 is de afgelopen 2 weken een bedrag van € 105,00 gespaard voor het Straatkinderen-project. Vorige week hebben we 177 schoenendozen in Gouda afgeleverd. Iedereen daarvoor bedankt!
De eerste kerststerren van de actie van groep 8/meester Jan zijn de afgelopen week uitgedeeld. In de volgende nieuwsbrief laten we u de opbrengst weten.

Groep 4:
Op donderdag 12 december moeten alle groepen 4 om 12.00 uur bij locatie 196 opgehaald worden.

Kerstviering kleutergroepen:
Het Kerstfeest van deze groepen vindt dit jaar plaats in de Kandelaarkerk op dinsdag
17 december a.s. om 19.30 uur. De ouders krijgen hiervoor nog een uitnodiging. Op die dinsdag zijn deze groepen i.v.m. de voorbereidingen 's middags vrij.
Om deze viering goed te laten verlopen gaan alle kleutergroepen (dus van beide gebouwen) op dinsdag 17 december a.s. om 8.30 uur in de Kandelaarkerk oefenen. De kinderen moeten die ochtend dus in de kerk (achter de woontoren bij winkelcentrum de Bieshof) gebracht worden en niet op school. Om 12.00 uur kunt u de kinderen weer gewoon op school op komen halen.

Kerstviering groep 3 t/m 8:
Deze groepen vieren het Kerstfeest op donderdag 19 december a.s. in hun eigen gebouw (zonder ouders). In het hoofdgebouw beginnen de vieringen om 19.00 uur en op locatie 821 om 19.15 uur. De vieringen duren ongeveer een uur.

Aan de ouders van groep 1/2 Elsa/Ute:
Wilt u uw kind deze week een bezemsteel meegeven in verband met het kerstspel. Na de kerstviering krijgt u de bezemsteel weer terug.
Alvast hartelijk dank, juf Elsa en juf Ute.

Studiemiddag (geheugensteuntje):
Op dinsdag 14 januari 2003 zijn alle groepen 's middags vrij i.v.m. een studiemiddag van het team rond 'Schoolplan en Identiteit'.

Kledingactie:
Het is weer zover!
Woensdag a.s. wordt er weer kleding verzameld. U kunt de zakken alleen 's ochtends tot 09.00 uur inleveren bij de ingang van de beide locaties.

Kerstvakantie:
Vrijdag 20 december a.s. krijgen alle groepen om 12.00 uur kerstvakantie. De school begint weer op maandag 6 januari 2003.

Personeelszaken:
Deze week wordt juf Sandra aan haar hand geopereerd en meester Freddie aan zijn knie.

Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2002-2003. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2002-2003.