Project:
Op locatie 821 is voor de kerstvakantie een bedrag van € 84,00 gespaard voor het Straatkinderen-project en op locatie 196 is de afgelopen 4 weken een bedrag van € 57,46 gespaard.

Kerststerrenactie :
De kerststerrenactie is goed verlopen, op 4-12-02 zijn er 225 kerststerren afgeleverd en op
18-12-02 zijn er 135 kerststerren afgeleverd. Onze totale bedrag was € 912,50.
Voor Brazilië hebben we € 228,40 (fl. 502,48) verdiend.
Wij willen u bedanken voor het kopen van onze kerststerren!!!!!!!
Namens groep 8a meester Jan: BEDANKT!

Vakantierooster 2003-2004:
Herfstvakantie: 11-10-03 t/m 19-10-03
Kerstvakantie: 20-12-03 t/m 04-01-04
Voorjaarsvakantie: 21-02-04 t/m 29-02-04
Paasvakantie: 09-04-04 t/m 12-04-04
Meivakantie: 24-04-04 t/m 09-05-04
Hemelvaartsvakantie: 20-05-04 t/m 23-05-04
Pinkstervakantie: 29-05-04 t/m 31-05-04
Zomervakantie: 03-07-04 t/m 15-08-04

Groepen 8:
Nu de kerstvakantie voorbij is, komt de keuze voor het voortgezet onderwijs dichterbij!
Woensdagavond 8 januari a.s. is er een informatieavond voor alle ouders van de leerlingen van groep 8. Deze avond gaat over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs en over alle veranderingen die zich daar de afgelopen jaren hebben afgespeeld. Ook komt de cito-eindtoets en het schooladvies aan de orde.
De avond begint om 19.30 uur op locatie 821.
Een week later op woensdag 15 januari vindt er in de Merwehal de jaarlijkse scholenmarkt plaats. Hier presenteren alle Dordtse scholen voor voortgezet onderwijs zich. U kunt er terecht van 16.00 tot 20.00 uur.
De cito-eindtoets vindt plaats op 4,5 en 6 februari.
De afscheidsavond van de groepen 8 zal in tegenstelling tot een eerder bericht gehouden worden op 1 juli a.s.

Lampionnenoptocht:
Op vrijdag 31 januari a.s. lopen we, onder voorbehoud, de jaarlijkse lampionnenoptocht t.g.v. de verjaardag van onze koningin. Ook dit jaar onder begeleiding van twee muziekkorpsen die als afsluiting een spetterend optreden gaan verzorgen op het schoolplein van het hoofdgebouw. Evenals vorig jaar zal er na afloop aan de kinderen van onze school een oliebol worden uitgedeeld.
Hou dus goed de volgende nieuwsbrief in de gaten!


Jarig:
Op woensdag 8 januari a.s. viert juf Annienke haar verjaardag in haar eigen groep.

Groep 6 juf Sandy:
Met ingang van deze week zal juf Mandy als LIO-er in deze groep aan het werk gaan.
Dit betekent dat zij (tot eind april) op maandag, dinsdag en woensdag voor deze groep 6 staat
en op die dagen ook verantwoordelijk is. Juf Sandy staat op donderdag en vrijdag voor de groep en blijft eindverantwoordelijk. Natuurlijk zal er veel overleg tussen beide leerkrachten zijn. Juf Sandy heeft gedurende deze periode haar vrije dag op maandag en zal op de dinsdag en woensdag met overige zaken (zoals het project hoogbegaafden) aan het werk zijn.

Groep 7 juf Ciska/ juf Monique:
Juf Ciska is de komende twee weken niet aanwezig. Zij wordt vervangen door juf Monique en juf Mirjam.

Schoolmelk:
De eerstvolgende drinkdag voor de leerlingen met een abonnement op schoolmelk is aanstaande vrijdag.

Studiemiddag:
Op dinsdag 14 januari a.s. zijn alle groepen ’s middags vrij i.v.m. een studiemiddag van het team rond “Schoolplan en Identiteit”.

Ouderavond 23 april a.s.:
Op woensdag 23 april a.s. zal er weer een ouderavond zijn. Deze avond staat zoals gewoonlijk
in het teken van een bepaald thema, waarover u dan meer informatie krijgt. Vorig jaar is deze
avond rondom het thema ‘faalangst’ verzorgd door de Stichting Chris.
Graag vernemen we van u welk onderwerp u deze avond graag behandeld zou zien. We verzoeken u daarvoor onderstaand strookje uiterlijk maandag 13 januari a.s. bij de leerkrachten in te leveren.

Klik HIER voor het strookje.

Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2002-2003. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2002-2003.