Zendingsproject:
Als aanzet naar de sponsorloop van 10 oktober t.b.v. Unicef gaan we de weken tot de herfstvakantie sparen voor Unicef, zodat we een mooi bedrag kunnen overhandigen.
Iedere klas krijgt een spaarposter.
Voor het project “Straatkinderen in Brazilië” hebben we het streefbedrag van € 2000,- gehaald. Dit bedrag is naar dit project overgemaakt. Bedankt, namens de zendingscommissie!

Personeelsaangelegenheden:
Juf Anita is in de vakantie van een dochter, Franca, bevallen. Juf Erna heeft in de vakantie haar zoon, Luca, van Schiphol op mogen halen. Voor beide gezinnen de hartelijke felicitaties!
Juf Anita gaat na de herfstvakantie weer aan het werk en juf Erna vanaf 18 november a.s.
Met meester Jan gaat het de goede kant op; hij zal binnenkort beginnen met reïntegreren.
Ook met juf Janny gaat het steeds beter; zij is na de zomervakantie weer met werken begonnen. Het zwangerschapsverlof van juf Marjoleine zit er bijna op; zij begint weer op dinsdag 2 september a.s.
Juf Sandy en juf Tijmine gaan eind september met zwangerschapsverlof. Hun vervanging is inmiddels geregeld.

Schoolzwemmen:
Groep 3 start vandaag met schoolzwemmen. De bus komt om ongeveer half vier aan, dus u kunt uw kind iets later dan normaal van school halen. Er mag geen eten en drinken mee naar het zwembad.

Informatie-avond: groep 1 t/m 8
Maandag 8 september a.s. wordt de jaarlijkse informatie-avond voor ouders gehouden. u krijgt deze avond te horen wat er in de verschillende jaargroepen gebeurt. Er zullen 2 rondes gehouden worden, zodat u meerdere groepen kunt bezoeken.
We hopen dat er weer veel ouders aanwezig zullen zijn!!!!!!!
De kleutergroepen zullen de 1e ronde informatie geven en de 2e ronde materiaal laten zien.
Groep 1/2 Marjoke/Deanne en Elsa/Ute hebben op dinsdag informatieavond.
19.30 – 20.15 uur: 1e ronde.
20.15 – 20.45 uur: pauze (de koffie/thee staat klaar).
20.45 – 21.30 uur: 2e ronde.

Blokfluiten:
Voor de leerlingen vanaf groep 4 is het mogelijk om op woensdagmiddag in kleine groepjes
blokfluitles te volgen. De kosten hiervoor bedragen 60 euro per jaar. Voor opgave en inlichtingen kunt u contact opnemen met Emmy Schoester, tel. 6167760.

Plein locatie 821:
In verband met de rust voor de groepen aan de pleinkant is het de bedoeling dat de ouders die
hun kind op komen halen pas om 12.00 en 15.15 uur, op het moment dat de kleuters naar buiten komen, het plein op gaan. We verzoeken u dringend om tot dat moment buiten het hek te wachten.


Gezocht: handige (groot)ouders:
In de onderbouw gaat er gewerkt worden met "planborden".
Voor het maken van deze borden zoeken wij handige ouders of grootouders die willen schuren, verven, boren en schroeven. U kunt dit voor 1 september a.s. doorgeven aan de leerkracht . Vindt u het leuk om te helpen en zit uw kind niet meer in de onderbouw dan kunt u het doorgeven aan juf Maureen (administratie locatie 196).
T.z.t. wordt er dan contact met u opgenomen.

Gevonden voorwerpen:
A.s. donderdag worden de gevonden voorwerpen van vorig schooljaar in de gang van beide gebouwen uitgestald. U kunt dan kijken of er nog spullen van uw kind(eren) bijzit. De spullen, die blijven liggen, gaan daarna weg.

Speelgoedmiddag groep 1/2:
De eerste donderdagmiddag van de maand is het speelgoedmiddag voor groep 1 en 2 (zie schoolgids).
Aangezien er een paar middagen uitvallen, zijn dit de volgende data:
Donderdag 11 sept., 2 okt., 6 nov., maandag 8 dec., donderdag 8 jan., 12 feb., 4 mrt., 1 apr., 13 mei., 3 juni en 1 juli.

Studiemiddag:
Donderdag 4 september a.s. zijn de groepen 1 t/m 4 vrij i.v.m. een studiemiddag van het personeel.

Telefoonlijsten:
Op verzoek van vele ouders zullen binnenkort weer leerlingenlijsten meegegeven worden.
Mocht u er bezwaar tegen hebben, dat uw telefoonnummer wordt vermeld, dan kunt u dat tot donderdag 28 augustus a.s. aan Maureen (administratie) doorgeven.

Leesboeken:
Om het lezen te stimuleren geven we ook dit jaar de folders van de Boektoppers en de Leesleeuw mee. We maken u erop attent dat het soms wel eens gebeurt, dat wij één van de betreffende boeken inhoudelijk of qua taalgebruik wat minder geschikt vinden.

Jantje Beton-actie:
Dit jaar doen we met de groepen 5, 6 en 7 mee aan de Jantje Beton-loten-verkoopactie.
Binnenkort krijgen alle leerlingen van de betreffende groepen een boekje met loten mee naar huis. Het is de bedoeling dat deze loten aan buren, familie en kennissen verkocht worden. De kinderen mogen er niet mee langs de deur gaan. De helft van de opbrengst hiervan is bestemd voor de goede doelen van Jantje Beton en de andere helft voor de school.
De groepen 8 doen mee met de kinderpostzegels en voor de groepen 1 t/m 4 wordt dit jaar een kaarten-verkoopactie gehouden.

Nieuwe ouderraadsleden:
Tot onze grote vreugde hebben n.a.v. onze oproep aan het einde van het afgelopen schooljaar zich 4 nieuwe ouderraadsleden gemeld. Ook hebben 2 ouders aangegeven m.i.v. het volgende schooljaar interesse te hebben deel uit te gaan maken van de ouderraad.
Wij hopen dat Monique Blom, Dorien Kruithof, Jeanette den Uijl en Nelly Leeuwestein veel plezier beleven aan het meedraaien in de ouderraad.

Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004. Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004.