Zendingsproject “Elim Home”:
Voor ons project is op beide locaties tot nu toe een bedrag van € 778,00 opgehaald.

Groep 3
De groepen 3 willen de jaarlijkse schoonmaak van de materialen weer vroeg in het jaar organiseren. We willen daarom de ouders vragen om vrijdag 30 januari de kinderen een tas mee te geven, de materialen thuis schoon te maken en die op maandag 2 februari weer met de kinderen mee te geven. Alvast hartelijk dank voor uw inzet.

Kunstmin:
Op donderdagmorgen 5 februari gaat groep 1/2 van juf Fien/Janny naar de voorstelling “Vos en Haas” in schouwburg Kunstmin. Alles vindt plaats onder schooltijd, dus u kunt uw kind op de gewone tijd van school halen.

Ouderochtend groep 2:
Vanaf februari mogen de ouders (opa’s en oma’s) van de kinderen van groep 2 een dagdeel op visite komen. Bij elke groep komt er een lijst te hangen waarop u uw naam en het aantal personen kan inschrijven.

Juf Marjoleine Breedveld:
Inmiddels heeft juf Marjoleine haar derde kuur achter de rug. Ze voelt zich eigenlijk stukken beter dan enkele maanden geleden en is (ondanks dat alles natuurlijk erg zorgelijk blijft) vol
strijdlust. Onderzoeken wijzen ook uit dat de kuur aanslaat. Aan het eind van deze maand krijgt ze haar vierde kuur; we houden u op de hoogte.

Studiemiddag:
In verband met een studiemiddag rond het thema ‘Identiteit’ zijn alle groepen op
donderdag 5 februari a.s. ’s middags vrij.

Groepen 3 (bijgebouw):
In het weekend van 24 januari a.s. wordt in alle lokalen van het bijgebouw vloerbedekking gelegd. Hiermee proberen we de akoestiek in de betreffende lokalen te verbeteren. Tevens zal de groep van juf Wilma beneden komen te zitten en gaat de groep van juf Alinde naar boven.
In verband hiermee worden de kinderen van deze groepen op maandag 26 januari om 10.00 uur ’s ochtends op school verwacht. Mocht dit u voor onoverkomelijke problemen plaatsen, dan kan uw kind om 8.30 uur in één van de overige groepen 3 opgevangen worden.

Open morgen:
Op woensdag 4 februari a.s. hebben we onze jaarlijkse Open Morgen voor de inschrijving
van kleuters.


Folder Vereniging:
De Vereniging Een school met de Bijbel te Dordrecht, waartoe ook onze school behoort, heeft een nieuwe folder uitgebracht. Alle oudste leerlingen krijgen deze folder vandaag mee. U wordt van harte uitgenodigd om lid van de Vereniging te worden.

Personeelszaken:
Met ingang van maandag 2 februari gaat juf Marga op maandag de ADV-dagen van verschillende bovenbouwcollega’s vervullen. Op woensdag zal zij dat om de week doen bij meester Micha, die dan fulltime gaat werken.
Vanaf 9 februari a.s. gaat juf Henriëtte met zwangerschapsverlof. Haar taken in groep 5 worden op woensdag overgenomen door juf Mirjam Luiten, hetgeen betekent dat juf Angelique dan op die dag haar vrije dag heeft en op de vrijdag gaat werken.

Project:
In tegenstelling tot wat er in de Activiteitenkalender staat, wordt de afsluitende tentoonstelling van het project gehouden op donderdag 11 maart a.s.

Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004. Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004.