Zendingsproject “Elim Home”:
Voor ons project is op beide locaties tot nu toe een bedrag van € 895,00 opgehaald.

Webnieuws:
De kerstversiering is weer van de website verdwenen, maar er blijft genoeg te beleven. De lijst "juffen en meesters" groeit gestaag en het websiteteam krijgt steeds meer hulp van juffen en meesters die enthousiast met de camera aan de slag gaan. Kijk maar eens naar de belevenissen van de groepen 4 (dramalessen) en volg de kleuters van juf Marjoke en juf Deanne (op bezoek bij Boekmans). Binnenkort is het Valentijn ......

Open morgen:
Deze wordt 4 februari a.s. van 9.00 – 11.00 uur op locatie 196 gehouden.

Groepen 8 - Cito:
Op 10, 11 en 12 februari a.s. wordt de Cito-eindtoets afgenomen. Alle leerlingen uit de groepen 8 veel succes toegewenst.

Juf Tineke:
Bij juf Tineke is afgelopen maandag definitief de ziekte Sarcoidose (voorheen Besnier Boeck)
vastgesteld. Deze ziekte maakt dat mensen lichamelijk nogal wat te verstouwen hebben en momenteel zijn de reserves van juf Tineke uitgeput. Dit betekent dat zij de komende weken (op advies van de ARBO-arts) niet kan/mag werken. We proberen zo snel mogelijk een goede, permanente oplossing m.b.t. de vervanging te regelen.

Project “Rondje Dordt”:
Zoals al eerder aangegeven wordt er van 1 t/m 11 maart in alle groepen projectmatig gewerkt en wel met als centrale thema “Rondje Dordt”. Het project zal op 1 maart op beide locaties door burgemeester Bandell geopend worden.

Groep 0/1 Mariëtte/Klazien (huishoudelijke mededelingen):
Pasfoto:
Voor het planbord hebben we een pasfoto nodig van uw kind. We hebben er al een paar gekregen.
We kunnen met het planbord gaan werken als we van alle kinderen een foto hebben.
Knopen:
Heeft u nog oude knopen ergens in een doos liggen en wilt u ze kwijt? Wij kunnen ze heel goed gebruiken.
Gym:
Als we gaan gymmen moeten de kinderen zichzelf aan en uitkleden. Sommige kinderen kunnen het al heel goed maar er zijn er ook die nog veel hulp nodig hebben. Wilt u er aan denken om uw zoon/dochter makkelijke kleding aan te trekken, zodat ze het aan en uitkleden (bijna) helemaal alleen kunnen doen? En probeert u thuis ook uw kind te stimuleren om zichzelf aan te kleden!
Stagiaires:
Sinds 26 januari hebben we 2 stagiaires die ons helpen in de groep.

Vrij:
Donderdag 5 februari zijn alle groepen ’s middags vrij i.v.m. een studiemiddag rond het thema ‘identiteit’.
Donderdag 11 maart blijven alle kinderen tussen de middag op school (er wordt in de klas gegeten) en zijn alle groepen om 14.00 uur uit (dit i.v.m. de voorbereidingen van de tentoonstelling van het project).
Maandag 29 maart zijn de groepen 1,2 en 3 ’s middags vrij i.v.m. een studiemiddag.

Verjaardag:
Dinsdag 17 februari viert juf Ilonka haar verjaardag in de klas en woensdag 18 februari vieren juf Petra en juf Linda hun verjaardag in de klas. De kinderen van deze juffen mogen op die dag verkleed naar school komen.

Gebedsgroep:
Woensdag 11 februari 2004 om 20.00 uur bent u van harte welkom op de 5e bijeenkomst van de Dordtse schoolgebedsgroepen. Het thema is “Bidden, een lust of een last”.
Plaats: gebouw Patrimomium, Lange Breestraat 24, Dordrecht. Namens de gebedsgroep van de Johan Frisoschool.

Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004. Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004.