Zendingsproject “Elim Home”:
Voor ons project is op beide locaties tot nu toe een bedrag van € 1007,10 opgehaald.

Groepen 3 naar Weizigt:
Alle groepen 3 gaan binnenkort naar Weizigt. Zij brengen een bezoek aan Katrien de Kip.
De groep van juf Ilonka/Lia gaat op maandagochtend 8 maart en ‘s middags gaat de groep van Wilma/Mieke (i.p.v. zwemmen). Op dinsdag 9 maart gaat de groep van meester Freddie/juf Francina ‘s ochtends en de groep van juf Eleonora ‘s middags. Op woensdag 10 maart gaat de groep van juf Alinde/Francina.
De kinderen die ‘s ochtends gaan, moeten een rugzakje met eten en drinken meenemen.
De groep van juf Eleonora blijft die dag over; ze moeten dus hun lunchpakket meenemen. De bus vertrek al om 12.30 uur.

Project groep 3:
Donderdagmiddag 4 maart gaan de groepen 3 een boottocht maken i.v.m. het project. We zoeken hiervoor ouders die willen rijden. Er volgt nog een intekenlijst.

Project groep 5:
In het kader van het project zullen de groepen 5 deelnemen aan de speurtocht "De ruige Biesbosch". Zoals de titel al aangeeft, zullen hier niet alleen de bekende wandelpaden gevolgd worden, dus oude kleren en zo mogelijk kaplaarzen aan (of oude schoenen).
De groep van juf Rianne/Tijmine gaat op dinsdag 2 maart in de ochtend. De groep van juf Annienke zal deze middag gaan. Om voldoende tijd voor de speurtocht te hebben, blijft deze groep 's middags in de klas over, zodat zij eerder kunnen vertrekken.
De groep van juf Marjolijn/Fransje gaat op donderdag 4 maart in de ochtend. De groep van juf Angelique/Mirjam zal deze middag gaan. Ook deze groep blijft dan in zijn geheel in de klas over.
De kinderen kunnen voor 'tussendoor' gewoon eten en drinken meenemen.

Project Rondje Dordt:
Maandag 1 maart a.s. wordt ons project door burgemeester Bandell geopend. Op locatie 821
zal dit om 09.00 uur gebeuren en op locatie 196 om 09.30 uur.

Op donderdag 11 maart draaien we met de hele school een continurooster. Dit betekent dat de kinderen tussen de middag op school blijven en in de klas lunchen (denk aan extra eten en drinken!). Alle groepen zijn die middag om 14.00 uur uit.

Het bovenstaande heeft te maken met de afsluitende tentoonstelling van het project.
Van 16.30 uur–20.30 uur kunt u op beide locaties het één en ander met betrekking tot het project bekijken.
In verband met de te verwachten drukte, verzoeken we alle gezinnen, waarvan de achternaam met één van de letters A t/m L begint, tussen 16.30 en 18.30 uur te komen en de overige gezinnen tussen 18.30 en 20.30 uur.
Op beide locaties zal er een verplichte looprichting zijn; deze wordt aangegeven met groene pijlen. Deze avond zal Jong Jubal op het plein van beide locaties een optreden verzorgen.
Zowel op 196 als op 821 verzorgt de Ouderraad evenals voorgaande jaren de catering.

Schoolvoetbal + schoolsportolympiade:
Dat het schoolvoetbaltoernooi een "klapper" is op de Friso is al lang bekend; jaarlijks schrijven heel veel kinderen zich in om lekker een potje mee te voetballen.
Dit jaar is er echter een nieuw record bereikt!! Maar liefst 174 (!!) kinderen hebben zich aangemeld, 121 jongens en 53 meiden, verdeeld over 12 jongensteams en 6 meidenteams!!! Als het wedstrijdschema klaar is (en dat zal nog een hele klus worden!) zal pas bekend zijn waar en wanneer de teams moeten spelen, op woensdag 31 maart, 7 of 14 april. De finale wordt gespeeld op woensdag 21 april, maar of de Friso daar bij is ..... dat zal moeten blijken!!
Verder hebben we de groepen 7 aangemeld voor de schoolsportolympiade op vrijdag 4 juni, een 2-jaarlijks sportevenement met een "olympische inslag" .... we zullen horen of we daar aan mee mogen doen, want het aantal plaatsen is beperkt.

Nieuwe kleuters:
Door een gebrek aan lokalen en formatie worden momenteel de kleuters die in februari, maart en april 4 jaar worden in de bestaande groepen geplaatst. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat de
groepen niet groter dan 28 leerlingen worden.

Kaartenactie:
In het begin van het schooljaar hebben de groepen 5, 6 en 7 meegedaan met de "Jantje Beton" lotenverkoop. De groepen 8 verkopen jaarlijks de kinderpostzegels. Nu mogen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 meedoen aan een kaartenactie. Rondom het thema feest hebben alle groepen tekeningen gemaakt, waarvan er uit iedere groep 3 tekeningen geselecteerd zijn die mee mogen naar de jury. De jury kiest hieruit per jaargroep 2 tekeningen. Van deze 8 gekozen tekeningen worden ansichtkaarten gemaakt. In de week van 5 april krijgen de kinderen intekenlijsten mee om setjes kaarten te verkopen. De opbrengst hiervan gaat deels naar een goed doel en deels naar de school. Nader bericht hierover volgt.

Zwangerschapsverlof juf Yvonne en juf Wilma:
Halverwege maart gaat juf Yvonne met zwangerschapsverlof. Haar taken zullen overgenomen worden door juf Karina Ligthart.
Halverwege april gaat juf Wilma met zwangerschapsverlof. Haar taken zullen waargenomen worden door juf Ute Admiraal. Hierdoor zou er in de groep van juf Elsa een vacature ontstaan, maar dat is inmiddels opgelost, want juf Erica gaat daar op donderdag en vrijdag aan het werk.

Vervanging juf Tineke en juf Sandra:
Ter vervanging van juf Tineke hebben we meester Johan Jeras benoemd en ook vanaf deze plaats heten we hem van harte welkom op onze school.
In de tweede week van maart moet juf Sandra aan haar andere hand geopereerd worden. Zij zal vervangen worden door juf Froukje (maandag,dinsdag en woensdag) en juf Erica (donderdag en vrijdag).

Brief 10-minuten gesprekken:
De groepen 5 t/m 7 krijgen op 1 maart de brief met de betrekking tot de planning van de 10-minuten gesprekken mee. Dit geldt niet voor groep 7 van juf Tineke/meester Johan. Voor deze groep worden de 10-minuten gesprekken een tweetal weken verschoven. U krijgt hierover later een brief.

Groepen 8:
In verband met het samenstellen van de portfolio’s en de komende verwijzingsgesprekken, zijn de groepen 8 maandag 8 maart a.s. ’s middags vrij.

Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004. Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004.