Zendingsproject "Elim Home":
Voor ons project in Zuid Afrika is op beide locaties tot nu toe een bedrag van € 1211,10 opgehaald.

Paasproject:
In de weken naar Pasen toe wordt in alle groepen gewerkt met het paasproject 'Dat is pas leven'. In ieder lokaal hangt de poster van het project en aan de hand van onze methode Kind op Maandag gaan we door de Veertigdagentijd naar Pasen toe.

Paasmaaltijd:
Donderdag 8 april vieren wij het paasfeest. Alle kinderen eten dan op school. Voor het eten wordt gezorgd. De kinderen moeten zelf een bord, bestek beker, voorzien van naam, meenemen.

Project Rondje Dordt:
Met een goed gevoel hebben we op 11 maart het project afgesloten. Vanaf deze plaats, ook namens de ouderraad, de hartelijke dank aan allen die op enigerlei wijze geholpen hebben!

Groepen 1 t/m 3:
In verband met een studiemiddag zijn deze groepen op maandag 29 maart a.s.
's middags vrij.

Afscheidsavond groepen 8:
In tegenstelling tot wat in de activiteitenkalender staat vermeld, wordt de afscheidsavond gehouden op dinsdag 29 juni a.s.

Steentjesprijsvraag:
Tijdens de tentoonstelling was er een raadwedstrijd in de klas van juf Froukje/Sandra: "hoeveel steentjes zitten er in de pot?" Deze vraag is goed beantwoord door Esmee Kamerman uit groep 7! Het waren precies 148 steentjes. Van harte gefeliciteerd Esmee!!

Zomerfeest:
Voor je het weet is het al zover……. Vrijdag 25 juni is het weer zomerfeest voor alle kleuters. Dit jaar is het thema CIRCUS. De schooltijden voor deze dag zijn 09.00 uur tot 12.30 uur.

Weizigt:
Groep 1/2 van juf Marjoke/juf Deanne gaat donderdagmiddag 25 maart naar de kinderboerderij. Wilt u uw kind oude kleren en liefst kaplaarzen aantrekken?

Prijsvraag juf Petra/Linda:
Tijdens het project kon er geraden worden hoeveel walnoten er in een glazen pot zaten. Er waren heel weinig juiste antwoorden. Door loting is de winnaar geworden: Marc Zoon. De pot kan in de Elmerklas op locatie 196 opgehaald worden. Gefeliciteerd Marc!

Bezoek aan Weizigt groepen 6:
De groepen 6 brengen op maandag 5 en dinsdag 6 april een bezoek aan Natuur- en Milieucentrum Weizigt. Ze zullen daar van alles leren over dieren en voorjaarsbloeiers. De groep van meester Micha gaat op maandagmorgen 5 april, de groep van meester Johan gaat op maandagmiddag 5 april en de groep van juf Anky en juf Anne-Marie gaat op maandagmiddag 6 april. De groepen van meester Johan en juf Anky/juf Anne-Marie vertrekken 's middags al vroeg. De kinderen moeten daarom tussen de middag op school eten. Zorgt u voor eten en drinken?

Sportdagen midden- en bovenbouw:
De tijd vliegt en de sportdagen komen alweer in zicht. Deze worden gehouden op 26 mei en 2 juni. Anders dan eerder verstrekte informatie zal de bovenbouw op 26 mei sportdag hebben en de middenbouw op 2 juni. Via de OR hadden diverse (klassen)ouders zich al opgegeven om te helpen op één van deze dagen. Omdat de data gewijzigd zijn, willen wij u vragen dit nogmaals te doen. Wilt u een briefje met uw naam, de groep van uw kind en de datum dat u beschikbaar bent inleveren bij de groepsleerkracht. Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking!!
Had u zich nog niet opgegeven, maar lijkt het u wel erg leuk om te helpen dan kunt u ook een briefje met bovengenoemde informatie inleveren bij de groepsleerkracht. Voor meer informatie kunt u terecht bij Juf Joyce (locatie 196) of Juf Annienke (locatie 821)

Groep 3:
Woensdag 24 maart, 31 maart en 7 april a.s. krijgt groep 3 van juf Lia/Ilonka Streetdance van "Stichting ToBe" tijdens de gymles in het Palet. Wilt u uw kind 5 minuten later dan normaal gewoon bij de gym ophalen?

Zaalkorfbaltoernooi:
Afgelopen zaterdag 20 maart hebben 6 teams, bestaande uit leerlingen uit de groepen 3 en 4, met het jaarlijkse zaalkorfbaltoernooi meegedaan. In de hal van Sporting Delta in de wijk Dubbeldam hebben de kinderen en hun coaches zich enorm ingespannen en veel plezier beleefd. Aan het einde van de dag ging de Johan Frisoschool trots met een eerste plaats, 4 derde plaatsen en een laatste plaats naar huis. Wij bedanken alle kinderen, begeleiders en alle supporters voor de leuke dag. Naast een uitgebreid verslag zullen er komende week ook veel foto's van het toernooi op de website van de school te zien zijn.

Verjaardag:
Woensdag 24 maart a.s. vieren juf Gerda en juf Erica hun verjaardag in de klas en vrijdag 26 maart a.s. vieren juf Judith en juf Esmé hun verjaardag in de klas. De kinderen van deze juffen mogen verkleed naar school komen.
Kledinginzameling:
Op woensdag 18 februari jl. hebben er voor de derde keer dit schooljaar op beide locaties kledingcontainers gestaan. Deze keer werd er 765 kg. verzameld en dat is weer een prachtig resultaat. Het aantal kilo's dat is opgehaald dit schooljaar hebben we op een rijtje gezet: Oktober 2003 - 1635 kg. December 2003 - 595 kg. Februari 2004 - 765 kg.
Zoals iedereen weet komt de uiteindelijke opbrengst van deze actie ten goede aan de leerlingen van onze school en bovendien komt een deel ten goede aan het Ronald MC Donald Kinderfonds. Na de meivakantie in week 20 of 21 zal de laatste kledinginzamelingsactie van dit schooljaar worden gehouden. Doet u ook weer mee!

Oproep collectanten NFK-collecte:
In de week van 26 april t/m 1 mei houdt het Nationaal Fonds Kinderhulp een huis-aan-huis-collecte. Stichting Chris is ingeschakeld bij deze collecte. De helft van het door Chris-collectanten opgehaalde bedrag is bestemd voor het werk van Stichting Chris. Stichting Chris is een landelijk werkende stichting voor christelijke kinder-en jeugdhulp te Dordrecht. De werkzaamheden van Chris is afhankelijk van giften. Deze collecte is dan ook onmisbaar om kinderen en tieners in nood daadwerkelijk te kunnen helpen.
Zou u een uurtje, of meer, vrij kunnen maken om in deze collecte mee te lopen? De looproute zal in overleg met u, en vanzelfsprekend zo dicht mogelijk bij u in de buurt, worden vastgesteld.
Voor aanmelding en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke Hondsmerk
Tel 078-6162768.

Fotoprijsvraag:
Dit is de oplossing van de fotoprijsvraag uit de vorige nieuwsbrief. Als u nog niet hebt meegedaan, omdat het weer afgelopen weekenden niet meewerkte, kunt u natuurlijk altijd de gevels op een mooie zonnige dag gaan bekijken. Een leuk boekje hierbij is dan het boekje: 'Help, de toren valt om!' geschreven door Frits Baarda. Met dit boekje als gids kunnen kinderen Dordrecht verkennen. Zwervend langs de straten op de twee uitgezette routes valt van alles te ontdekken.

foto 1: Kuipershaven, nr. 41-42 foto 7: Riedijk 106
foto 2: Groothoofdspoort foto 8: Engelenburgerkade 10
foto 3: Engelenburgerkade foto 9: Hofstraat 8
foto 4: Vlak 2 foto 10: Stadhuis
foto 5: achterzijde Grote Kerk foto 11: Korte Engelenburgerkade
foto 6: Suikerstraat foto 12: Wolwevershaven 23

Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004. Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004.