Zendingsproject “Elim Home”:
Voor ons project in Zuid-Afrika is op beide locaties tot nu toe een bedrag van € 1498,95 opgehaald.

Fietskeuring groep 8:
Woensdag 12 mei hebben de kinderen van groep 8 fietskeuring. Zij dienen dan op hun EIGEN fiets naar school te komen. In de brief die de kinderen meegekregen hebben, staat dat hun fiets met behulp van de controlekaart nagelopen moet worden. Aanbevolen wordt om dit samen met een ouder te doen. Als de fiets goedgekeurd wordt, krijgen ze een sticker. Fietsen die afgekeurd zijn, kunnen op een later tijdstip opnieuw gekeurd worden (nadat de nodige "reparaties" plaatsgevonden hebben).
Het praktische verkeersexamen is op dinsdag 25 mei. Er mag alleen aan meegedaan worden als de fiets goedgekeurd is.

Kaartenactie:
Inmiddels loopt de kaartenactie van de groepen 1 t/m 4.
Heeft u belangstelling voor een leuk setje 'feest'kaarten dan kunt u ook intekenen op 821 bij juffrouw Yvette.
De 8 gedrukte ansichtkaarten kosten € 3,00. De helft van de opbrengst gaat naar school en de helft gaat naar de stichting "Doe een wens".
Nog even ter herinnering: a.s. woensdag moeten de lijsten zijn ingeleverd bij de groepsleerkracht.

Wat doet de Medezeggenschapsraad (MR)?
Dit schooljaar zijn we bezig met het opzetten van een tevredenheidsonderzoek onder de ouders en samen met de Ouderraad denken we na over ouderparticipatie. Verder staan er binnenkort weer nieuwe verkiezingen voor de deur. Binnen de oudergeleding vertrekken Jaco Boven en Hanneke Krabbe. Dat betekent 2 nieuwe ouders in de MR! Om een lang verhaal kort te maken, u krijgt dus weer een stembiljet thuis. En langs deze weg willen we als MR de oproep doen om vooral gebruik te maken van uw stem! Maar het kan ook nog actiever. U krijgt de kans om de ouders te vertegenwoordigen binnen de MR.
Mocht u belangstelling hebben om MR-lid te worden dan bent u van harte welkom op één van de volgende vergaderingen (5 april of 17 mei). Neemt u hiervoor contact op met ondergetekende per telefoon 078-6167431 of per e-mail sjvisser@hetnet.nl Achtergrondinformatie is ook te vinden op de website www.johanfriso.nl onder het kopje “Schoolinfo”.
U maakt ons helemaal gelukkig door zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen die in de eerste week van juni zullen worden gehouden. De kandidaatstelling sluit op 1 mei, dus wacht niet te lang met reageren.

Hopelijk tot ziens!
Medezeggenschapsraad Johan Frisoschool
Sjoerd Visser, voorzitterKinderboerderij:

Dinsdagmorgen 20 april a.s. gaat de groep van juf Atie/juf Adri naar de kinderboerderij op bezoek bij “meneer de Pauw”. Het is verstandig de kinderen oude kleding en oude schoenen aan te
trekken.

Verjaardag:
Woensdag 21 april a.s. vieren juf Alinde, juf Eleonora en meester Freddie hun verjaardag en vrijdag 14 mei a.s. vieren juf Erna en juf Roelie hun verjaardag in de klas. De kinderen van deze leerkrachten mogen verkleed naar school komen.

Resultaten meisjesvoetbal:
De afgelaste voetbalwedstrijden van woensdag 7 april voor meisjesteams zijn woensdag 14 april ingehaald. De wedstrijden voor de meisjes uit de groepen 5 en 6 bij de vv. Wieldrecht konden echter niet doorgaan. De overige 4 meisjesteams behaalden 2 laatste plaatsen, een derde plaats en een eerste plaats. Team 1 met kinderen uit de groepen 7en 8 plaatst zich door hun eerste plaats voor de finalerondes.

Finales zaalvoetbal:
Het is al weer een poosje geleden, maar in de herfstvakantie heeft een jongensteam (Johan Frisoschool 5 groep 5/6) zich geplaatst voor de finales van het zaalvoetbaltoernooi. Deze finales worden gespeeld op vrijdagavond 7 mei a.s. in de Reeweghal (de atletiekhal). In deze finales moet het team het opnemen tegen Vest 1 en De Albatros 1. De eerste wedstrijd wordt gespeeld om 18.50 uur en supporters zijn altijd welkom. Natuurlijk wensen we ook dit team en hun coaches veel succes toe.

Finales schoolvoetbal:
Een meisjesteam en een jongensteam met leerlingen uit de groepen 7 en 8 spelen komende woensdag 21 april de finalewedstrijden om het kampioenschap van Dordrecht voor basisscholen. Beide teams zijn in de voorrondes winnaar geworden in hun poule en ontmoeten woensdag de andere poulewinnaars. Het meisjesteam o.l.v. coach André Leeuwestein en het jongensteam met coach Hans Leys spelen beiden hun wedstrijden bij de vv. Dubbeldam aan de Schenkeldijk. Aanvang van de wedstrijden is 13.30 uur.
Toeschouwers, assistent-trainers, verzorgers, waterdragers, kinderen met spandoeken en/of toeters en”stuurlui aanwal”zijn natuurlijk van harte welkom!

Koekeloere (schooltv):
Welke ouders hebben tijd om wekelijks de uitzendingen van Koekeloere op te nemen?
We zoeken 2 ouders. Eén voor locatie 196 en één voor de locatie 821.
U kunt zich opgeven bij één van de onderbouwleerkrachten.

Feest in de groepen 6, 7 en 8:
Komende week is het zover: op donderdag 22 april vieren we de gezamenlijke verjaardagen van de bovenbouwleerkrachten in Het Palet! We organiseren net zoals vorig jaar een grote playbackshow waarbij een democratisch gekozen artiest (of groep) zijn/haar groep vertegenwoordigt. In de ochtenduren zullen we met betreffende klassen naar Het Palet lopen, waar dan de winnaars van de groepen mogen optreden. Het Palet zal zijn omgebouwd tot een heus theater. Tegen het einde van de ochtend zijn we weer op tijd terug op school. In middaguren zal iedere leerkracht een eigen invulling geven aan zijn of haar verjaardag.


Atletiekwedstrijden:
Zaterdag 16 april jl. hebben er 54 leerlingen van onze school meegedaan aan atletiekwedstrijden bij de atletiekvereniging Hercules aan de Reeweg. Onder ideale weersomstandigheden mochten de kinderen zich inspannen bij de onderdelen: verspringen, kogelstoten, balwerpen en sprinten. Diverse kinderen van onze school gingen zelfs met enkele medaille naar huis.

Verkeersexamen groepen 7:
Woensdag 21 april a.s. wordt in de groepen 7 het schriftelijk verkeersexamen afgenomen.

Studiedag groep 1 t/m 4:
Woensdag 12 mei a.s. zijn de groepen 1 t/m 4 vrij i.v.m. een studiebijeenkomst van de leerkrachten.

Groepen 7: Entreetoets
In de periode na de meivakantie wordt in de groepen 7 de Cito-Entreetoets afgenomen.

Meivakantie:
Vrijdag 23 april a.s. krijgen de groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur en de groepen 5 t/m 8 om 15.15 uur meivakantie.
De kinderen worden op 10 mei .a.s. weer op school verwacht.

PENGREEP:
Een goede pengreep is belangrijk voor het aanvankelijk schrijfproces in groep 3. Het vasthouden en gebruiken van een potlood gebeurt echter al op peuter- en kleuterleeftijd. In die periode is het al van groot belang te letten op een goede pengreep. Een fout aangeleerde pengreep is namelijk heel moeilijk af te leren of in veel gevallen zelfs helemaal niet meer af te leren.
In de kleutergroep letten wij dus al op de pengreep en proberen deze, waar nodig, te verbeteren. Het is voor de kinderen echter heel lastig om hier al kleurend erg in te houden en het zou daarom fijn zijn als de kinderen thuis ook af en toe herinnerd worden aan een juiste pengreep.
Hieronder een beschrijving van de juiste pengreep zodat u er thuis misschien ook op kunt letten.
1. Houd de vingertoppen van duim, wijs- en middelvinger losjes bij elkaar;
2. Met de andere hand steek je het potlood tussen de opening van de vingertoppen. Het potlood komt tegen de onderkant van het nagelbed van de middelvinger;
3. De hand rust in het verlengde van de onderarm op de balkant van de hand en de pink;
4. De vingers worden daarbij licht gebogen; ze mogen niet krampachtig gestrekt op gekromd worden;
5. Laat het potlood ten minste 2 cm buiten de vingertoppen steken;
In de klas vertellen we de kinderen dat de duim en wijsvinger elkaar erg lief vinden en dat ze elkaar kusjes geven. Dit doen de kinderen door met hun schrijfhand de toppen van de duim en wijsvinger tegen elkaar te tikken. De andere hand plaatst het potlood ertussen en de middelvinger wordt er ter ondersteuning onder gelegd.

Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004. Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004.