Zendingsproject:
Voor het project "Villa Pardoes" is op beide locaties de afgelopen weken een bedrag van € 288,34 (196=€ 140,00en 821=€ 148,34) opgehaald.

Verjaardagen:
De volgende juffen vieren hun verjaardag:
* Juf Ria en juf Jacqueline: Woensdag 26 mei a.s.
* Juf Atie en juf Adri: Vrijdag 28 mei a.s.
* Juf Petra en juf Helene: 9 juni a.s. in speeltuin “Stadspolders”. De kinderen van deze juffen
kunnen in de speeltuin opgehaald worden.
De kinderen van deze juffen mogen verkleed naar school komen.

Juffendag:
Woensdagochtend 16 juni houden de juffen Mariette, Klazien, Vera en Rianne een juffendag.
We vieren met elkaar onze verjaardagen en ook nemen we die week afscheid van de stagiaires Vera en Rianne.
De kinderen mogen die dag verkleed komen. Ook hoeven ze die ochtend geen eten en drinken mee te nemen.

Kabouterpad:
De kleutergroepen op locatie 196 beginnen deze week met “Kabouterpad”. Hieronder volgt het programma:
Dinsdag 25 mei:
Ochtend: De groep van juf Fien/Janny
Woensdag 26 mei:
Ochtend: De groep van juf Esmé/Judith
Ochtend: De groep van juf Els/Karina
Donderdag 27 mei:
Ochtend: De groep van juf Petra/Linda
Middag: De groep van juf Elsa/Erica
Vrijdag 28 mei:
Ochtend: De groep van juf Mariëtte/Klazien
Ochtend: De groep van juf Erna/Roelie

Sportdag bovenbouw:
Woensdag 26 mei a.s. is de sportdag voor de bovenbouw. Deze sportdag zal gehouden worden op de velden van “Hercules” aan de Noordendijk. De kinderen en de begeleiders moeten zich om 08.40 uur melden bij de leerkracht van hun eigen kind. Om ongeveer 12.30 uur zal het weer afgelopen zijn. Wilt u zorgen voor passende kleding? Voor in de pauze kunt u uw kind iets te eten en te drinken meegeven.
De ouders die zich opgegeven hebben om deze dag te helpen, hebben als het goed is al een draaiboek gekregen. Als u vragen heeft kunt u deze morgen in de klas van juf Marjolijn/juf Sandy stellen (15.15u-15.30u). Wij wensen alle kinderen en begeleiders een sportieve dag toe!

Weizigt:
Dinsdagmiddag 25 mei a.s. gaat groep 0/1 van Gerda van 13.30 - 14.00 uur naar Weizigt voor een les “Kleurenganzenbord”.

10-minuten gesprekken:
Op maandag 14 juni a.s. (dit in tegenstelling tot wat er in de activiteitenkalender staat) zijn er weer 10-minuten gesprekken. Deze gesprekken zijn voor alle ouders van de kinderen uit de groepen 2. Voor de kinderen uit de groepen 1 en 3 t/m 7 zijn er gesprekken voor ouders die daar behoefte aan hebben. De kinderen uit de groepen 5 t/m 7 krijgen hiervoor vandaag een brief mee. De ouders uit de lagere groepen kunnen vanaf maandag 7 juni a.s. intekenen op de lijsten die bij het lokaal hangen.

Belangrijke data:
Voor de komende periode zijn de volgende data van belang:
25 mei: verkeersexamen groepen 8
26 mei: sportdag bovenbouw (gr. 6, 7 en 8)
31 mei: vrij (Tweede Pinksterdag)
1 juni: ledenvergadering Vereniging Een School met de Bijbel (locatie 821)
2 juni: sportdag middenbouw (gr. 3, 4 en 5)
14 juni: 10-minuten gesprekken
17 juni: rapporten mee naar huis
21 juni: onderbouw:plakavond/schoonmaken materiaal
21 juni: musical groep 8 meester Dick-Jan
22 juni: musical groep 8 juf Dalina/Mathilde/Mirjam
23 juni: musical groep 8 juf Monique/ juf Ciska
25 juni: zomerfeest kleuters
29 juni: afscheidsavond groepen 8
30 juni: laatste schooldag groepen 8
1 juli : laatste schooldag overige groepen

Project Rondje Dordt:
Zoals u zich wellicht zult herinneren, stond tijdens de tentoonstelling van het project de Dordtsche Gebakkraam op locatie 821. De winst van de verkoop van die dag is aan onze school geschonken en wij zullen hier in ieder geval een mooie vlag voor 821 voor kopen. Nogmaals hartelijk bedankt!

Groepsindeling 2004 – 2005:
We weten dat u er om zit te springen en we zijn bijna zover. Dinsdag 1 juni a.s. zullen de kinderen de groepsindeling voor volgend jaar mee naar huis krijgen.

Kaartenactie:
Deze week krijgen de kinderen die kaarten hebben verkocht, het intekenformulier en het aantal setjes mee naar huis. Wilt u a.u.b. het geld en het formulier in de meegegeven enveloppe retourneren en voor 1 juni weer inleveren bij de groepsleerkracht. In verband met het tellen, stellen we het op prijs als er zo min mogelijk 'klein' geld inzit. Hartelijk dank voor uw medewerking. In de volgende nieuwsbrief wordt de opbrengst bekend gemaakt.

Geboren!!!!!!!!!!!!!!
Afgelopen donderdag 20 mei is juf Wilma van een gezonde zoon, Sem bevallen. Ook vanaf deze plaats de hartelijke felicitaties aan vader, moeder en broertje Max.

Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004. Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004.