Zendingsproject:
Op lokatie 821 is een prima aanzet gegeven voor ons project van Unicef: er is namelijk € 177,27 opgehaald in de eerste weken van dit schooljaar en op locatie 196 is dat een bedrag van € 47,20.
Het geld is met name bestemd om kinderen onder allerlei omstandigheden in ieder geval 2 uur naar school te kunnen laten gaan b.v. steenhakkertjes in Bangladesh. Het thema is dan ook: “KINDEREN EERST”.

Huiswerkweken groep 8:
In groep 8 zullen de kinderen een aantal keer flink wat huiswerk op krijgen. In deze nieuwsbrief ziet u alvast de planning voor dit schooljaar. Dit betekent echter niet dat de kinderen in de overige weken geen huiswerk krijgen.
We hopen dat we met behulp van onze nieuwe agenda (de Huiswerk Afspraken Planner) de kinderen goed kunnen begeleiden met het plannen en leren/maken van het huiswerk.

Week 37 (8 t/m 12 september)
Week 41 (6 t/m 10 oktober)
Week 45 (3 t/m 7 november)
Week 49 (1 t/m 5 december)
Week 3 (12 t/m 16 januari)
Week 6 (2 t/m 6 februari)
Week 12 (15 t/m 19 maart)
Week 17 (19 t/m 23 april)
Week 22 (24 t/m 28 mei)

Najaarsles groep 5:
Eind september gaan wij met de kinderen van groep 5 naar landgoed “Dordtwijk” waar we een najaarsles zullen gaan doen van “Weizigt”.
Het rooster is als volgt:
23 sept juf Annienke vertrek van school om 09.15 uur terug op school om 12.00 uur
23 sept juf Angelique/Tijmine vertrek van school om 12.30 uur terug op school om 15.15 uur
24 sept juf Rianne/Henriëtte vertrek van school om 09.15 uur terug op school om 12.00 uur
25 sept juf Marjolijn/Fransje vertrek van school om 09.15 uur terug op school om 12.00 uur
LET OP!
De groep van juf Angelique eet deze dag op school dus graag eten en drinken meegeven.
De groep van juf Marjolijn en juf Fransje gaat deze dag niet naar de gym.
Omdat we niet weten wat voor weer het wordt, willen wij u vragen de kinderen ook regenkleding mee te geven en goede schoenen aan te laten trekken en eventueel kleren die vies mogen worden. Verder kunnen ze gewoon eten en drinken mee nemen voor een korte pauze.

Schoolreis:
Volgende week gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. De groepen 1/2 en de groepen 8 zijn die dag vrij van school.
Nog even voor de duidelijkheid:
De groepen 3 en 4 gaan naar Plaswijckpark in Rotterdam. Zij zullen om 9.00u vertrekken vanaf locatie 196 en daar om ongeveer 17.00u weer terug zijn.
De groepen 5 en 6 gaan naar het Archeon in Alphen aan den Rijn. Zij vertrekken om 9.00u vanaf locatie 821 en zijn om ongeveer 17.00u weer terug.
De groepen 7 gaan naar De Efteling in Kaatsheuvel. Zij vertrekken ook om 9.00u vanaf locatie 821, maar zullen pas om ongeveer 18.00u terug zijn.
Hoewel de bussen pas om 9.00u vertrekken worden de kinderen wel gewoon om 8.30u op school verwacht! Verdere informatie m.b.t. de schoolreis krijgt u nog.Inleveren strookjes voor abonnementen:
Als u voor uw kind(eren) een abonnement wilt nemen op Leesleeuw, Bobo, Okki, Taptoe of Hello You of als u een boekenpakket van Boektoppers wilt bestellen, wilt u dan de strookjes (volledig ingevuld!) uiterlijk vrijdag 12 september inleveren bij de leerkracht(en) van uw kind(eren)? Dan zorgen wij ervoor dat er weer heerlijk gelezen kan worden!

Digitaal visitekaartje:
Dat is onze website www.johanfriso.nl. U vindt er o.a. alle nieuwsbrieven, de schoolgids, achtergrondinformatie over leerkrachten en reportages van recente activiteiten op school. Heeft u de updates van dit schooljaar al bekeken?

Informatie-avond: groep 1 t/m 8:
Maandag 8 september a.s. wordt de jaarlijkse informatie-avond voor ouders gehouden. u krijgt deze avond te horen wat er in de verschillende jaargroepen gebeurt. Er zullen 2 rondes gehouden worden, zodat u meerdere groepen kunt bezoeken.
We hopen dat er weer veel ouders aanwezig zullen zijn!!!!!!!
De kleutergroepen zullen de 1e ronde informatie geven en de 2e ronde materiaal laten zien.
Groep 1/2 Marjoke/Deanne en Elsa/Ute hebben op dinsdag informatieavond.
19.30 – 20.15 uur: 1e ronde.
20.15 – 20.45 uur: pauze (de koffie/thee staat klaar).
20.45 – 21.30 uur: 2e ronde.

Schoolfotograaf:
Dinsdag 30 september a.s. komt de fotograaf op locatie 196 en woensdag 1 oktober a.s. op locatie 821.
Op woensdagmiddag 1 oktober worden ook de broertjes/zusjes-foto’s genomen. Dit gebeurt op locatie 821. Vanaf 15 september hangen er bij de ingang van locatie 196 (bij Maureen) lijsten waarop u voor de broertjes/zusjes- foto’s in kunt tekenen.

Sportclinics.:
Bureau sportstimulering Dordrecht organiseert elk jaar een groot aantal toernooien waaraan onze school meedoet, zoals voetbal, korfbal en schaken. Naast deze toernooien worden er ook zogenaamde clinics aangeboden. Het doel van deze clinics is leerlingen in de gelegenheid stellen eenmalig kennis te maken met bepaalde sporten. Je kunt bijvoorbeeld een clinic paardrijden bezoeken, sportklimmen, streetdance en nog veel meer!
De kinderen kunnen individueel deelnemen aan de clinics. Om zich op te geven moeten ze op school een inschrijfkaart halen. Deze komen in de loop van deze week bij juf Maureen (196) en bij juf Yvette (821) te liggen. In alle klassen komt een grote kalender te hangen waarop alle clinics en toernooien vermeld staan. Zo hoeft u er geen één te missen. De datum waarop de inschrijvingen uiterlijk binnen moeten zijn staat op de kaarten of is bij school bekend. De deelnemers ontvangen in de meeste gevallen een week voor de clinic alle informatie thuis.
Kosten:
Aan een aantal clinics zijn kosten verbonden (instructie en gebruik van materiaal)
Clinic Rolhockey:
Voor kinderen die geïnteresseerd zijn in Rolhockey wordt er op 8 oktober een clinic georganiseerd. Meer informatie kunt u vragen aan meester Enrico of bellen naar Bureau Sportstimulering (078 – 6316550). E-mailen naar de contactpersoon van dit bureau, Bart de Winter, kan ook: b.de.winter@dordrecht.nl.
Meer informatie:
Voor meer informatie over de clinics kunt u contact opnemen met Bureau Sportstimulering (bellen of mailen, zie hierboven) of één van de leden van de sportcommissie. Ook zijn er regelmatig sportieve updates te vinden op onze website: www.johanfriso.nl. We hopen dat de clinics uw kind(eren) helpen bij het maken van de juiste sportkeuze of ze gewoon een leuke sportieve ervaring geven.

Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004. Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004.