Zendingsproject:
Onlangs zijn er twee vrijwilligers op school geweest, die een presentatie hebben gegeven van hetgeen Villa Pardoes kan doen voor kinderen met een levensbedreigende ziekte.
Op locatie 196 is de afgelopen twee weken een bedrag van 71 euro opgehaald en op locatie 821 is dat 117,06 euro. Alle gevers weer hartelijk bedankt!

Schoolreis groepen 3 t/m 7:
Het lijkt nog ver weg, maar in september gaan de groepen 3 t/m 7 weer op schoolreis.
We gaan naar de volgende bestemmingen:
Groepen 3 en 4 naar Blijdorp; Groepen 5 en 6 naar De Spelerij; Groepen 7 naar de Efteling.
Enige weken geleden hebben wij u verzocht het bedrag voor de schoolreis zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 28 juni over te maken. Heeft u inmiddels betaald, onze dank. Mocht dit nog niet het geval zijn dan verzoeken we u dit alsnog te doen.
Wanneer u voor meerdere kinderen het schoolreisje moet betalen, wilt u dit dan per leerling doen (dit maakt het voor ons en stuk overzichtelijker)?

Musicals groepen 8:
Deze week worden de musicals van de groepen 8 opgevoerd. In verband met wegwerkzaamheden
moet u (komende vanuit het tunneltje van Sterrenburg) niet direct bij de manege rechtsaf, maar een afslag verder.

Gevonden voorwerpen:
Op donderdag 24 en vrijdag 25 juni a.s. liggen op beide locaties de gevonden voorwerpen weer uitgestald.

Sportdag:
De sportdagen zijn weer achter de rug. De sportdag van de bovenbouw was een groot succes. Helaas viel de sportdag van de middenbouw letterlijk in het water. Gelukkig waren er veel ouders bereid om me terug te lopen naar school. We willen iedereen die zich heft ingezet voor deze dagen hartelijk bedanken en we hopen natuurlijk dat u volgend jaar weer van de partij bent!

Wisseling van groepen:
Dinsdag 29 juni a.s. zullen we van 13.30 – 14.00 uur van groepen wisselen. De kinderen komen dan
(voorzover mogelijk) een half uurtje in hun nieuwe lokaal bij hun nieuwe juf of meester.

Zomerfeest:
Vrijdag 25 juni a.s. is het zomerfeest voor de kleuters.
Zoals gebruikelijk zullen de leerlingen uit de groepen 8 hierbij helpen. Zij zijn die dag om 13.00 uur uit (de kleuters zijn om 12.30 uur uit!!!).

Overblijven:
De kosten van het overblijven bedragen in het nieuwe cursusjaar 1,70 euro.

Vakantie:
Donderdag 1 juli a.s. krijgen de kinderen om 15.15 uur vakantie. Zij worden op maandag 16 augustus om 8.30 uur weer op school verwacht.

Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004. Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004.