Zendingsproject:
Voor ons Unicef-project is tot nu toe een totaal bedrag van € 557,39 op beide locaties opgehaald.
Sponsorloop Unicef
Wilt u er als ouders op letten, dat de kinderen op de dag van de sponsorloop de stempelkaart bij zich hebben of de kaart zodra hij van naam voorzien is alvast bij de leerkracht inleveren. Ook goede loopschoenen worden voor die dag aanbevolen.

Webnieuws:
Ze zijn weer op schoolkamp geweest (onze groep 8 leerlingen). Misschien wilt u als ouder van 1 van die leerlingen een impressie krijgen van wat zich daar nu al zo heeft afgespeeld? Misschien wilt u als ouder van een kind dat ooit nog op schoolkamp moet ook wel eens weten wat er allemaal gebeurt? Misschien wil je als broertje of zusje kijken wat jouw broer of zus gedaan heeft op het kamp? Misschien wil je als groep 8 leerling of meester/juf nog even nagenieten?
Dat kan. Een uitgebreide reportage is te vinden op de website www.johanfriso.nl
Daarnaast aandacht voor de zending en onze Unicefactie.

Een opvoedspreekuur bij u in de buurt:
Een opvoedspreekuur is bedoeld als laagdrempelige voorziening voor ouders en verzorgers met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar.
Een lage drempel houdt in: dichtbij huis, kortdurende steun, geen kosten, geen wachtlijst en het centraal stellen van de vraag van de ouders. Het feit dat er in principe geen verslag naar de school of de huisarts gaat en geen dossier gevormd wordt, draagt bij deze laagdrempeligheid.

Problemen met het leggen van contacten met andere kinderen, “druk” gedrag van kinderen, pesterijen op school, angst, koppigheid, eet-en slaapstoornissen etc. lijken op zich alledaagse problemen maar een groot deel van de ouders vraagt zich toch weleens af hoe hiermee het beste kan worden omgegaan. Het opvoedspreekuur biedt pedagogische adviezen gericht op de ontwikkeling van het kind en op het voorkomen en verminderen van spanningen in het gezin.
Het accent ligt daarbij op het bereiken van een effect op korte termijn.

Het opvoedspreekuur in de wijk Stadspolder wordt op de zolder van de buitenschoolse opvang Okidoki gehouden.
Adres: Selma Lagerlöf-erf 43-45
Woensdag van 09.00 uur-12.00 uur.
Pedagogisch medewerker: Margreet Sas
Een afspraak maken is heel gemakkelijk. U kunt bellen met de zorglijn van Stichting Opmaat, tel. 0900-8664.

Verkeerssituatie locatie 821:
Met dank aan de werkgroep Verkeersouders kunnen we u melden dat de situatie bij de oversteekplaats op de C. Mendesring bij locatie 821 gewijzigd is. Fietsers hebben hier bij het oversteken nu voorrang. We verzoeken u uw kind erop te wijzen dat voorrang hebben iets anders is dan voorrang krijgen.

Gezond trakteren:
Als je jarig bent mag je trakteren. Bij dezen melden we u nogmaals dat de voorkeur vanuit school hierbij uitgaat naar ‘gezonde’ traktaties.

Uw kind binnen brengen (groep 3 t/m 8):
Nu de gewenningsperiode na de zomervakantie weer ruimschoots voorbij is, verzoeken wij u vriendelijk om uw kind zoveel mogelijk zelf naar de klas te laten gaan. Dit om de drukte in alle gebouwen enigszins tegen te gaan.

Uw kind binnen brengen (groep 1 en 2):
Graag willen we ook in deze groepen om 8.30 en 13.15 uur beginnen. We verzoeken u vriendelijk om op tijd de klas te verlaten.

Wachten duurt soms lang en is altijd vervelend.................................
Helaas liep het nemen van de broertjes/zusjes foto’s afgelopen woensdag nogal uit, hetgeen voor de betreffende ouders/kinderen erg vervelend was. Ook voor ons was dat het geval, want wij moeten afgaan op hetgeen de fotograaf ons vooraf heeft aangegeven. U zult begrijpen dat hier
met de betreffende fotograaf achteraf over gesproken is/wordt.
Waarom dit in de nieuwsbrief staat? Ten eerste om aan te geven dat ook wij dit vervelend voor u vonden, ten tweede om de paar ouders die het nodig vonden om daar boos tegen ons te doen te adviseren om volgend jaar naar de dure fotograaf in de stad te gaan, want daar kun je gelijk gaan zitten en ten slotte om al die ouders te bedanken die, ondanks het vervelende wachten tegen ons
vriendelijk bleven en zelfs een ‘geintje’ tussendoor konden waarderen.
Goed onderwijs is een recht, het laten nemen van broertjes/zusjes foto’s blijft een service van de school!

Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004. Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004.