Personeelsaangelegenheden:
Helaas moeten we u in het kader van ‘lief en leed’ meedelen dat juf Marjoleine Breedveld ernstig ziek is. Het feit dat vandaag een team van artsen bij elkaar komt om te bekijken of ze haar zullen opereren of bestralen, geeft al aan dat de situatie voor haar en haar gezin erg zorgelijk is.

Zendingsproject “Unicef”:
Het geweldig bedrag dat de kinderen tijdens de Sponsorloop voor Unicef bij elkaar hebben gelopen, is € 13.610,16. De mensen van Unicef bedanken iedereen die hun steentje op welke wijze dan ook hebben bijgedragen.

Zendingsproject “Elim Home”:
Voor ons project is op beide locatie’s is tot nu toe een bedrag van € 315,00 opgehaald.

Jantje Beton:
De opbrengst van de collecte voor Jantje Beton is €. 1895,20. De ouderraad wil alle collectanten bedanken.

Sint:
Vrijdag 5 december a.s. zijn alle groepen ’s middags vrij.

Kerstfeesten:
De kleutergroepen vieren op woensdagavond 17 december kerstfeest in hun eigen lokaal (zonder ouders). Dit kerstfeest is van 18.30 -19.30 uur. De overige groepen vieren op donderdag 18 december kerstfeest in hun eigen lokaal (ook zonder de ouders). De groepen kunnen er zelf voor kiezen om kerst samen met hun parallelcollega's te vieren, maar meestal gaat de voorkeur uit naar het vieren met alleen de eigen klas. Het kerstfeest is van 19.00-20.00 uur.

Kerstvakantie:
De kerstvakantie begint op vrijdag 19 december om 12.00 uur.

Bollen planten:
Op dinsdag 25 november gaan de kinderen van groep 5 van juf Marjolijn en juf Fransje, samen met de plantsoenendienst van de gemeente en Weizigt, bollen planten in het gras langs het fietspad aan de overkant van de Chico Mendesring bij locatie 821. Dit zal van 13.30 - 14.00 uur plaatsvinden.
Het is verstandig om de kinderen oude kleding en schoenen/laarzen aan te laten trekken.

Kledingactie:
De volgende kledingactie komt er weer aan. Wij hopen dat u, samen met familie en buren, weer massaal gaat verzamelen. U kunt de zakken op woensdag 10 december, alleen 's ochtends tot 09.00 uur, inleveren bij de ingang van 196 en 821.

Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004. Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004.