Zendingsproject "Elim Home":
Voor ons project is op beide locatie's tot nu toe een bedrag van € 472,00 opgehaald.
In een maand met veel post willen we u vragen de gebruikte postzegels voor ons te bewaren, want ook hiermee is het Zeister Zendingsgenootschap erg blij. Graag ruim afscheuren en op beide locaties staat een doos waar de zegels in mogen (bij Maureen of Yvette). Alvast bedankt.

Wisselingen groepsleerkrachten:
Door ziektes, vertrek, zwangerschapsverloven en de inzet van LIO-ers zullen er in januari/februari verschillende wisselingen van leerkrachten plaatsvinden. Wij realiseren ons dat een tussentijdse wisseling van leerkrachten niet ideaal is, maar kunnen in de huidige situatie niet anders. Uitgangspunt hierbij is steeds om zoveel en zolang mogelijk continuïteit te waarborgen. Het betreft de volgende groepen:
Groep 1/2 juf Marjoleine:
Na de kerstvakantie zal op dinsdag, woensdag en donderdag juf Esmé Roding ter vervanging van juf Marjoleine als verantwoordelijk groepsleerkracht voor deze groep komen te staan. Op
maandag en vrijdag staat juf Judith voor de groep.
Groep 6 juf Anja:
Helaas moeten we u meedelen dat juf Anja met ingang van 8 januari a.s. onze school zal verlaten. Haar werkzaamheden thuis en op school zijn niet meer te combineren op de manier zoals zij dat graag doet. Vanaf 12 januari zal juf Anky Gerritsen als groepsverantwoordelijke leerkracht de taken van juf Anja overnemen. Donderdag en vrijdag blijven de dagen waarop juf Anne-Marie voor deze groep staat.
Groep 7 juf Mathilde:
Zoals reeds gepland zal juf Judith v.d. Bliek met ingang van 2 februari a.s. als LIO-er op dinsdag, woensdag en donderdag voor deze groep staan. Op maandag en vrijdag staat meester
Enrico voor de groep, waarbij er sprake is van gedeelde groepsverantwoordelijkheid.
Groep 8 juf Dalina:
Met ingang van 13 februari a.s. gaat juf Dalina met zwangerschapsverlof. Vanaf dat moment zal juf Mathilde als groepsverantwoordelijke voor deze groep komen te staan. Aangezien meester Enrico naar groep 7 verhuist, zal hij vervangen worden door juf Mirjam Luiten.
De gesprekken m.b.t. de keuze van een school voor het voortgezet onderwijs zullen door juf Dalina, juf Mathilde en meester v.d. Loosdrecht voorbereid en door de laatste twee gevoerd worden.
Groep 5 juf Rianne:
Met ingang van 15 januari a.s. zal juf Tijmine op donderdag en vrijdag voor deze groep komen te staan.
Groep 7 juf Marjolijn:
Met ingang van 15 januari a.s. zal juf Sandy weer op woensdag en vrijdag voor deze groep staan.
Groep 3 meester Freddie:
Na de kerstvakantie zal juf Karina op maandag, dinsdag en woensdag als LIO-er voor deze groep staan. Meester Freddie staat gedurende die periode op donderdag en vrijdag voor de klas en juf Francina zal op vrijdag andere werkzaamheden verrichten.


Informatieavond groep 8:
Op woensdag 7 januari vindt er voor de ouders van de leerlingen in groep 8 een informatieavond plaats over het voortgezet onderwijs. Uitgelegd wordt hoe het voortgezet onderwijs op dit moment in elkaar zit. Ook wordt er aandacht besteed aan de Cito-toets en aan de advisering. We beginnen om 20.00 uur in de mediatheek van 821.

Groep 7 en 8:
De leerlingen van de groepen 7 en 8 kunnen sinds twee weken op de maandag- en donderdagmiddag, van 15.15 uur tot 16.00 uur, gebruik maken van de mediatheek om er te werken aan hun werkstuk. Er is dan altijd een leerkracht aanwezig.

Webnieuws:
Sinterklaas is weer achter de rug, Kerst staat voor de deur. December is een maand die voor veel mensen omschreven kan worden als een "overdadige maand". Veel eten, veel drinken, veel cadeaus, veel gezelligheid. Het is echter ook een maand om stil te staan bij contrast! Donker / licht, gelukkig / ongelukkig, oorlog / vrede, rijk en arm.
In dit kader willen we graag uw aandacht vestigen op de nieuwe actie van de Johan Friso op het gebied van zending. Deze actie loopt van de herfst tot Pasen. Meer hierover op de website www.johanfriso.nl

Project "Rondje Dordt":
Vanaf 1 maart 2004 werken we met de gehele school aan het project "Rondje Dordt".
Hierbij komt van alles aan de orde, wat te maken heeft met Dordrecht. Van de geschiedenis en de architectuur tot toeristische plekjes, de Biesbosch en de Grote Kerk. Wie heeft er voor ons leuke tips, posters, vlaggen, of andere materialen die wij mogen gebruiken? Bruikbare spullen kunt u (nu al!)aan de leerkracht van uw kind geven. Die zorgt er dan voor, dat het bij de commissieleden terecht komt. Als de naam en groep van uw kind er duidelijk op staat, komt alles na de afsluitende presentatie weer terug.

Juf Marjoleine Breedveld:
Juf Marjoleine verwerkt momenteel haar eerste chemokuur. Ze voelt zich redelijk goed en heeft weinig last van misselijkheid. Nog voor de kerstvakantie krijgt ze de tweede kuur.

Kerstfeesten:
Op woensdag 17 december vieren de kleuters hun kerstfeest van 18.30 uur - 19.30 uur. De kleuters mogen na 19.30 uur in de klas opgehaald worden.
Op donderdag 18 december vieren de groepen 3 t/m 8 hun kerstfeest van 19.00 uur - 20.00 uur. Hierbij kunt u uw kind wel in de groep brengen, maar met het naar huis gaan, komen de kinderen zelfstandig naar buiten. Dit om extreme drukte en verwarring in de gangen te voorkomen.

Kerstcadeau:
In overleg met OR en personeel hebben we besloten om voortaan de groepen 7 een iets groter aandenken te geven met kerst. Voor de andere groepen geldt hetzelfde als voorgaande jaren.

Kerstvakantie:
De kerstvakantie begint op vrijdag 19 december a.s. om 12.00 uur. De kinderen worden op 5 januari a.s. om 8.30 uur weer op school verwacht.

Studiemiddag groepen 1 t/m 4:
Dinsdag 13 januari a.s. zijn de groepen 1 t/m 4 i.v.m. een studiebijeenkomst 's middags vrij.


Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004. Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004.