Zendingsproject “Elim Home”:
Voor ons project is op beide locatie’s tot nu toe een bedrag van € 598,00 opgehaald.
Geheugensteuntje:In een maand met veel post willen we u vragen de gebruikte postzegels voor ons te bewaren, want ook hiermee is het Zeister Zendingsgenootschap erg blij. Graag ruim afscheuren en op beide locaties staat een doos waar de zegels in mogen (bij Maureen of Yvette). Alvast bedankt.

Informatieavond groep 8:
Op woensdag 7 januari vindt er voor de ouders van de leerlingen in groep 8 een informatieavond plaats over het voortgezet onderwijs. Uitgelegd wordt hoe het voortgezet onderwijs op dit moment in elkaar zit. Ook wordt er aandacht besteed aan de Cito-toets en aan de advisering. We beginnen om 20.00 uur in de mediatheek van 821.

Project “Rondje Dordt”:
Vanaf 1 maart 2004 werken we met de gehele school aan het project "Rondje Dordt".
Hierbij komt van alles aan de orde, wat te maken heeft met Dordrecht. Van de geschiedenis en de architectuur tot toeristische plekjes, de Biesbosch en de Grote Kerk. Wie heeft er voor ons leuke tips, posters, vlaggen, of andere materialen die wij mogen gebruiken? Bruikbare spullen kunt u (nu al!)aan de leerkracht van uw kind geven. Die zorgt er dan voor, dat het bij de commissieleden terecht komt. Als de naam en groep van uw kind er duidelijk op staat, komt alles na de afsluitende presentatie weer terug.

Studiemiddag groepen 1 t/m 4:
Dinsdag 13 januari a.s. zijn de groepen 1 t/m 4 i.v.m. een studiebijeenkomst ’s middags vrij.

Een bedankje:
Dit jaar hebben we voor het eerst 's-avonds versierd en er was zoveel hulp dat we daar wellicht volgend jaar weer voor kiezen. De ouderraad wil alle klassen-/schaduwouders, die ons hebben geholpen bij het versieren van de school, bedanken. We houden jullie op de hoogte.

Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004. Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004.