Zendingsproject:
Het laatste zendingsproject voor Villa Pardoes heeft het mooie bedrag van euro 775,- opgebracht.
Ons nieuwe project is een gezamenlijk project van de 4 scholen binnen onze vereniging t.w. Beatrixschool, Oranje Nassau, Julianaschool en Johan Friso school. Voor dit nieuwe project sparen we tot de herfstvakantie en het geld komt ten goede aan weeskinderen in Oeganda en Stichting De Hoop te Dordrecht. Het project wordt afgesloten met een DROOMDAG op
8 oktober. Meer hierover in een volgende nieuwsbrief.

Huiswerkweken groep 8:
In groep 8 zullen de kinderen een aantal keer flink wat huiswerk op krijgen. In deze nieuwsbrief ziet u alvast de planning van de huiswerkweken voor dit schooljaar. Dit betekent echter niet dat de kinderen in de overige weken geen huiswerk krijgen. Natuurlijk mag uw kind om uw hulp vragen, evenals op school. Het is wel belangrijk dat dit op tijd gebeurt! Op school houden we bij of het huiswerk iedere keer op tijd af en ingeleverd is. Wilt u er op letten dat uw kind op tijd aan zijn/haar huiswerk begint en dat hij/zij het huiswerk op tijd mee naar school neemt?
1. week 37 (6 t/m 10 september)
2. week 42 (11 t/m 15 oktober)
3. week 46 (8 t/m 12 november)
4. week 50 (6 t/m 10 december)
5. week 3 (17 t/m 21 januari)
6. week 7 (14 t/m 18 februari)
7. week 11 (14 t/m 18 maart)
8. week 15 (11 t/m 15 april)
9. week 20 (17 t/m 20 mei)

Personeelsaangelegenheden:
Juf Marjoleine Breedveld: helaas moeten we hier aangeven dat het met juf Marjoleine een stuk minder gaat dan voor de zomervakantie. Zij is weer met een chemokuur bezig en heeft ook weer last van terugkomende pijn. Een kaartje (kan via school) wordt zeer op prijs gesteld.
Juf Els: in tegenstelling tot wat de verwachting was, mag/kan juf Els nog niet aan het werk. Zij zal de komende periode vervangen worden door juf Esmé Roding.
Juf Sandra: volgende week zal juf Sandra wederom aan haar hand geopereerd worden. Gedurende haar afwezigheid zal zij vervangen worden door juf Froukje (maandag, donderdag, vrijdag) en juf Liesbeth Barendregt.

Schoolzwemmen:
Groep 3 start vandaag weer met schoolzwemmen. De bus komt tegen half 4 op school aan, dus de kinderen zijn die middag iets later. Er mag geen eten en drinken me naar het zwembad.

Muziekschool: stichting to Be:
De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 krijgen vandaag een folder van de muziekschool mee naar huis. Met name de Algemene muzikale vorming (zie middenpagina's) wordt van harte aanbevolen.


Informatie-avond: groep 1 t/m 8:
Maandag 6 september a.s. wordt de jaarlijkse informatie-avond voor ouders gehouden. U krijgt deze avond te horen wat er in de betreffende leerjaren gebeurt. Er zullen weer 2 rondes zijn, zodat u meerdere groepen kunt bezoeken.
De kleutergroepen zullen de 1e ronde informatie geven en de 2e ronde materiaal laten zien.
19.30 – 20.15 uur: 1e ronde
20.15 – 20.45 uur: pauze (de koffie/thee staat klaar)
20.45 – 21.30 uur: 2e ronde
U bent van harte welkom!!!!!!

OPROEP!
Groep 5 heeft nodig: kranten, tijdschriften, oude stripboeken, stripbladen, informatieve boeken. Dus bent u van plan om voor de winter de kasten eens goed op te ruimen, dan kunnen wij deze spullen goed gebruiken!

Overblijven:
De kosten van het overblijven bedragen in het nieuwe cursusjaar 1,70 euro.

Blokfluiten:
Voor de leerlingen vanaf groep 4 is het weer mogelijk om op woensdagmiddag in kleine groepjes blokfluitles te volgen. De kosten hiervoor bedragen 65 euro per jaar. Voor aanmelding en informatie kunt u contact opnemen met Emmy Schoester, tel. 6166677.

Plein locatie 821:
In verband met de rust voor de groepen aan de pleinkant is het de bedoeling dat de ouders die hun kind op komen halen, pas op het moment dat de kleuters naar buiten komen, het plein op gaan. We verzoeken u vriendelijk om tot dat moment buiten het hek te wachten.

Telefoonlijsten:
Op verzoek van vele ouders zullen binnenkort weer leerlingenlijsten met telefoonnummers meegegeven worden. Mocht u er bezwaar tegen hebben, dat uw telefoonnummer wordt vermeld, dan kunt u dat tot vrijdag 27 augustus a.s. aan Maureen (administratie locatie 196)
doorgeven.

Studiedag: groepen 1 en 2 vrij
Woensdag 1 september a.s. zijn de groepen 1 en 2 vrij in verband met een studiedag van het betreffende personeel.

Poppen gevraagd:
Speelt uw kind niet meer met poppen? Op school zijn ze hartelijk welkom! Ook is er behoefte aan poppenkleertjes.
U kunt het afgeven aan juffen in de onderbouw. Vast hartelijk dank.

Kledingactie:
De 1e kledingactie komt er aan. Wij hopen dat u, samen met familie en buren, weer massaal gaat verzamelen. U kunt de zakken op vrijdag 10 september a.s., alleen ‘s ochtends tot 09.00 uur, inleveren bij de ingang van 196 en 821.

Foto’s zomerfeest:
Bij de blauwe deur (ingang groep 3) op locatie 196 hangen de foto’s van het zomerfeest. U kunt bestellen.

Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004. Terug naar Nieuwsbrieven 2004-2005.