De beste wensen:
Alle collega’s van de Johan Friso wensen iedereen het allerbeste voor 2005!

Zending:
Er is een voorzichtige start gemaakt met ons nieuwe zendingsproject “Pro Romi”. Op locatie 196 is een bedrag van € 40,00 opgehaald en op locatie 821 is dat een bedrag van € 24,83.

Kerstfoto's:
De foto's die gemaakt zijn tijdens de kerstviering van de kleuters kunt u eventueel nabestellen. Ze hangen op locatie 196 in de gang tegenover het lokaal van juf Elsa en Judith en op locatie 821 hangen ze naast de klas van juf Sandra. Met dank aan Jeanette Kranenburg en Geraldine Schmidt. De foto's kunnen vanaf dinsdag 11 januari tot 20 januari worden nabesteld.

Lampionnenoptocht:
Op maandag 31 januari a.s. lopen we, (onder voorbehoud vanwege weersomstandigheden), de jaarlijkse lampionnenoptocht i.v.m. de verjaardag van onze koningin. Ook dit jaar gebeurt dit onder begeleiding van muziek:als afsluiting zal er een spetterend optreden op het schoolplein van het hoofdgebouw gegeven worden. Na afloop van de optocht zal er aan de kinderen van onze school een oliebol worden uitgedeeld. Tijden e.d. zullen in de volgende nieuwsbrief vermeld worden.

Informatieavond groep 8:
Op woensdag 12 januari vindt er voor de ouders van de leerlingen in groep 8 een informatieavond plaats over het voortgezet onderwijs. Uitgelegd wordt hoe het voortgezet onderwijs op dit moment in elkaar zit. Ook wordt er aandacht besteed aan de Cito-toets en aan de advisering. We beginnen om 20.00 uur in de mediatheek van locatie 821.

Musicalbezoek groepen 8:
De groepen 8 zullen op vrijdagmiddag 14 januari een matineevoorstelling bijwonen van de musical “Highlights”. Deze musical wordt opgevoerd door leerlingen van het Insulacollege. De plaats van de opvoering is de aula aan het Halmaheiraplein. We vertrekken om 13.10 uur en hopen tegen 15.30 terug te zijn op school

Een bedankje:
Dit jaar hebben we (evenals vorig jaar) 's-avonds de sint- en Kerstversiering opgehangen. Dankzij de vele hulp van de (klassen-)ouders mocht het resultaat er zijn. De school zag er heel sfeervol uit. Ook op de laatste schooldag voor de kerstvakantie waren er gelukkig genoeg ouders om ons te helpen met opruimen zodat alles weer netjes ingepakt ligt te wachten om volgend jaar weer te voorschijn te komen.  Alle ouders die ons hebben geholpen: bedankt!

Tennisballen gevraagd:
Wie heeft er nog tennisballen over die niet goed meer zijn om te tennissen? In de onderbouw kunnen wij ze goed gebruiken. U kunt ze inleveren bij de leerkrachten, bij voorbaat dank.

Plein 196 en 821:
Graag wijzen we iedereen er nogmaals op de er op het plein niet gefietst mag worden. Vanaf de ingangen dus lopen s.v.p.!

Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004. Terug naar Nieuwsbrieven 2004-2005.