Zending:
Voor ons nieuwe zendingsproject “Pro Romi” is op locatie 196 is een bedrag van € 50,00 opgehaald en op locatie 821 is dat een bedrag van € 61,10.

Groep 3:
De groepen 3 willen de jaarlijkse schoonmaak van de materialen weer vroeg in het jaar organiseren. We willen daarom de ouders vragen om vrijdag 28 januari a.s. de kinderen een tas mee te geven, de materialen thuis schoon te maken en die op maandag 31 januari a.s. weer met de kinderen mee te geven. Alvast hartelijk dank voor uw inzet.

Groep 1/2 Deanne/Liesbeth:
Dinsdag 1 februari brengt de groep van juf Deanne en juf Liesbeth 's morgens een bezoek aan TPG post in de Stadspolders. De kinderen worden met auto's gebracht en gehaald. We verwachten de kinderen gewoon om 08.30 uur op school en we zijn even na 12.00 uur weer terug.

Toetsschriften:
Voor een grote school met zoveel leerlingen moeten op een aantal terreinen behoorlijke kosten gemaakt worden. Met toenemende mate spannen methode-makers zich in om steeds gerichter verdiepings- of herhalingsstof aan te bieden nadat een toets gemaakt is. Concreet is deze manier van werken heel effectief, maar er moeten ook heel veel kopieer-kosten voor gemaakt worden. Om dat enigszins in te perken gaan we vanaf nu werken met een toetsschrift waarin (de naam zegt het al) de antwoorden op de toetsvragen komen. Dat betekent dat uw kind minder gemaakte toetsen mee naar huis krijgt. Natuurlijk bent u (nog steeds) van harte welkom om op elke eerste maandag van de maand de schriftjes te komen bekijken, waaronder natuurlijk vanaf nu ook de toetsschriften!

Studiemiddag:
Donderdag 27 januari a.s. zijn de groepen 1, 2 en 3 's middags vrij in verband met een studiemiddag van de leerkrachten.

Cito groepen 8:
Op dinsdag 1, woensdag 2 en donderdag 3 februari a.s. wordt in de groepen 8 de Cito-eindtoets weer afgenomen. Veel succes allemaal!

LIO-ers (Leerkrachten In Opleiding):
In februari zullen juf Nelleke (groep 5 juf Annienke) en meester Eli (groep 7 meester Paul) beginnen met hun LIO-periode. Dit betekent dat zij enige tijd 3 dagen per week voor de groep staan en dan ook verantwoordelijk zijn; dit alles onder eindverantwoordelijkheid van de betreffende groepsleerkracht.

Open morgen:
Woensdag 9 februari a.s. hebben we weer de jaarlijkse Open morgen voor ouders van kinderen die in de komende periode 4 jaar worden. Aan deze nieuwsbrief is daarover een aparte brief toegevoegd.

Lampionnenoptocht:
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen, gaan we maandag 31 januari de verjaardag van Koningin Beatrix vieren door een lampionnenoptocht te lopen. Ook willen we deze avond een actie houden voor de slachtoffers van de tsunami´s in Azië.

Na afloop van de lampionnenoptocht is er voor de kinderen van school een oliebol op het schoolplein. Voor alle ouders, kinderen die (nog) niet op de Johan Friso zitten en overige belangstellenden zijn er oliebollen te koop. De oliebollen kosten dan 0,25 per stuk.

De opbrengsten van de losse oliebollenverkoop + een groot gedeelte van de door de ouderraad ingekochte oliebollen worden door de Dordtsche gebakkraam geschonken om bouwstenen te kopen voor een school in Azië. Voor informatie over dit onderwerp: http:// www.zappelinvoorazie.nl. Jullie begrijpen: hoe meer oliebollen we verkopen, des te meer bouwstenen we kunnen we kopen.

We vertrekken maandag 31 januari om 18.30 uur vanaf locatie 196.

Alle Johan Friso kinderen die op die avond meelopen of aanwezig zijn èn onderstaand strookje voor 28 januari a.s. inleveren bij hun leerkracht krijgen na afloop van de lampionnenoptocht op het schoolplein een lekkere oliebol.

Van maandag 24 januari t/m vrijdag 28 januari zijn er op beide locaties complete (stokje met lampje, batterijen en grote-) lampionnen te koop voor 6 euro p/st. (0,75 cent hiervan is bestemd voor de actie). U kunt hiervoor dagelijks terecht van 8.30 – 8.45 en 13.15 – 13.30 bij juf Maureen (196) of juf Yvette (821).

 

"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STROOKJE LAMPIONNENOPTOCHT

 

Naam: ……………………………………………………………………………………..….uit groep ……………………………

van Juf/meester …………………………………………………………..loopt op 31 januari a.s. mee met de lampionnenoptocht.

Mijn jongere broertje(s) en/of zusje(s) uit groep(en) ……………… /…………………..

van juf/meester…………………………………………………..…………………en…..…………………………………………………………………….……

loopt/lopen ook mee.

 

Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004. Terug naar Nieuwsbrieven 2004-2005.