Webnieuws:
Heb je Casper al met sneeuwpop gezien? Ga maar gauw kijken op de webside.

Open morgen:
Woensdag 9 februari a.s. hebben we van 09.00 uur-11.00 uur weer de jaarlijkse Open morgen voor ouders van kinderen die in de komende periode 4 jaar worden.

Juf Mathilde:
Afgelopen zaterdag is juf Mathilde van een dochter, Isa, bevallen. Ook vanaf deze plaats de hartelijke felicitaties!

Lampionnenoptocht:
Op 31 januari jl. hebben we de jaarlijkse lampionnenoptocht gelopen. In de 1 e plaats t.g.v. de verjaardag van Koningin Beatrix maar dit jaar ook als inzamelingsactie voor de slachtoffers van de tsunami’s. We hebben ervoor gekozen om de actie van Zappelinte ondersteunen. Als school meehelpen een door vloedgolven verwoeste school op te bouwen werd ons doel. En wat zou het leuk zijn 1… 2… misschien zelfs wel 3 (?) “bouwstenen” à € 50,00 te kunnen schenken. Wat we toen niet wisten was dat we in totaal 22 “bouwstenen” hebben kunnen kopen.
Dit al onze verwachtingen overtroffen aantal “bouwstenen” is tot stand gekomen dankzij:
de oliebollenverkoop van de leerlingen van groep 8. In totaal hebben zij meer dan 3000 oliebollen verkocht.
George en Helen, die op 28 januari v.a. 6.00 uur in de weer zijn geweest om al deze oliebollen te bakken. De kinderen en ouders die hun lampion op school hebben gekocht en daarmee de actie steunden. In totaal zijn er 105 lampionnen verkocht en als extra verrassing kregen wij bij het afrekenen 20% korting! Iedereen die ondanks de regen toch de moeite heeft genomen te komen. De meeste lampionnetjes hebben jammer genoeg het einde van de tocht niet gehaald en bij sommige kinderen stond het huilen nader dan het lachen. Ook voor ons als organisatie was het een hele toer, want waar we de vorige keer de oliebollen in een rap tempo konden uitdelen waren we nu afhankelijk van een paar m 2 droog schoolplein waar iedereen langs moest, waardoor er een enorme file ontstond.
En last but not least: de staf, team en leden van de ouderraad die hebben meebesloten, meegedacht en meegeholpen om deze actie te doen slagen.
Op de website van Zappelin ( http://www.zappelinvoorazie.nl) staat onze actie nog eens beschreven. En natuurlijk zal op de website van school een reportage te lezen zijn.

Bezoek aan een schrijver van de groepen 5:
Op 10 februari zullen ALLE groepen 5 een bezoek aan de bibliotheek brengen waar ze de Dordtse schrijver Casper Markesteijn zullen ontmoeten. Het is de bedoeling dat de kinderen dan op de fiets naar school komen.
De groep van juf Marjolijn gaat deze dag gewoon naar de gym. De groep van juf Annienke gaat deze dag niet naar de gym maar zal tot 12 uur in de bibliotheek zijn.  De groepen van juf Angelique/Mieke en juf Rianne/Henriëtte gaan tussendoor dus beginnen en eindigen gewoon op school.

Groepen 8 's middags vrij:
In verband met de schoolkeuzegesprekken zijn de groepen 8 op maandag 7 maart a.s. 's middags vrij. Nadere informatie over de betreffende gesprekken volgt nog.

Groep 5 juf Angelique/ juf Mieke:
Inmiddels hebben we de vervanging van juf Angelique i.v.m. haar zwangerschapsverlof kunnen regelen. Tot de zomervakantie zal juf Patricia Martherus op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor deze groep staan. Op maandag blijft dat gewoon juf Mieke.

Nieuwe kleutergroep locatie 196:
Op dinsdag 1 maart a.s. starten we in de gemeenschapsruimte op locatie 196 een nieuwe kleutergroep. Voor deze groep komen juf Karin Rook en juf Els te staan. Dit betekent dat juf Esmé samen met juf Yvonne het cursusjaar af zal maken.

Verjaardag:
Op vrijdag 11 februari vieren juf Ute en juf Francina hun verjaardag in de groep en op dinsdag 15 februari viert juf Ilonka haar verjaardag in de groep. De kinderen van deze juffen mogen verkleed naar school komen.

Voorjaarsvakantie:
Vrijdag 18 februari a.s. begint voor de groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur de voorjaarsvakantie en voor de groepen 5 t/m 8 om 15.15 uur. De school begint weer op maandag 28 februari a.s.

Inzamelactie kleding:
Op 6 december stonden de kledingcontainers weer bij beide locaties. Na weging hebben we deze keer 690 kg bij elkaar gebracht. Deze kilo’s zijn goed voor een bedrag van €131,10. Iedereen hartelijk dank voor dit mooie resultaat. Op woensdag 9 maart zullen er wederom kledingcontainers worden geplaatst. Noteert u deze datum vast in uw agenda!

Vakantierooster schooljaar 2005/2006:

Herfstvakantie

Za. 15 oktober t/m Zo. 23 oktober

Kerstvakantie

Za. 24 december t/m Zo. 08 januari

Voorjaarsvakantie

Za. 18 februari t/m Zo 26 februari

Paasvakantie

Vr. 14 april t/m Ma. 17 april

Meivakantie

Za. 29 april t/m Zo. 07 mei

Hemelvaartsvakantie

Za. 20 mei t/m Zo. 28 mei

Pinkstervakantie

Za. 03 juni t/m Ma 05 juni

Zomervakantie

Za. 08 juli t/m Zo. 20 augustus

 

Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004. Terug naar Nieuwsbrieven 2004-2005.