Zending:
Voor het zendingsproject “Pro Romi” is de afgelopen 2 weken op locatie 821 een bedrag van
€ 102,91 gespaard en op locatie 196 is de afgelopen 6 weken een bedrag van € 111,00 gespaard.

Geboren!:
Op 4 maart jl. is juf Sevda van een zoon, Hinnetchan bevallen. Ook vanaf deze plaats de hartelijke felicitaties aan haar en haar man!

Ouderbijdrage:
Zoals u weet worden vele activiteiten die uw kind(eren) mogen genieten, bekostigd door de ouderraad. De kosten van deze activiteiten waaraan uw kind kan deelnemen komen uit de vrijwillige ouderbijdrage. Enige tijd geleden heeft u de jaarlijkse acceptgirokaart voor deze bijdrage ontvangen. Uit onze administratie blijkt dat nog niet ontvangen is, waar wij begin van het jaar onze begroting op hadden gemaakt. Daarom deze herinnering.
De ouderbijdrage bedraagt 20,00 euro (voor een heel schooljaar) per kind. Op de website (schoolinfo " ouderraad) kunt u lezen waar uw ouderbijdrage voor gebruikt wordt.
Uw bijdrage kan alsnog gestort worden op bankrekeningnummer: 47.51.55.513 t.n.v. Ouderraad Johan Frisoschool, Dordrecht, o.v.v. naam kind(eren) + groep.
Ouders/verzorgers van kinderen die vanaf januari jl. op school zijn gekomen ontvangen in maart/april een aangepaste acceptgirokaart voor de ouderbijdrage. Mocht u de ouderbijdrage al willen overmaken, dan bedraagt deze € 15,00 per kind.

Paasviering:
Op donderdag 24 maart vieren we het paasfeest met de kinderen in de klas. Aan het einde van de ochtend krijgen de kinderen een paasmaaltijd aangeboden. De maaltijd wordt verzorgd door de ouderraad. Wij verzoeken u om uw kind bestek (lepeltje, mes en vork) en een bord (voorzien van naam) mee te geven in een plastic tasje. Het paasfeest eindigt voor alle groepen om 13.30 uur.

Informatieavond:
Voor de ouders van de instroomgroep van juf Froukje en juf Silvana is er op maandag 21 maart van 19.00 uur tot ongeveer 20.00 uur een informatieavond. Ouders van andere 4-jarigen die de informatieavond in september niet hebben kunnen bezoeken, zijn ook welkom. Er wordt uitgelegd hoe een dag wordt ingevuld en er worden materialen getoond waar de kinderen mee werken. Natuurlijk kunnen er ook vragen gesteld worden.
Op deze avond zijn ook de 10- minutengesprekken, maar die zijn niet voor de (ouders van de) net-4-jarigen.

Verjaardag:
Woensdag 23 maart a.s. vieren juf Gerda en juf Erica hun verjaardag in de klas en op woensdag 30 maart a.s. viert juf Alinde haar verjaardag. De kinderen van deze juffen mogen verkleed naar school komen.

10-minuten gesprekken:
Op maandag 21 en dinsdag 22 maart a.s. worden voor de groepen 1 en 3 t/m 7 de 10-minutengesprekken gehouden. Op de donderdag daarna krijgen de kinderen de rapporten mee naar huis.

Bezoek aan de bakker:
De groepen 2 krijgen binnekort weer een excursie naar bakker Korteweg. Het is verstandig om de kinderen oude kleren aan te trekken.
Op de betreffende dag worden de kinderen van groep 1 in een andere groep opgevangen.
Het rooster ziet er als volgt uit:
5 april: Groep 2 Elsa/Judith en de helft van groep 2 Linda/Petra.
7 april: Groep 2 Wilma/Janny en de helft van groep 2 Linda/Petra.
12 april: Groep 2 Erna/Roelie en groep 2 Klazien/Esther.
19 april: Groep 2 Ria/Adri.
21 april: Groep 2 Marjoke/Deanne en de helft van groep 2 Atie/Fien.
26 april: Groep 2 Sandra/Froukje en de helft van groep 2 Atie/Fien.
We vertrekken om 13.00 uur en zijn om 15.15 uur weer terug

Paasvakantie:
Vrijdag 25 en maandag 28 maart a.s. is het paasvakantie.

Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004. Terug naar Nieuwsbrieven 2004-2005.