Zending:
Voor het zendingsproject “Pro Romi” is de afgelopen 2 weken op locatie 821 een bedrag van € 93,81 gespaard en op locatie 196 is dat een bedrag van € 42,00.
Het zendingsproject duurt tot de meivakantie. Alle gevers weer hartelijk bedankt!

Kinderboerderij:
Vrijdagmorgen 15 april a.s. gaan de kinderen uit de groep van juf Ria/Adri naar de kinderboerderij.
Wilt u uw kind oude kleren en oude schoenen of kaplaarzen aantrekken?

Verjaardag leerkrachten:
Vrijdag 15 april a.s. vieren juf Yvonne en juf Esmé hun verjaardag en vrijdag 22 april a.s. viert meester Freddie zijn verjaardag. De kinderen mogen op die dag verkleed naar school komen.

Geboren:
Op 29 maart jl. is juf Angelique van een zoon, Joël bevallen. Ook vanaf deze plaats de hartelijke felicitaties aan haar en haar man.

Studiemiddag:
Maandag 18 april a.s. hebben de kinderen van de groepen 0, 1, 2 en 4 ’s middags vrij i.v.m. een studiebijeenkomst van de leerkrachten.

Verkeersexamen:
Donderdag 21 april a.s. hebben de leerlingen uit de groepen 7 het theoretische verkeersexamen.
Heel veel succes allemaal!

Verjaardag leerkrachten bovenbouw:
Op dinsdag 26 april vieren de meesters en juffen van de bovenbouw hun verjaardag.
’s Morgens lopen alle kinderen met hun klas naar het Palet waar een grootse playbackshow gehouden zal worden. De planning is dat we om 9.30 uur beginnen. Belangstellende ouders zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Neemt u dan alstublieft wel de achterste deur die naar de gymzalen leidt! En vergeet niet een plastic tas mee te nemen voor uw schoenen!
Ouders die mee willen helpen versieren en opruimen kunnen zich melden bij de leerkracht.
Na afloop van de show lopen de kinderen met hun meester of juf weer terug naar school. Daar kunnen de kinderen hun eigen eten en drinken nuttigen. ’s Middags wordt het feest voortgezet in de eigen klas.

Roosterwijziging 27 mei:
In verband met een personeelsweekend van het team hebben de groepen 5 t/m 8 op deze dag een aangepast rooster. De kinderen blijven tussen de middag op school (lunchpakket meenemen a.u.b.) en zijn 's middags om 14.00 uur uit.

Dag van de leerplicht: dinsdag 19 april a.s.:
Met als thema “Leerplicht, neem 't niet te licht!!!” is dinsdag 19 april uitgeroepen tot landelijke "dag van de leerplicht".
In het kader hiervan gaat de gemeente er strenger op letten of iedereen wel gewoon op tijd naar school gaat. Op deze dag zullen ook in Dordrecht (en misschien dus wel op onze school) door de leerplichtambtenaren acties gehouden worden om leerlingen en hun ouders bewust te maken van het op tijd op school komen en het naleven van de wettelijk geregelde leerplicht.
De Dag van de Leerplicht is een initiatief van het Ministerie van OCW.

EHBO-examen:
Woensdag 27 april a.s. heeft groep 8 Ciska/Dalina EHBO-examen.

Inzamelactie kleding:
De volgende kledingactie komt er aan. Wij hopen dat u, samen met familie en buren, weer massaal gaat verzamelen. U kunt de zakken op maandag 30 mei a.s., alleen ‘s ochtends tot 09.00 uur, inleveren bij de ingang van 196 en 821.

Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004. Terug naar Nieuwsbrieven 2004-2005.