Zending:
Het totale bedrag dat op locatie 196 is opgehaald voor zendingsproject “Pro Romi” is € 411,27 en op locatie 821 is dat een bedrag van € 762,40. Een bedrag van € 1175,00 wordt overgemaakt naar Pro Romi. Nogmaals bedankt!!

Website:
Wat vinden we het als websitecommissie fijn dat er zo veel mensen met ons meedenken! Veel leerkrachten maken reportages, er zijn kinderen die dit al kunnen en ook ouders schrijven en fotograferen voor onze Johan Frisosite. We zijn er erg blij mee en hopen dat ook in de toekomst veel ouders, kinderen, leerkrachten en andere belangstellenden op de site kunnen genieten van de vele activiteiten die op onze school plaatsvinden. Doordat zoveel mensen meewerken aan het vullen van de site ontstaat er soms een probleem. Als u foto's heeft gemaakt die leuk zijn voor de website, wilt u die dan niet mailen maar alstublieft op schijf aanleveren? U krijgt van ons een lege cd-rom terug. Inleveren kan bij meester Jan en meester Freddie. Hiermee wordt voorkomen dat diverse brievenbussen overvol raken. De websitecommissie.

Roosterwijziging 27 mei:
In verband met een personeelsweekend van het team, hebben de groepen 5 t/m 8 op deze dag een aangepast rooster. De kinderen blijven tussen de middag op school (eten en drinken meenemen a.u.b.) en zijn ’s middags om 14.00 uur uit.

Studiemiddag: gr. 3 en 5 t/m 8 ’s middags vrij:
Zoals in de Activiteitenkalender staat aangegeven, hebben de kinderen uit de groepen 3 en 5 t/m 8 maandag 30 mei a.s. ’s middags vrij i.v.m. een studiemiddag van de leerkrachten.

Belangrijke data:
Voor de komende periode zijn de volgende data van belang:
24 mei: praktisch verkeersexamen groep 8
26 mei: sportdag middenbouw (groep 3, 4 en 5)
30 mei: groepen 3 en 5 t/m 8 ’s middags vrij
01 juni: sportdag bovenbouw (groep 6, 7 en 8)
14 juni: 10-minuten gesprekken op aanvraag
20 juni: musical groep 8 juf Monique/meester Jan
21 juni: musical groep 8 juf Ciska/juf Dalina
22 juni: musical groep 8 meester Dick-Jan
24 juni: zomerfeest kleuters
28 juni: afscheidsavond groepen 8 (de groepen 8 zijn ’s middags vrij)
29 juni: laatste schooldag groep 8
30 juni: laatste schooldag overige groepen

Trakteren:
Vanuit de kleutergroepen komt het vriendelijke verzoek om de traktaties bij een verjaardag niet te uitbundig te laten worden. We merken dat het steeds meer/groter wordt en dat is absoluut niet de bedoeling.

10-minuten gesprekken:
Dinsdag 14 juni a.s. zijn er weer 10-minuten gesprekken. Voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 7 zijn er gesprekken voor ouders die daar echt behoefte aan hebben. Dit geldt ook voor de leerlingen van de instroomgroepen (juf Gerda/juf Erica, juf Yvonne/juf Esme, juf Karin/juf Els, juf Silvana/juf Froukje) die na de kerstvakantie op school zijn gekomen.
Voor de groepen 2 zijn er gesprekken voor alle ouders. Voor de kinderen uit de groepen 1 en 8 zijn er geen gesprekken. De kinderen uit de groepen 5 t/m 7 krijgen hiervoor vandaag een brief mee en de ouders uit de lagere groepen kunnen vanaf maandag 6 juni a.s. intekenen op de lijsten die bij het lokaal hangen.

Groepsindeling 2005-2006:
Met de volgende nieuwsbrief krijgen de kinderen ook de groepsindeling voor volgend jaar mee.

Zomerfeest “SPROOKJES”:
Zoals u weet zijn we achter de schermen hard bezig aan de voorbereidingen voor het zomerfeest. Wij zijn op zoek naar fluwelen gordijnen ( het liefst rood), speelhuisjes en eventueel zelfs een rode loper. Dit om het schoolplein nog mooier te maken. Ook hebben we weer een fotograaf nodig die leuke groepsfoto's tijdens ons feest maakt. Kortom, er is genoeg te doen!

Museumbezoek:
Dinsdag 24 mei gaat groep 7 Marjolijn K./Sandy naar museum 40-45. Dit bezoek is naar aanleiding van het project “60 jaar bevrijding” van juf Corien (stagiaire). Wij gaan op de fiets en vertrekken om 09.00 uur en zijn om 12.00 uur terug.

15-jarig bestaan:
In september bestaan we als CBS Johan Friso alweer 15 jaar. Dit heuglijke feit willen we op vrijdag 23 september a.s. op gepaste wijze met elkaar vieren. Nadere informatie krijgt u na de zomervakantie.

Bedankochtend (ter herinnering):
Aan alle ouders die zich het afgelopen jaar bij diverse activiteiten voor school hebben ingezet (o.a. klassenouder, luizencontrole-ouder, toetsouder, verkeersouder, O.R., M.R., begeleiding bij sportactiviteiten enz., enz.): Zoals vorig jaar al door ons is aangegeven organiseren we de jaarlijkse bedankochtend dit keer op een andere manier. De reden hiervoor is, dat we (GELUKKIG!) zoveel betrokken ouders op de Friso hebben, dat we hen niet meer op de ‘oude’ manier in het zonnetje kunnen zetten. Toch waarderen we uw inzet dermate dat we hier de nodige aandacht aan willen besteden. Wij nodigen u (allen die op enigerlei wijze het afgelopen jaar ook maar iets voor de school gedaan hebben) uit om op donderdag 23 juni van half 12 tot 12 uur in de klas van (één van) uw kind(eren) aanwezig te zijn.
We vragen u op onderstaand strookje aangeven of u wel of niet komt en in welke groep u eventueel aanwezig zult zijn.

Wilt u s.v.p. dit strookje ook invullen als u wel geholpen heeft, maar niet aanwezig kunt zijn.

_______________________________________________________________________

Naam: ……………………………………………………………………… Groep: …………………………………

 

Komt: wel/niet

 

Activiteit(en):……………………………………….……………………………………….

 

S.v.p. strookje vóór vrijdag 3 juni a.s. inleveren bij groepsleerkracht.

 

Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004. Terug naar Nieuwsbrieven 2004-2005.