Zending:
We zijn inmiddels gestopt met sparen voor stichting ProRomi; het geld kwam ten goede aan de zigeunerkinderen in Roemenië. Hartelijk bedankt voor het binnen gekomen bedrag!!
Er is een nieuw zendingsproject opgestart. We hopen de komende tijd tot de zomervakantie te gaan sparen voor kinderen in Brazilië.
Het geld dat opgehaald wordt, komt terecht bij de kindertehuizen die opgericht zijn door Johan en Jeannette Lukassen.
In Belo Horizonte zetten zij zich samen met veel anderen actief in voor kinderen zonder een thuis.
Ze bieden de straatkinderen een plek om zich te verschonen, zich te voeden. Ook zijn er cursussen die de kinderen kunnen volgen om zich te scholen. Nieuwsgierig geworden naar meer informatie, kijk dan eens op de website van de school. Op locatie 196 is een bedrag van € 63,00 opgehaald en op locatie 821 is dat een bedrag van € 112,78.

Groepsindeling:
Vandaag krijgen de kinderen met de nieuwsbrief ook de groepsindeling voor volgend jaar mee. Ter aanvulling hierop de mededeling dat van de collega’s die bij ons in vaste dienst werken juf Mirjam, juf Fransje en meester Drizz om verschillende redenen gaan stoppen met werken. Als nieuwe collega’s heten we juf Judith v.d. Bliek, meester Eli Bos en meester Jan Willem Snoek van harte welkom.

Schoolreis dinsdag 6 september 2005:
In april zijn in de groepen 2 t/m 6 de acceptgirokaarten uitgedeeld voor het schoolreisje op 6 september a.s. In het begeleidende schrijven is uitgelegd dat wij het schoolreisje vooraf moeten betalen en daarom het geld ook graag voor de vakantie van u willen ontvangen.
Gelukkig hebben veel mensen daar gehoor aan gegeven. Aan de mensen die het ontschoten is of om een andere reden nog niet betaald hebben hierbij het verzoek dit z.s.m. alsnog te doen. Mocht u niet (meer) in het bezit zijn van de acceptgirokaart volgen hieronder de gegevens:
Groep 2/3 wordt groep 3/4 (Drievliet) € 22,00
Groep 4/5 wordt groep 5/6 (Archeon) € 22,00
Groep 6 wordt groep 7 (Efteling) € 22,00
Het bankrek.nr. is: 47.51.55.513 (vergeet u niet de naam en de groep van uw kind te vermelden). Voor vragen kunt u (na 19.00 uur) contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad; Lyda Scheers op telefoonnr. 6213864.

Belangrijke data:
Voor de komende periode zijn de volgende data van belang:
14 juni: 10-minuten gesprekken op aanvraag
20 juni: musical groep 8 juf Monique/meester Jan
21 juni: musical groep 8 juf Ciska/juf Dalina
22 juni: musical groep 8 meester Dick-Jan
24 juni: zomerfeest kleuters
28 juni: afscheidsavond groepen 8 (de groepen 8 zijn ’s middags vrij)
29 juni: laatste schooldag groep 8
30 juni: laatste schooldag overige groepen

Nieuws vanuit de MR:
De MR heeft een nieuw lid! We zijn erg blij dat dhr R. Voortman ons komt versterken.
Hij zal zich in de komende schoolkrant aan u voorstellen.
Namens de MR: Gert-Jan Prosman en Yvonne Mol

Geboren!:
Op 30 mei j.l. is juf Alinde van een zoon, Bram bevallen. Ook vanaf deze plaats de hartelijke felicitaties aan haar en haar man André.

Verjaardag:
Woensdag 8 juni vieren juf Petra en juf Tijmine hun verjaardag. Bij mooi weer is het de bedoeling om naar de speeltuin stadspolders te lopen. U kunt de kinderen gewoon om 8.30 uur op school brengen. De kinderen kunnen om 12.00 uur bij de speeltuin worden opgehaald. Verkleedkleren mag, maar houdt u er rekening mee dat ze lekker kunnen ravotten.
Ook juf Marjolijn en juf Fransje vieren hun verjaardag op woensdag 8 juni; vrijdag 10 juni vieren juf Wilma en juf Janny hun verjaardag en vrijdag 17 juni a.s. vieren juf Esther en juf Klazien hun verjaardag. De kinderen van deze juffen mogen verkleed naar school komen.

Boekentafel:
Vanaf dinsdag 14 juni t/m vrijdag 17 juni liggen er weer boeken van Vos & van de Leer op de verschillende boekentafels in de school. U kunt ze inkijken en bestellen met de bestelbriefjes. Die levert u in bij de leerkracht.
We hopen dat u weer boeken voor uw kind(eren) koopt. Lekker een boek lezen in de vakantie is toch het leukste wat er is? 10 procent van de opbrengst van de boeken is voor onze school.
De boeken kunt u afrekenen bij de leerkracht van uw kind(eren).

Kinderboerderij:
De groepen 1/2 (locatie 196) gaan deze week naar de kinderboerderij om daar de stallen van de dieren uit te mesten en schoon te maken. De lestijden zijn van 09.30 uur – 11.00 uur.
Het schema ziet er als volgt uit:
Maandag 6 juni: juf Wilma/Janny
Dinsdag 7 juni: juf Esther/Klazien
Woensdag 8 juni: juf Roelie/Erna
Donderdag 9 juni: juf Judith/Elsa
Maandag 13 juni: juf Sandra/Froukje (locatie 821
Geeft u uw kind kleren aan die vies mogen worden (en eventueel regenkleding).We hopen op een gezellige ochtend.

Zomerfeest “de Bever”:
I.v.m. het zomerfeest van onze buren “de Bever”, op woensdag 15 juni a.s., worden alle ouders vriendelijk verzocht om de eigen ingang/hek te gebruiken. Ook zal er een aantal parkeerplaatsen voor de school worden afgezet; dit i.v.m. een huifkarrentocht.

Schoonmaak materialen:
Op vrijdag 17 juni worden er weer materialen meegegeven om thuis schoon t e maken. Het materiaal graag aan de lucht drogen of deppen aangezien de afbeelding er anders afgaat.
Wilt u die dag uw kind een stevige (plastic) tas meegeven en haar en/of hem om 12 uur in de klas ophalen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Schoonmaakavond groepen 0,1 en 2:
Ook nu hebben we uw hulp hard nodig om de klassen schoon te maken.
Wie helpt? Dit gebeurt maandag 20 juni of dinsdag 21 juni a.s. Op de deur van de klas hangt er een intekenlijst met datum en tijd.

Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004. Terug naar Nieuwsbrieven 2004-2005.