Zending:
Voor de straatkinderen in Brazilië op locatie 196 is een bedrag van € 76,00 opgehaald en op locatie 821 is dat een bedrag van € 83,45.
Alle gevers heel erg bedankt. Voor de zomervakantie zal er nog één keer geld opgehaald worden.

Wijziging groepsindeling:
Volgend cursusjaar gaat juf Dalina als coach op de scholen van onze Vereniging werken.
Haar plaats zal vanaf het begin van de cursus ingenomen worden door juf Mandy, terwijl
meester Eli zelfstandig de groep 5 gaat draaien ,waar hij eerst samen met juf Mandy voor zou staan.

Juf Marjoke, juf Alinde:
Tot aan de herfstvakantie zal juf Marjoke in verband met haar ouderschapsverlof vervangen worden door juf Fien en om dezelfde reden zal juf Esme de vervanging van juf Alinde gedurende die periode voor haar rekening nemen.

Zwemmen groep 3:
Volgend cursusjaar doen we mee aan een ‘pilot’ m.b.t. het schoolzwemmen. De groepen 3 van juf Ute/juf Francina, juf Lia/juf Ilonka, en juf Wilma/juf Froukje zwemmen tot de kerstvakantie op de maandagmiddag drie kwartier en vanaf januari zwemmen de groepen van juf Eleonora en juf Judith de aangegeven drie kwartier. Op deze manier hopen we de effectiviteit te vergroten en de reistijd op jaarbasis te verkleinen.

Zomerfeest:
Vrijdag 23 juni a.s. is het zomerfeest voor de kleuters. Zoals gebruikelijk zullen de leerlingen uit de groepen 8 hierbij helpen. Zij zijn die dag (evenals de kleuters) om 12.30 uur uit!

Wisseling van groepen:
Dinsdag 28 juni a.s. zullen we van 13.30 – 14.00 uur weer van groepen wisselen. De kinderen komen dan een half uurtje in hun nieuwe lokaal bij hun nieuwe meester of juf.
De groepen 8 zijn deze middag i.v.m. de voorbereidingen voor de afscheidsavond vrij.

Groep 7:
De groepen 7 brengen een bezoek aan het Dordrechts Museum. Op dit moment is er een unieke tentoonstelling: “Dromen van Dordrecht”.
D.m.v. een speurtocht en rondleiding herleeft het Dordecht van toen (1860-1920).
Dinsdagmorgen 21 juni: groep 7 Marjolijn K./Sandy.
Woensdagmorgen 22 juni: groep 7 Paul/Mirjam.
Vrijdagmorgen 24 juni: groep 7 Marit/Marga.
De kinderen moeten op de fiets naar school komen.

Herinnering bedankochtend:
Alle ouders die zich middels het antwoordstrookje hebben opgegeven voor de bedankochtend, worden van harte uitgenodigd. Op donderdag 23 juni om half 12 bent u van harte welkom in de klas waar u zich hebt opgegeven.

Praktisch verkeersexamen:
Afgelopen week hebben we de uitslag van het praktisch verkeersexamen van de leerlingen van de groepen 8 binnen gekregen. Op een enkeling na zijn alle kinderen geslaagd en daar zijn we met z'n allen enorm trots op. Alle ouders die ons een ochtend hebben geholpen, bedanken wij voor hun hulp. Speciale dank gaat uit naar onze verkeersouder dhr. Willem van Driel die een grote rol heeft gespeeld in de organisatie van dit examen.

Website:
De websitecommissie draait de laatste weken overuren, doordat er veel reportages worden aangeleverd. Momenteel worden er 4 reportages per week op de website geplaatst, terwijl het streven ooit was om iedere week 1 reportage te plaatsen. Natuurlijk is dit een positieve ontwikkeling en de resultaten kunnen door een ieder worden bewonderd op: www.johanfriso.nl

Groepen 3:
Op woensdag 22 juni gaan wij tijdens schooltijd de musical van groep 8 bekijken.
Groep 3 van juf Ute gaat die morgen gewoon naar de gym toe. De andere groepen kunnen hun gymspullen die morgen thuis laten.
Groep 3 van juf Lia moet dus gewoon op school opgehaald worden.

Bij de bijen op bezoek:
In de maand juni gaan alle groepen 5 een keer op bezoek bij de bijen.
De groep van juf Annienke is inmiddels al geweest.
De groep van juf Patricia gaat donderdagmorgen 23 juni met de trein naar Weizigt.
De groep van juf Rianne/Henriette gaat vrijdagmorgen 24 juni met de bus naar Weizigt.
En de groep van juf Marjolijn/Fransje gaat vrijdagmiddag 24 juni met de bus naar Weizigt.
Zij zullen gewoon onder schooltijd gaan, dus zijn weer op tijd terug.

Gevonden voorwerpen:
Donderdag 23 juni a.s. worden op beide locaties de gevonden voorwerpen uitgestald. U kunt dan kijken of er spullen van uw kind(eren) bij zitten. De spullen worden daarna weggehaald.

ZINGEN EN SPELEN IN MUSICALS:
Vrijdagochtend was er voor alle groepen drie een musicalvoorstelling van één van de kindergroepen van Pan onder leiding van Jaap Schallenberg. De kindergroepen van Pan repeteren dinsdag na schooltijd op de obs de Bever aan de Mahonie. Kinderen die op dit moment in groep drie zitten kunnen nu aangemeld worden om in september mee te gaan doen. Maar ook kinderen uit groep vier en hoger zijn welkom. De eerste maand geldt als kennismakingsperiode en is gratis. Daarna zijn de kosten vijftien euro per maand. De deelname kan maandelijks beëindigd worden. Bel voor aanmeldingen en informatie met Jaap Schallenberg 06 20 39 64 36 of mail naar pan@jaapschallenberg.nl. U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht. Voor meer informatie kunt ook kijken op www.jaapschallenberg.nl/pan

Vakantie:
Donderdag 30 juni a.s. krijgen de kinderen om 15.15 uur vakantie. Zij worden op maandag 15 augustus a.s. om 8.30 uur weer op school verwacht.

Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004. Terug naar Nieuwsbrieven 2004-2005.