Kabouterpad:

De kleuters gaan het kabouterpad weer lopen.
In week 44 lopen de kleuters van locatie 821 het kabouterpad:

* Dinsdagmiddag 26 oktober: Groep 1/2 Atie/Fien.
* Woensdag 27 oktober: Groep 0/1 Gerda/Erica.
* Donderdagmorgen 28 oktober: Groep 1/2 Marjoke/Deanne.
* Donderdagmiddag 28 oktober: Groep 1/2 Ria/Adri.
* Vrijdag 29 oktober: Groep 1/2 Sandra/Froukje.


In week 45 lopen de kleuters van locatie 196 het kabouterpad:

* Maandagmorgen 1 november: Groep 1/2 Elsa en 1/2 Janny.
* Maandagmiddag 1 november: Groep 0/1 Esmé.
* Dinsdagochtend 2 november: Groep 1/2 Linda.
* Woensdag 3 november: Groep 1/2 Roelie en 1/2 Klazien.

Bij slecht weer wordt het uitgesteld.

Personeelsaangelegenheden:

Met ingang van 1 november a.s. zal juf Mariëtte ons gaan verlaten. Met de vervanging zijn we momenteel nog volop bezig.

SCHAATSEN- EN SKEELERBEURS:

Op woensdag 17 november a.s. van 11.30 uur -13.00 uur willen wij een schaatsen- en skeelerbeurs organiseren op locatie 821. U kunt hiervoor maandag 15 november van 11.45 uur- 12.30 uur en dinsdag 16 november van 8.30 uur – 9.00 uur uw schaatsen en skeelers inleveren in de leraren kamer op locatie 821.
Bepaalt u van te voren de verkoopprijs; 1.25 euro daarvan is voor de school.

Plakvonden:

Dit jaar starten we met een nieuwe opzet. In plaats van op een avond te plakken, kan er nu ingetekend worden om onder schooltijd de werkjes in te plakken. Vanaf 1 nov. hangen de intekenlijsten op de deuren van de klas. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

10-minuten gesprekken ( 16 en 17 november):

Groep 5 t/m 8

De kinderen uit deze groepen krijgen vandaag de betreffende brief mee. Wilt u deze brief uiterlijk vrijdag 29 oktober a.s. weer bij de leerkracht inleveren? U krijgt de definitieve uitnodiging vrijdag 5 november a.s.

Groep 3 en 4

Vanaf maandag 8 november a.s. hangt er een intekenlijst op de deur van de lokalen. U kunt hierop zelf intekenen.

Groep 1/2

In de kleutergroepen hangen de intekenlijsten vanaf maandag 8 november a.s. Er zijn dit keer 10-minuten gesprekken voor alle kleuters, met uitzondering van de kinderen die na 1 oktober jl. op school gekomen zijn. De ouders van deze kinderen worden in maart voor een 10-minuten gesprek uitgenodigd.

Groep 8CD

Riek Dubbeldam, de EHBO-juf van groep 8 CD is herstellende van een operatie. Het herstel zal langer gaan duren dan verwacht. De EHBO-lessen zullen daarom, voor deze groep, pas na de kerstvakantie weer van start gaan. Het examen zal dan ook later plaats vinden dan bij de andere groepen 8.

Studiemiddag (groepen 1/2/3 ’s middags vrij):

Dinsdag 2 november a.s. is er een studiemiddag. In verband hiermee zijn de kinderen uit de groepen 0/1/2/3 ’s middags vrij.

Toiletgebruik kleutergroepen:

Wilt u thuis nog eens extra goed aandacht schenken aan het toiletgebruik van uw kind. Met name bij de jongens is het verstandig om uw zoon zittend te laten plassen i.v.m. het niet goed richten.
Zo blijven de toiletten schoon. Bedankt, de kleuterjuffen.

Voorjaarsvakantie:

Momenteel krijgen we nogal wat vragen over de voorjaarsvakantie 2005. Het klopt dat dit afwijkt van de landelijke regeling. U kunt gewoon aanhouden wat er in onze Schoolgids staat.

Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004. Terug naar Nieuwsbrieven 2004-2005.