Zending:
We zijn vanaf de herfstvakantie gestart met de schoenendoosactie.
We sparen voor de verzendkosten van de dozen. De kinderen mogen daarnaast spullen meenemen om de dozen te vullen. In de klassen hangen foldertjes, waarin precies staat waaraan behoefte is. Een aantal voorbeelden zijn: potloden, stiften, gummen, schriften, kammetje, zeep, shampoo, zakdoeken, washandjes en kleine speelgoedartikelen zoals een knuffeltje, een pop of autootje. De dozen gaan dit jaar naar kinderen in o.a. Pakistan, Oeganda en Moldavië. Op locatie 196 is deze week een bedrag van € 122,00 opgehaald en op locatie 821 is dat een bedrag van € 172,79.

Personeelsaangelegenheden:
Met ingang van 1 januari a.s. is juf Esther v.d. Schoot benoemd in de vacature die juf Mariëtte achter heeft gelaten. Vanaf diezelfde datum komt juf Marit de Graaff op onze school werken en wel in de groep 7 van juf Mathilde (zij gaat na de kerstvakantie met zwangerschapsverlof).
Beide nieuwe collega’s heten we ook vanaf deze plaats van harte welkom op de Johan Friso.
Vanaf vandaag zal juf Linda weer gedeeltelijk met haar werkzaamheden beginnen.

Verkeerssituatie locatie 821:
Zoals u weet wordt er naast ons op locatie 821 gebouwd. In de voorbereidende besprekingen hebben wij erop aangedrongen om al het bouwverkeer over de parkeerplaats van het Wellant-college te laten rijden. Helaas bleek dat geen haalbare optie, omdat het Wellant terecht aangaf dat men dan wel de eventueel aangebrachte schade vergoed wilde hebben. Vervolgens is er met de projectleider de afspraak gemaakt, dat er zowel ’s ochtends als ’s middags een kwartier voor en na schooltijd geen bouwverkeer zou rijden. Tot nu toe is dat allemaal goed verlopen, maar helaas ging dat vorige week een keer verkeerd. Er is door ons direct contact opgenomen met de projectleider en hij heeft beloofd er alles aan te doen om een tweede keer te voorkomen. Vanuit school zullen we hier bovenop blijven zitten, want natuurlijk heeft de veiligheid van de kinderen voor ons de hoogste prioriteit!

Over de droomdag:
Inmiddels ligt de Droomdag al weer een tijdje achter ons. De dag zelf was één groot feest. Fijn dat we op deze manier met z’n allen iets mochten betekenen voor kinderen dichtbij en veraf. Inmiddels zijn de bedragen naar de goede doelen gestort. Zowel de Hoop, als het Afrikaanse kinderkoor ontvingen een bedrag van € 1567,50.

Sinterklaas:
Het duurt niet meer lang, maar dan is het zover: Sinterklaas komt weer naar Nederland. Ook dit jaar zal hij onze school bezoeken. We hebben vernomen dat hij op 23 november zijn Schoenzetpieten langs stuurt! Dus mogen de kinderen op 23 november hun schoen zetten.
Op 3 december komen de Pieten en Sinterklaas rond 08.45 uur op school aan. De ouders mogen natuurlijk ook komen kijken (en zingen). Op locatie 196 kan dat vanaf de stoep langs het fietspad en op locatie 821 kan dat op het gras langs de stoep. Om 12.00 uur is het feest dan afgelopen en mogen alle kinderen naar huis.
Voor de groepen 5-8: het richtbedrag voor het cadeautje is 3,50 euro!

Webnieuws:
Het is weer genieten geblazen op de website van de school. De groepen 8 hebben dit jaar dierendag wel op een heel speciale manier gevierd. Dat het 50-jarig bestaan van de kinderboekenweek uitgebreid is gevierd hebben veel mensen gezien en vooral gehoord bij binnenkomst op de beide locaties. Over de afsluiting van dit festijn met een ontbijt in alle groepen, was iedereen heel enthousiast. Bij het bekijken van deze reportage raak je opnieuw enthousiast. Het grapje met de auto van de zaak voor meester Bert is nu ook te bewonderen op de website. Inmiddels kunnen wij op school niet meer zonder de hulp van de ouderraad. Deze groep mensen zit nooit stil en dat is ook te lezen en te zien bij hun gedeelte op de website. Ook zo benieuwd wie het zijn en hoe ze eruit zien? Tenslotte is er bij het onderdeel “Personeel” een, inmiddels onmisbaar, persoon toegevoegd onder het item “Systeembeheerder”.

Kerstviering:
Op dinsdag 21 december en woensdag 22 december vieren wij met de onder- en middenbouw het kerstfeest in de kandelaarkerk. Wij zijn nog op zoek naar iemand die het orgel en/of de piano voor ons kan en wil bespelen. Lijkt het u leuk dan kunt u zich opgeven bij juf Joyce (locatie 196).

Berckepoort:
De groepen 7 van juf Marjolijn/Sandy en juf Mathilde gaan de komende 4 weken een fotografiecursus van de Berckepoort volgen. Dit betekent dat in de weken 47 (15 en 16 nov.) en 48 (22 en 23 nov) deze klassen naar de Berckepoort zullen fietsen. De groep van juf Marjolijn/Sandy gaan op de maandagochtend en de groep van Juf Mathilde gaan op de dinsdagochtend. De andere twee weken zal de cursus plaatsvinden in de klas. De gewone lestijden zullen worden aangehouden.

Boekentafel:
In de week van de spreekavonden (15 november t/m19 november) zult u in de gangen van de verschillende klassen boekentafels zien staan.
U kunt een keuze maken voor een boek voor uw kind(eren). Zeker in de decembermaand is het leuk om een boek als cadeau te geven. Het zijn boeken van boekhandel Vos & van de Leer. We hopen dat u een boek koopt want de school kan van de opbrengst (10 % daarvan ) ook weer boeken kopen. De bestelbriefjes liggen bij de boeken.
Als de boeken binnen zijn, betaalt u contant bij de leerkracht.

Ontruimingsoefening:
Op beide locaties is afgelopen week een ontruimingsoefening gehouden. Hierbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen.

Groep 4:
Vanaf maandag 8 november a.s. is het de bedoeling om de kinderen ’s ochtends (en ’s middags) in principe alleen naar binnen te laten komen. Op deze manier hopen we wat sneller met de lessen te kunnen beginnen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u na schooltijd natuurlijk altijd even een afspraak maken.

Overblijven:
Nogmaals willen we u erop wijzen dat de hekken van de schoolpleinen ’s middags pas om 13.00 uur door de overblijfmoeders open gedaan worden. Wilt u uw kind niet te vroeg naar school sturen, want ze kunnen voor die tijd dus niet het plein op.

Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004. Terug naar Nieuwsbrieven 2004-2005.