Zending:
Voor “Sophietje”, onze vorige actie, heeft onze school € 1496,08 gespaard. Dat bedrag is inmiddels overgemaakt naar “Stichting Vrienden v/h Sophia”. Alle gevers ontzettend bedankt.
De nieuwe actie is Operatie Schoenendoos, een najaarsactie waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos met schoolspullen en speelgoed vullen voor kinderen in arme landen.
In 2004 heeft de Johan Friso 231 dozen gevuld en laten verzenden. Vanaf nu sparen we de verzendkosten (± € 4,50 per doos) bij elkaar.

Sofinummer:
Vandaag krijgen alle kinderen een brief m.b.t. hun sofinummer mee naar huis. We verzoeken u vriendelijk deze brief z.s.m. ingevuld op school in te leveren!

Geboren:
Op 13 juli jl. is juf Tijmine van een dochter, Marit bevallen. Ook vanaf deze plaats de hartelijke felicitaties aan haar en haar man Arie.

Informatie-avond groep 1 t/m 8:
Maandag 4 september a.s. wordt de jaarlijkse informatie-avond voor ouders gehouden. U krijgt deze avond te horen wat er in de betreffende leerjaren gebeurt. Er zullen weer 2 rondes zijn, zodat u meerdere groepen kunt bezoeken.
19.30 - 20.15 uur: 1e ronde
20.15 - 20.45 uur: pauze (de koffie/thee staat klaar)
20.45 - 21.30 uur: 2e ronde

I.v.m. de organisatie vragen wij de ouders van de kleuters om hun naam op de intekenlijst op de deur te schrijven.

Huiswerkweken groep 8:
Om uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs besteden we in groep 8 veel aandacht aan het huiswerk. Behalve het omgaan met de agenda, hebben we ook negen huiswerkweken. We geven dan voor elke dag van die week huiswerk mee. Dit kan vaak maakwerk zijn, maar ook wel leerwerk. In de loop van het jaar zal het huiswerk wat zwaarder worden; dat wil zeggen dat er meer of moeilijker huiswerk mee gaat. De huiswerkweken zijn:
1. week 36 ( 4 t/m 8 september )
2. week 40 ( 2 t/m 6 oktober )
3. week 46 ( 13 t/m 17 november )
4. week 50 ( 11 t/m 15 december )
5. week 3 ( 15 t/m 19 januari )
6. week 7 ( 12 t/m 16 februari )
7. week 12 ( 19 t/m 23 maart )
8. week 16 ( 16 t/m 20 april )
9. week 21 ( 21 t/m 25 mei )

Groepen 3 vrij: maandagmiddag 11 september!:
Helaas staat er in de Activiteitenkalender die u vorige week heeft gekregen een fout. De kinderen van de groepen 3 zijn niet op dinsdagmiddag 12 september maar op maandagmiddag 11 septembervrij i.v.m. een studiemiddag.

Zwemmen groepen 3:
Dinsdag 29 augustus beginnen de groepen 3 van juf Judith en juf Esther/juf Froukje met schoolzwemmen. Dit betekent dat de kinderen dan om 08.00 uur op school moeten zijn i.v.m. het vertrek van de bus. We zwemmen van 08.30 uur – 09.15 uur. De bus vertrekt om 08.00 uur anders zijn we niet op tijd.
De groepen van juf Eleonora, juf Linda/juf Klazien en juf Ute/juf Francina gaan na de kerstvakantie zwemmen.

Jantje Beton:
1x in de 2 jaar doen wij als school mee met de loterijverkoop van Jantje Beton. Jantje Beton is een organisatie die kinderen helpt die het moeilijk hebben, zodat ze ook eens een dagje uit, op vakantie kunnen of lid van een club kunnen worden. Door loten te verkopen verdienen we geld voor deze kinderen, maar ook voor onze school! De helft van de opbrengst is namelijk voor school. Met dit geld willen we gaan sparen voor een speeltoestel op beide schoolpleinen!
De leerlingen van de groepen 3 t/m 7 mogen de loten gaan verkopen.
Op maandag 11 september krijgen zij een uitgebreide instructiebrief mee naar huis. Wilt u deze (samen met uw kind) goed doorlezen zodat de actie ook dit jaar weer een succes wordt!
Achterin de lotenboekjes zit voor de kinderen een prijsvraag, waarmee leuke prijzen te winnen zijn!

Schoolreis gr. 1, 2 en 8:
Op donderdag 14 september a.s. gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. In verband met de schoolreis zijn de kleutergroepen en de groepen 8 op donderdag 14 september a.s. vrij. Meer informatie volgt.

Okki, Taptoe, etc:
Voor een abonnement op de bladen Bobo, Okki, Jippo, Taptoe en Hello You verwijzen we u naar de site www.groepsladder.nl

Telefoonlijsten:
Op verzoek van vele ouders zullen binnenkort weer leerlingenlijsten met telefoonnummers meegegeven worden. Mocht u er bezwaar tegen hebben, dat uw telefoonnummer wordt vermeld, dan kunt u dat deze week aan Maureen (administratie locatie 196) doorgeven.

Blokfluitlessen:
Voor leerlingen vanaf groep 4 is er de mogelijkheid om blokfluitles te volgen. De kosten zijn € 65,00 per jaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Emmy Schoester, tel. 078-6166677.

Handdoeken met lusjes:
Wie kan ons helpen om lusjes aan de handdoeken(100 stuks) te naaien. U kunt het doorgeven aan Maureen, tel. 078-6213144.

Herinnering betaling schoolreisje:
Voor de vakantie heeft u een brief gekregen voor het betalen van het schoolreisje .
Uit de administratie blijkt dat nog niet iedereen dat gedaan heeft, en het schoolreisje is al volgende week .
Het schoolreisje bedraagt € 22,50 per kind (gr 3-7)
Bankrekeningnummer: 47.51.55.513 t.n.v. Ouderraad Johan Frisoschool, Dordrecht,o.v.v. voor- en achternaam kind...

Kledingactie:
Bij het wisselen van de seizoenen, en dat lijkt dit keer wel erg vroeg, willen we weer vragen of u de oude kleren wilt verzamelen voor de kledingactie. De eerste is dit jaar al weer over 3 weken .
Exacte datum wordt vermeld in de volgende nieuwsbrief .
Er zijn 4 kledingacties per jaar dus is het fijn als u tussendoor ook de kleding bewaart .
Het ingezamelde geld wordt gebruikt voor allerlei leuke attenties voor de kinderen ,bijv. het oranje ijsje tijdens de wk voetbal.

Luizencapes:
Het zal u niet ontgaan zijn dat de luizencape’s weer in gebruik zijn. De luizencapes waar wij als school voor hebben gekozen zijn zgn. bugbags. Dit zijn capes met een uniek systeem waardoor (mits goed gebruikt) de hoofdluis geen kans meer heeft van de ene naar de andere jas over te lopen. Uitgebreide informatie over dit systeem kunt u lezen op: http://www.bugbag.nl .
Van deze capes hebben wij er 200 op voorraad en in geval van hoofdluis in een groep worden deze capes gebruikt. Wellicht wilt u zelf ook een cape aanschaffen om deze (als u dat wenst) continue te gebruiken.
De capes kosten 9,00 per stuk en zijn te bestellen door onderstaand strookje in te vullen. Het strookje kunt u (voor 4 september a.s.) samen met de € 9,00 in een envelop inleveren bij de schooladministratie (196). Zodra de capes binnen zijn worden deze via de leerlingen meegegeven.

 

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mevrouw/Mijnheer: ………………………………………………………………………………

tel. nr.: …………………………

Bestelt ………………. cape(s)

In de kleurencombinatie (a.u.b even aankruisen):

0 Khaki cape met 0 groen / 0 oranje / 0 rood / 0 lila / 0 roze lapje

0 Rode cape met 0 geel / 0 lila / 0 roze lapje

0 Groene cape met 0 geel / 0 lila / 0 roze lapje

0 Blauwe cape met 0 geel / 0 lila / 0 roze lapje

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2006-2007.