Zending:
De komende periode sparen we voor de stad Bamenda in Kameroen.
In 1993 is de gemeente Dordrecht gestart met een bijzondere band met de stad Bamenda in Kameroen. In eerste instantie richt men zich vooral op ondersteuning van de werkeloosheid, maar er worden ook vele andere projecten ondersteund zoals: jongerenproject, waterpompen, gehandicapten etc.
Op www.dordrecht-bamenda.nl kunt u veel meer info vinden.
Voor dit project is de afgelopen weken op locatie 196 een bedrag van € 78,23 opgehaald en op locatie 821 is dat € 86,71.

Open ochtend 14 februari:
Woensdag 14 februari a.s. is het van 9.00 – 11.00 uur ‘open ochtend’ (hoofdgebouw, Chico Mendesring 196). Ouders van kinderen die nog geen 4 jaar zijn, zijn dan van harte welkom om de school te bekijken en hun kind eventueel in te schrijven.

Geen studiemiddag 8 februari a.s.:
In tegenstelling tot wat er in de activiteitenkalender staat vermeld, is er op donderdag 8 februari a.s. geen studiemiddag en hebben alle groepen dus gewoon school.

Studiemiddag groepen 4 donderdagmiddag 1 maart a.s.:
In verband met een studiemiddag van de leerkrachten zijn de kinderen van de groepen 4
op donderdag 1 maart a.s. ’s middags vrij. We melden dit nu al in de nieuwsbrief omdat deze datum niet in de Activiteitenkalender staat.

Ouderavond 13 februari 2007:
Wat is een goed kinderboek?
Hoe onderscheidt echte jeugdliteratuur zich?
Welke boeken spreken jonge of juist oudere kinderen aan?
Is voorlezen eigenlijk wel belangrijk?
Als u op dit soort vragen graag een antwoord wilt hebben, nodigen we u van harte uit om op dinsdag 13 februari van 20.00 uur tot 21.30 uur, naar de oudervond over het kinderboek te komen (mediatheek locatie 821). Een gastspreker zal zoveel mogelijk antwoord geven op bovenstaande vragen en daarnaast zal er ook aandacht worden besteed aan vaardigheden als vertellen e.d.
Boekhandel “Vos & en van der Leer” komt ook weer op deze avond met boeken bij ons op school staan. Vergeet u dus vooral niet uw portemonnee mee te nemen, want u dient direct (contant) af te rekenen. Als u de informatieavond wilt bezoeken, zou u dan het strookje in willen vullen en uiterlijk 4 februari a.s. inleveren bij de leerkracht van uw zoon/dochter.

Sportclinics:
Op woensdag 14 maart a.s. wordt er een clinic “Streetdance” gehouden voor kinderen vanaf 6 jaar. Inschrijven voor deze clinic moet gebeuren vóór 10 februari a.s. Inschrijfkaarten liggen klaar bij juf Maureen (196) en juf Yvette (821).

"Oude mobieltjes gezocht!!":
Aan het begin van het nieuwe jaar wil ik graag de aandacht even vestigen op het volgende: Een collegamuzikant, René Acda, verzamelt in samenwerking met het WFP oude mobieltjes. Voor elke oude, ingeleverde mobiel betaalt Recell € 3,50. Dit bedrag doneert hij volledig aan het WFP. Voor slechts € 38,- krijgt een kind in Malawi een jaar elke dag een maaltijd op school!! Mocht het zo zijn dat u nog ergens een oud mobieltje hebt liggen, denkt u dan aan de kinderen in Malawi die al blij zijn met een goede maaltijd ... en daar hoeft u niet méér voor te doen dan uw oude mobieltje op school in te leveren! Op beide gebouwen komt deze week een verzamelplaats waar de oude mobieltjes gedeponeerd kunnen worden. Deze actie loopt tot aan de voorjaarsvakantie.
Bij voorbaat: Dank u wel!!

Groep 6 van meester Dick-Jan bedankt ...:
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die aangeboden heeft om een cd-speler of een stereo-installatie te schenken!! We hebben veel reacties gekregen en zijn erg blij dat we nu weer volop cd's kunnen draaien in de klas. Dank u wel!!

SCHAATSEN- EN SKEELERBEURS:
Op woensdag 7 maart a.s. willen wij een schaatsen- en skeelerbeurs organiseren van 11:30 - 13:00 uur op locatie 821.
U kunt hiervoor maandag 5 en dinsdag 6 maart op deze locatie uw schaatsen c.q. skeelers tussen 11:30 - 12:00 uur inleveren in de lerarenkamer.
U bepaalt hiervoor de prijs. Van de opbrengst gaat 20% naar school met een minimum van € 1,50.
Op donderdag 8 maart kunt u uw opbrengst c.q. niet verkochte schaatsen en/of skeelers ophalen tussen 11:30 en 12:00 op dezelfde locatie in de lerarenkamer.
Mochten deze tijdstippen qua inleveren en ophalen u niet uitkomen, kunt u e.e.a. altijd inleveren/ophalen op een ander tijdstip. U kunt mij (Ellen Schilperoord) dan telefonisch bereiken op 078-6166286/06-48654669. Wij hopen op een succesvolle beurs en wie weet volgend jaar wel ijs!

Lampionnenoptocht:
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen gaan we woensdag 31 januari de verjaardag van Koningin Beatrix vieren door een lampionnenoptocht te lopen.
Na afloop van de lampionnenoptocht is er voor de kinderen van school een oliebol op het schoolplein. Voor alle ouders, kinderen die (nog) niet op de Johan Friso zitten en overige belangstellenden zijn er oliebollen te koop. De oliebollen kosten dan 0,30 per stuk. (4 st. € 1,00 /maximaal 6 st. per gezin) .
We vertrekken woensdag 31 januari om 18.30 uur vanaf locatie 196. Verzamelen om 18.15 uur bij de vlaggenmast voor de school.
Alle Johan Friso kinderen die op die avond meelopen of aanwezig zijn èn onderstaand strookje voor 26 januari a.s. inleveren bij hun leerkracht krijgen na afloop van de lampionnenoptocht op het schoolplein een lekkere oliebol.
Woensdag (31/1) worden de bonnetjes voor een gratis oliebol uitgedeeld in de klassen. Aan de hand van de ingeleverde strookjes worden de oliebollen besteld en om een gratis oliebol te krijgen, moet echt het bonnetje worden ingeleverd.

Herinnering kledinginzameling:
Weet u het nog: donderdag 8 februari a.s. kledinginzameling.
V.a. 8.30 uur tot 9.00 uur zullen er op beide locaties containers staan waar u de kleding in kunt doen. Bij de volgende nieuwsbrief ontvangen de kinderen een brief waarin u kunt lezen wat er precies ingezameld wordt. Namens de ouderraad alvast hartelijk bedankt!

HERHAALDE OPROEP: Allergieën/dieetwensen:
In de vorige nieuwsbrief heeft een oproep gestaan om de eventuele allergieën en dieetwensen van uw kind(eren) op te geven. Tot op heden hebben wij nog niet veel reacties ontvangen terwijl wij vermoeden dat er nog het e.e.a. moet worden doorgegeven. Het zou jammer zijn als uw zoon/dochter iets getrakteerd krijgt vanuit de ouderraad wat hij/zij helemaal niet mag hebben.
Zou u daarom als er bij uw kind(eren) sprake is van een (voedsel) allergie of speciaal dieet onderstaand strookje willen invullen en deze z.s.m. bij de leerkracht in willen leveren? Ook als u van mening bent dat deze gegevens bekend zijn op school moet het strookje worden ingevuld.
Allergieën van bloemen, huisdieren etc. willen wij ook graag doorkrijgen.
Deze gegevens zullen tot in groep 8 meegaan met de kinderen. Het is dus van belang dat, als er veranderingen zijn in de allergie of het te volgen dieet, deze worden doorgegeven aan de leerkracht.

------------------------------------------------------------------------

STROOKJE ALLERGIEËN/DIEETWENSEN

Naam leerling: ………………………………………………………………………………Tel. nr.: ………………

Groep: ……………………… Leerkracht: ……………………………………………………………………….....

 

(Voedsel) allergie/dieetwens: ………………………………………………………………………….............

 

------------------------------------------------------------------------

STROOKJE OUDERAVOND 13 FEBRUARI

 

Ja, ik zal aanwezig zijn bij de informatieavond over het kinderboek:

Naam: .....................................................................................................

Groep: .....................

 

Ik kom met………………persoon/personen.

------------------------------------------------------------------------

STROOKJE LAMPIONNENOPTOCHT

Naam: ……………………………………………………………………………uit groep ……………………………van

 

juf/meester …………………………………………………..loopt op 31 januari a.s. mee met de lampionnenoptocht.

Mijn jongere broertje(s) en/of zusje(s) uit groep(en) ………………../………………….. van

 

juf/meester………………………………….en…..…………………………………loopt/lopen ook mee.

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2006-2007.