Zending:
Voor het project “Bamenda” is de afgelopen weken op locatie 196 een bedrag van € 51,81 opgehaald en op locatie 821 is dat € 110,12.

Geen studiemiddag 8 februari a.s.:
In tegenstelling tot wat er in de activiteitenkalender staat vermeld, is er op donderdag 8 februari a.s. geen studiemiddag en hebben alle groepen dus gewoon school.

Ouderavond 13 februari 2007:
Wat is een goed kinderboek?
Hoe onderscheidt echte jeugdliteratuur zich?
Welke boeken spreken jonge of juist oudere kinderen aan?
Is voorlezen eigenlijk wel belangrijk?
Als u op dit soort vragen graag een antwoord wilt hebben, nodigen we u van harte uit om op dinsdag 13 februari van 20.00 uur tot 21.30 uur, naar de oudervond over het kinderboek te komen (mediatheek locatie 821). Een gastspreker zal zoveel mogelijk antwoord geven op bovenstaande vragen en daarnaast zal er ook aandacht worden besteed aan vaardigheden als vertellen e.d.
Boekhandel “Vos & en van der Leer” komt ook weer op deze avond met boeken bij ons op school staan. Vergeet u dus vooral niet uw portemonnee mee te nemen, want u dient direct (contant) af te rekenen. Als u de informatieavond wilt bezoeken, zou u dan het strookje in willen vullen en uiterlijk 4 februari a.s. inleveren bij de leerkracht van uw zoon/dochter.
Ouders die zich alsnog op willen geven en het strookje niet meer hebben, mogen zich ook bij de klassenleerkracht opgeven.

Open ochtend 14 februari:
Woensdag 14 februari a.s. is het van 9.00 – 11.00 uur ‘open ochtend’ (hoofdgebouw, Chico Mendesring 196). Ouders van kinderen die nog geen 4 jaar zijn, zijn dan van harte welkom om de school te bekijken en hun kind eventueel in te schrijven.

Controle Leerplichtinspectie:
De leerplichtinspectie heeft ons laten weten dat zij vrijdag 16 februari a.s. (de dag voor de voorjaarsvakantie!) op onze school een controle uit zullen voeren.

Studiemiddag groepen 4 donderdagmiddag 1 maart a.s.:
In verband met een studiemiddag van de leerkrachten zijn de kinderen van de groepen 4
op donderdag 1 maart a.s. ’s middags vrij. We melden dit nu al in de nieuwsbrief omdat deze datum niet in de Activiteitenkalender staat.

Sportclinics:
Op woensdag 28 maart a.s. wordt er een clinic “Golf” gehouden voor kinderen vanaf 12 jaar. Inschrijven voor deze clinic moet gebeuren vóór 24 februari a.s. Inschrijfkaarten liggen klaar bij juf Maureen (196) en juf Yvette (821).

Websitenieuws:
Wanneer je met je zwem- of voetbalploeg kampioen wordt, mag je daar in de kring op school uitgebreid over vertellen. Je bent dan trots en ook je klasgenoten en de leerkrachten luisteren dan vol bewondering. Nu hebben wij op de school een leerling die Nederlands kampioen is geworden en daar zijn we met z’n allen helemaal enorm trots op. Wie? Kijk maar eens op de website. Ieder kind en menig volwassene vinden het leuk om te slopen, te solderen en te boren. Op onze school is er een groep die dit een aantal weken met veel plezier heeft gedaan. De resultaten zijn trouwens geweldig geworden. Kijk maar eens op de website. Wist u trouwens dat de laatste nieuwtjes in een bewegende tekst bovenin de website zijn te lezen en dat alle nieuwsbrieven ook op de website zijn te vinden?

Schoolzwemmen (wisselen van groepen):
Met ingang van dinsdag 6 februari a.s. gaan de groepen van juf Ute, juf Linda en juf Wilma schoolzwemmen. De kinderen hebben hierover afgelopen week een briefje mee gekregen.

Verkeersveiligheid:
Beste ouders,
In de voorbije weken heeft de verkeerssituatie op de routes naar en rondom, onder andere de Johan Frisoschool weer meerdere malen in de krant gestaan. In zekere zin zeg ik dan dat iedere publiciteit goede publiciteit is.
Je gaat er ten slotte weer over nadenken. Ook wordt er bestuurlijk niveau meegepraat over de schoolverkeersveiligheid. Ik vind het daarin echter wel van belang dat we de zaken goed moeten blijven bekijken.
Zonder technische en ingenieuze maatregelen, waar al lang proeven mee worden genomen, zullen er helaas altijd ongevallen of bijna ongevallen blijven gebeuren. En helaas lopen óók míjn kinderen risico in het verkeer.
Maar laten we alstublieft niet vergeten en juist benadrukken dat de Johan Friso School op een goede manier bezig is met de verkeersveiligheid van onze kinderen. Dat moet maar weer eens gezegd worden. In bijna alle groepen wordt verkeersles gegeven. En soms moet je jezelf afvragen hoe het komt dat situaties minder veilig worden.
In de krant van zaterdag las ik van een anonieme moeder die klaagt over het file rijden bij de school…..
Ze woont nota bene aan de Chico Mendesring…. Dan gá je toch niet met de auto??
Kom op mensen, denk goed na of er geen alternatieven zijn om u en andermans kinderen veilig op school te krijgen.
Toevallig kwam ik nog een overdenking van mijn vriendin Loesje    tegen:
Ochtendspits,  schoolspits, haast… Kunnen we die kinderen niet per e.mail naar school sturen??
Nou, laten we dat maar niet doen. Gewoon lopend of op de fiets. Met de auto??, mij best!!
Maar dan wel kindjes in de gordel, rustig rijden, goed uitkijken, parkeren op afstand en niet zeuren als je in een file komt.
Met vriendelijke groet, verkeersouderJFS@hetnet.nl

p.s. Er kwam mij ter ore dat de politie de komende tijd op enkele dagen bekeuringen uit zal schrijven voor foutparkeren rondom de basisscholen. Een extra argument om het goede voorbeeld te geven. Parkeren is aan de Chico Mendesring en dus ook bij locatie 196 én 821 alleen toegestaan in parkeervakken. Ook “ja maar het was maar éven” kan u 50 euro kosten.

Herhalingsoproep oude mobieltjes:
In de vorige nieuwsbrief heb ik u opgeroepen eens te kijken of u ergens nog oude, ongebruikte mobieltjes hebt liggen. Ik heb er al een aantal binnen gekregen, maar volgens mij moeten er in lades of kasten bij u thuis nog veel meer liggen. Door ze in te leveren in één van de verzameldozen die op beide locaties staan, levert u een belangrijke bijdrage aan het welzijn van kinderen in Malawi, weet u nog? Voor elk mobieltje gaat er € 3,50 naar een kind in Malawi wat voor een bedrag van € 38,- een héél jaar lang een maaltijd krijgt op school!! En wat kost dat u voor moeite? Deze actie loopt nog tot aan de voorjaarsvakantie, dus ... u doet toch ook mee?!

Exploitatieoverzicht ouderraad:
Begin januari heeft u van ons een brief ontvangen m.b.t. het betalen van de ouderbijdrage. In deze brief schreven wij dat u ons exploitatieoverzicht in het 1e kwartaal zou ontvangen. Het overzicht is klaar en zal als bijlage bij deze nieuwsbrief verschijnen.
Klik HIER voor de bijlage in pdf formaat.
Dankzij de goed betaalde ouderbijdrage en het feit dat de kledingactie een leuk extraatje heeft opgeleverd hielden wij zelfs nog wat geld over. Van dat geld zal na de voorjaarsvakantie nog iets extra's worden gedaan
voor de kinderen. Wat dat is houden we nog even als verrassing........
Mocht u vragen hebben over het exploitatieoverzicht kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad: Nelly Leeuwestein (6144135 / philos2@tiscali.nl).

Update telefoonnummers:
Het gebeurt regelmatig dat leerkrachten de ouders van een leerling proberen te bellen om iets te vragen of te vertellen. Tegenwoordig veranderen (mobiele) telefoonnummers nogal eens en wijzigingen worden niet altijd aan school doorgegeven. Het tweede telefoonnummer wat bij ons bekend is, is vaak ook van het werk … en bij wisseling van baan wordt dit ook niet altijd doorgegeven. Uiteraard is het van groot belang dat we in geval van een calamiteit contact met u kunnen opnemen.
Wilt u a.u.b. het onderstaande strookje invullen als uw telefoonnummer(s) gewijzigd is (zijn) of als u niet zeker weet of de telefoonnummers die op school bekend zijn nog kloppen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam leerling: ____________________________________________________________

Groep: ______ Leerkracht: __________________________________________________

Eerste telefoonnummer: _____________________________________________________

Tweede telefoonnummer: _____________________________________________________

 

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2006-2007.