Afscheid juf Jos:
A.s. vrijdag 30 maart werkt juf Jos voor het laatst. Alle ouders van haar groep zijn die ochtend vanaf 11.40 uur van harte welkom in het lokaal om daar samen met de kinderenafscheid van haar te nemen.

Zending:
Voor het project “Bamenda” is de afgelopen weken op locatie 196 een bedrag van € 112,81 bij elkaar gespaard en op locatie 821 is dat een bedrag van € 70,09. Alle gevers daarvoor weer onze hartelijke dank namens Bamenda, het project dat we met de andere scholen van de Vereniging ondersteunen.

Spreekuur Schoolmaatschappelijk werk:
Zoals u in een eerdere nieuwsbrief kon lezen, zijn wij op school gestart met een inloopspreekuur schoolmaatschappelijk werk. Dit spreekuur is voor leerkrachten, ouders en leerlingen van beide locaties bestemd. Omdat we op locatie 821 een geschikte gespreksruimte hebben, zal het spreekuur daar plaatsvinden. Van 15.00 uur tot 16.00 uur zal onze schoolmaatschappelijk werkster haar spreekuur houden in de gesprekskamer op de begane grond (schuin tegenover de personeelskamer). De data van het spreekuur zijn: 12 april, 10 mei, 7 juni en 5 juli.

Herinnering ouderbijdrage:
Zoals u weet worden vele activiteiten die uw kind(eren) mogen genieten, bekostigd door de ouderraad. De kosten van deze activiteiten waaraan uw kind kan deelnemen komen uit de vrijwillige ouderbijdrage. Enige tijd geleden heeft u de jaarlijkse acceptgirokaart voor deze bijdrage ontvangen. Uit onze administratie blijkt dat nog niet ontvangen is, waar wij begin van het jaar onze begroting op hadden gemaakt. Daarom deze herinnering.
De ouderbijdrage bedraagt 20,00 euro (voor een heel jaar) per kind. Op de website (schoolinfo à algemeen à ouderraad) kunt u lezen waar uw ouderbijdrage voor gebruikt wordt.
Uw bijdrage kan alsnog gestort worden op bankrekeningnummer: 47.51.55.513 t.n.v. Ouderraad Johan Frisoschool, Dordrecht, o.v.v. naam kind(eren) + groep.

Bezoek aan de bakker:
De groepen 2 krijgen binnenkort weer een excursie naar bakker Korteweg. Het is verstandig om de kinderen oude kleren aan te trekken.
Op de betreffende middag worden de kinderen van groep 1 in een andere groep opgevangen.
We vertrekken om 13.00 uur en zijn om 15.15 uur weer terug. Wilt u rijden? Dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht.

Het rooster ziet er als volgt uit:

datum

wie

Donderdag 19 april

Erna/Roelie

Donderdag 26 april

Elsa/Judith

Donderdag 10 mei

Petra/Fien

Dinsdag 22mei

Deanne & ½ Atie/Janny

Donderdag 24mei

Ria & ½ Atie/Janny

Verjaardag juf Gerda:
Woensdag 28 maart a.s. viert juf Gerda haar verjaardag. De kinderen van haare klas mogen die dag verkleed op school komen.

Vervanging juf Alinde:
Na de meivakantie gaat juf Alinde met zwangerschapsverlof. Op de woensdagen gaat juf Annienke extra werken en op dinsdag zal juf Liesbeth Barendregt haar vervangen.

Paasviering:
Op donderdag 5 april vieren we met de kinderen het paasfeest in de klas. Aan het einde van de ochtend krijgen de kinderen een paasmaaltijd aangeboden.
De maaltijd wordt verzorgd door de ouderraad. Wij verzoeken u om uw kind bestek (lepeltje, mes en vork) en een bord (voorzien van naam) mee te geven in een plastic tasje. Het paasfeest eindigt voor alle groepen om 13.00 uur.
Op de website www.johanfriso.nl kunt u foto’s van het paasfeest bekijken.

VERKEERSVEILIGHEID:
Beste ouders, deze keer weer uitgebreid aandacht voor verkeer en verkeersveiligheid.

1. verkeer examens / fietskeuring groepen 7 en 8;
2. regels kindervervoer;
3. skaten en skeeleren;
4. defensief rijden.
De voorbereidingen voor de theoretische en praktische verkeersexamens zijn al weer in volle gang. Logisch want de groepen 7 doen hun theorie examen al op 19 april !! Ik heb de examens al in huis.
Het praktisch examen voor onze groepen 8 is op dinsdag 22 mei. De leerkrachten zullen u waarschijnlijk nog wel benaderen met de vraag om een controlepost te bemensen. Er zijn er minimaal 12 nodig. Hou de datum vast vrij in u agenda!
Enkele weken daarvoor worden de fietsen gekeurd. Binnenkort zullen de kinderen van groep 8 daarvoor een brief mee krijgen met de eisen waar de fietsen aan moeten voldoen. In nieuwsbrief nr. 3 van 25 sept.’06 kunt u eventueel de eisen voor een goede fiets nog nalezen.
Onderwerp 2 is het vervoer van kinderen in de auto. Mij is bekend dat déze en de komende maanden door de politie extra wordt gecontroleerd op de manier waarop u kinderen in de auto vervoert.
Omdat de regels daarvoor inderdaad niet altijd even eenvoudig zijn verwijs ik naar de internetsites www.kinderzitjes.nl of www.veiligverkeernederland.nl (zoek kinderzitjes). U vergeeft het u zelf nooit als u of andermans kind iets overkomt omdat hij/zij los in de auto zat bij een ongeval of noodstop !!Voor de kinderen is ook de tijd van skaten en skeeleren weer aangebroken. Gelukkig maar! Want dat betekent dat het weer mooier, en de dagen langer worden. Skaten is echt een vorm van spelen. Daarom gelden binnen het verkeer voor skaters de regels voor voetgangers. Kinderen horen dus (officieel) op het trottoir te skaten/skeeleren. Ik weet best dat ze dat vaak niet doen en graag op het gladdere asfalt rijden. Veel van de kinderen kunnen echter in hun spel nog niet eens remmen! Daar moeten volwassenen in het verkeer rekening mee houden. Ook daarom is het bruggetje naar mijn laatste onderwerp makkelijk gemaakt: Defensief rijden.
Defensief rijden. Wat is dat? Te veel om hier uit te leggen.
Maar het begint in elk geval bij rustig en niet te hard rijden, afstand bewaren, zoekend kijken en rekening houden met kinderen of de mogelijkheid van onverwachte gebeurtenissen zodat u héél snel een noodstop kunt maken.
Wat betreft het maken van een noodstop:
Wist u bijv. dat u als u 30 km/h per uur rijdt bij een noodstop na circa 14 meter stil staat?
Bij 50 km/h moet u dan nog beginnen met remmen !!
Voor vragen of opmerkingen: verkeersouderJFS@hetnet.nl

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2006-2007.