Zending:
Voor het project “Bamenda” is de afgelopen weken voor de laatste keer op locatie 196 een bedrag van € 86,59 opgehaald en op locatie 821 is dat een bedrag van € 110,32.
Op locatie 196 is het gespaarde bedrag op een totaal gekomen van € 644,29 en op locatie 821 is het totaal bedrag € 767,98!
Allemaal ontzettend bedankt namens 'Bamenda'. Het laatste zendingsproject dat we gaan ondersteunen is Kika. Kika is een organisatie die zich inzet voor kinderen met kanker. Binnenkort meer hierover op de website van de school.

Groep 1/2 juf Deanne/juf Marjoke:
Woensdag 18 april a.s. gaat de kikkerklas van juf Deanne en juf Marjoke boodschappen doen in het winkelcentrum de Bieshof.
Een aantal ouders gaat mee ter begeleiding. Bij nat weer is een waterbestendige jas prettig maar een paraplu is niet handig in de rij. De schooltijden zijn ongewijzigd.

Verjaardag leerkrachten bovenbouw:
Op dinsdag 24 april a.s. vieren de meesters en juffen van de bovenbouw hun verjaardag.
’s Morgens lopen alle kinderen met hun klas naar het Palet waar een grootse playbackshow gehouden zal worden. De planning is dat we om 09.30 uur beginnen. Belangstellende ouders zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Neemt u dan alstublieft wel de achterste deur die naar de gymzalen leidt! En vergeet niet een plastic tas mee te nemen voor uw schoenen!
Ouders die mee willen helpen versieren en opruimen kunnen zich melden bij de leerkracht.
Na afloop van de show lopen de kinderen met hun meester of juf weer terug naar school. Daar kunnen de kinderen hun eigen eten en drinken nuttigen. ’s Middags wordt het feest voortgezet in de eigen klas.
Het thema van deze dag is: ROOD/ORANJE !!! Alle kinderen mogen verkleed naar school komen. Ouders die komen kijken mogen dat natuurlijk ook!
Tot de 24 e!

Bezoek aan de bakker:
De groepen 2 krijgen binnenkort weer een excursie naar bakker Korteweg. Het is verstandig om de kinderen oude kleren aan te trekken.
Op de betreffende middag worden de kinderen van groep 1 in een andere groep opgevangen.
We vertrekken om 13.00 uur en zijn om 15.15 uur weer terug. Wilt u rijden? Dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht.

Het rooster ziet er als volgt uit:

datum

wie

Donderdag 19 april

Erna/Roelie

Donderdag 26 april

Elsa/Judith

Donderdag 10 mei

Petra/Fien

Dinsdag 22mei

Deanne & ½ Atie/Janny

Donderdag 24mei

Ria & ½ Atie/Janny

 

Zomerfeest voor de kleuters:
Vrijdag 6 juli a.s. vieren we het jaarlijkse zomerfeest. Dit jaar is het thema “INDIANEN”. Die dag verwachten we de kinderen pas om 09.00 uur op school en het feest is na de indianenmaaltijd om 13.30 uur afgelopen. Uiteraard mogen de kinderen die dag verkleed naar school komen.

Klusouders gevraagd:
In de onderbouw willen we graag een aantal eenvoudige kraampjes en bomen van hout maken. We zoeken ouders (of opa's of bekenden) die dit willen maken.
Ook zijn we op zoek naar hulp voor het in elkaar zetten van een kast op 821. Wie wil ons helpen??? U kunt uw naam doorgeven aan juf Maureen. t.z.t wordt er dan contact met u opgenomen.

VERKEERS EXAMEN BESTAAT 75 JAAR !!:
Het allereerste verkeersexamen op scholen werd afgenomen in 1932. Verkeersonderwijs is belangrijk. Dat bleek ook op televisie bij het door SBS.6 uitgezonden “nationaal verkeersexamen”.
Van alle mensen die aan die TV-uitzending mee deden zou slechts hóóguit 25% zijn geslaagd voor het (C.B.R.)theorie examen. Schrikbarend slecht! Daarom is het goed dat er op de Johan Frisoschool in alle groepen verkeersonderwijs wordt gegeven. De groepen 7 mogen volgende week donderdag 19 april hun kennis tonen in het schriftelijke verkeersexamen.
Daarin worden op het basisonderwijs toegeschreven thema’s behandeld.
Het gedrag van kinderen als voetganger en als fietser staan centraal.
Wellicht is er thuis of in de klas nog even extra tijd vrij te maken om te oefenen op de speciale internetsite van VVN: www.veiligverkeernederland.nl/examen

Lampionnenoptocht:

Het is al weer eventjes geleden maar op 31 januari jl. hebben wij de lampionnenoptocht gelopen t.g.v. de verjaardag van Koningin Beatrix. Heel veel kinderen hebben samen met hun ouders, broertjes en zusjes meegelopen en na afloop was er voor de kinderen van school een lekkere oliebol. Tijdens deze avond zijn er ook nog oliebollen verkocht. De opbrengst van de verkochte oliebollen was € 128,00! Dit bedrag is door de familie Reemer wederom geschonken aan school. Van dit bedrag zijn 5 bongo´s gekocht.

 

Klik HIER voor de bijlage van nieuwsbrief 15.

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2006-2007.