Zending:
Op 196 is voor ons nieuwe zendingsproject “KiKa” een bedrag opgehaald van € 56,72 en op locatie 821 is dat een bedrag van € 77,07. Alvast een mooi begin!

Zending groepen 8:
In samenspraak met de zendingscommissie is besloten dat de groepen 8 een eigen zendingsproject starten.
Vanaf 1 april gaan we met de vier groepen acht een jongetje uit Honduras sponsoren via de stichting Compassion. Zijn naam is Miguel Angel Rodriguez Funes, bijna 8 jaar oud. Als groepen 8 hebben we het vertrouwen dat de kinderen van de vier groepen oud genoeg zijn om elke maand
€ 25,00 bij elkaar te sparen. Zo kunnen we Miguel elke maand voorzien van Bijbelonderwijs, medische onderzoeken, voorlichting over hygiëne, een dagelijkse maaltijd en bijles.
We hopen dat de kinderen zo enthousiast zijn dat we in de toekomst nog meer kinderen kunnen gaan sponsoren via dit project.
We hebben dit project in de mediatheek met de vier groepen 8 afgetrapt. Met zijn allen hebben we een DVD van Compassion bekeken ook is er verteld waar Miguel vandaan komt (uit Honduras). Iedere week zal Miguel een brief krijgen van een van de groepen 8.
Groetjes, de groepen 8 www.compassion.nl

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad:
Binnen de oudergeleding komen twee vacatures vrij omdat Linda Kurpershoek (was voorzitter) en Gert-Jan Prosman vertrekken. Wij zijn op zoek naar twee ouders die het leuk vinden om andere ouders te vertegenwoordigen en actief willen meedenken met ons in de MR. Mocht u belangstelling hebben en u wilt MR- lid worden, neemt u dan contact op met ondergetekende per telefoon of e-mail. Tevens kunt u de MR vergadering van 11 juni bijwonen. Achtergrondinformatie is ook te vinden op de website www.johanfriso.nl onder het kopje “schoolinfo”. De verkiezing zal in de derde week van juni zijn en de kandidaatstelling sluit op 4 juni. Hopelijk tot ziens,
Namens de verkiezingscommissie:
Paul van Driel, tel: 078 6215392 e-mail: P.vandriel@tsubaki.nl
Ute Admiraal, tel: 078-6214174 e-mail: uadmiraal@johanfriso.nl

Feest in groep 3!:
Op woensdag 9 mei a.s. vieren juf Judith/Sevda en Eleonora/Wilma hun verjaardag.
Op woensdag 16 mei a.s. vieren juf Ute/Francina, Klazien/Linda en Esther/Froukje hun verjaardag.
Die dag komen de kinderen om 8.30 uur op school. We gaan niet verkleed maar komen wel naar school met gekke haren. Het wordt een gekke harenfeest!
De kinderen hoeven die ochtend geen eten en drinken mee te nemen.
Aan het einde van de ochtend moeten de kinderen om 11.45 uur bij de speeltuin opgehaald worden. De B.S.O kinderen lopen met de juffen weer mee terug naar school.

Sportdag bovenbouw:
De jaarlijkse sportdag voor de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) zal plaatsvinden op woensdag 16 mei op het sportcomplex Reeland. In de nieuwsbrief van 14 mei a.s. vindt u hierover meer informatie.

Sportdag middenbouw:
Op woensdag 23 mei a.s. is de sportdag voor de groepen 3, 4 en 5. Deze sportdag zal gehouden worden bij “Hercules” aan de Noordendijk. Om ongeveer 12.15 uur zal het weer afgelopen zijn. Zet u het vast in de agenda!! Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.

Verjaardag leerkrachten bovenbouw:
Weet u het nog?
Morgen vieren de meesters en juffen van de bovenbouw hun verjaardag.
’s Morgens lopen alle kinderen met hun klas naar het Palet waar een grootse playbackshow gehouden zal worden. De planning is dat we om 09.30 uur beginnen. Belangstellende ouders zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Neemt u dan alstublieft wel de achterste deur die naar de gymzalen leidt! En vergeet niet een plastic tas mee te nemen voor uw schoenen!
Ouders die mee willen helpen versieren en opruimen kunnen zich melden bij de leerkracht.
Na afloop van de show lopen de kinderen met hun meester of juf weer terug naar school. Daar kunnen de kinderen hun eigen eten en drinken nuttigen. ’s Middags wordt het feest voortgezet in de eigen klas.
Het thema van deze dag is: ROOD/ORANJE !!! Alle kinderen mogen verkleed naar school komen. Ouders die komen kijken mogen dat natuurlijk ook!
Tot morgen!

Groepen 3 en 4:
Om formatieve redenen gaan we met de huidige vijf groepen 4 volgend jaar als vier groepen 5 verder en de huidige vijf groepen 3 worden vier groepen 4. Op deze wijze kunnen we volgend jaar weer met kleine kleutergroepen en groepen 3 draaien. Gevolg hiervan is dat de groep 3 van juf Klazien/juf Linda wordt opgesplitst en dit geldt ook voor de groep 4 van juf Joyce. De betreffende ouders/kinderen zijn hier middels een brief al van op de hoogte gebracht.

Verjaardag onderbouw locatie 196:
Anders dan in de activiteitenkalender staat vermeld, vieren juf Yvonne/juf Els, juf Judith/juf Annet, juf Erna/juf Roelie en juf Petra/juf Fien hun verjaardag op vrijdag 11 mei a.s. (dit geldt niet voor de groep van juf Gerda die haar verjaardag al op een eerder moment heeft gevierd).
Het is de bedoeling om die ochtend naar de speeltuin te gaan, dus u wordt vriendelijk verzocht om uw kind ‘makkelijke’ kleding aan te trekken. De kinderen kunnen overigens op de normale tijden op school gebracht en gehaald worden.

Entree-toets groep 7:
Na de meivakantie (vanaf dinsdag 8 mei a.s.) zal in de groepen 7 de entreetoets afgenomen worden. De leerlingen krijgen vooraf een ouderfolder mee waarin belangrijke informatie staat over de entreetoets. Deze folder dient u goed te bewaren, omdat hierin wordt uitgelegd hoe u t.z.t. de resultaten (= het leerling-profiel) van uw kind moet lezen. Wij wensen alle kinderen van groep 7 alvast heel veel succes!

Herhaalde oproep “klusouders gevraagd”:
We hebben helaas geen enkele reactie gekregen op onderstaande oproep!!!!!!!!!!!!!!!
In de onderbouw willen we graag een aantal eenvoudige kraampjes en bomen van hout maken. We zoeken ouders (of opa's of bekenden) die dit willen maken.
Ook zijn we op zoek naar hulp voor het in elkaar zetten van een kast op locatie 821. Wie wil ons helpen??? U kunt uw naam doorgeven aan juf Maureen. T.z.t wordt er dan contact met u opgenomen
.

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2006-2007.