Zending:
Op locatie 196 mochten we een bedrag van € 125,75 ophalen en op locatie 821 is dat een bedrag van € 134,64. Allemaal hartelijk bedankt voor de bijdrage die gegeven is voor ons project stichting “Kika” (kinderen kankervrij). Voor meer informatie over de stichting zie ook de website van de school.

Sportdag 16 mei a.s. (gr. 6, 7 en 8):
Woensdag 16 mei a.s. is er de jaarlijkse sportdag voor de bovenbouw op het sportcomplex van Hercules/Partenon. Om 8.40 uur moeten de kinderen zich melden bij hun groepsleider en om ongeveer 12.20 uur wordt de sportdag afgesloten met een spannende sprintwedstrijd. De snelste leerlingen op de 60 meter zullen sprinten tegen de leerkrachten! Wilt u zoveel mogelijk uw kind met de fiets brengen? Mocht u tóch met de auto willen komen dan verzoeken wij u vriendelijk om niet vanaf Noordendijk te komen, maar vanaf het Reeland (i.v.m. de verkeersveiligheid).
Ook willen wij u vragen om de kleding [en evt. schoeisel] van uw kind aan te passen aan de weersomstandigheden. Als het op de dag zelf slecht weer is, dan gaat programma - enigszins aangepast - toch door in de sporthal. Tijdens de pauzes zullen de kinderen de gelegenheid krijgen om te eten en te drinken. We hopen er met elkaar een leuke én sportieve dag van te maken!

Sportdag 23 mei a.s. (gr. 3, 4 en 5):
Op woensdag 23 mei is de sportdag voor de groepen 3, 4 en 5. Deze sportdag zal gehouden worden bij “Hercules” aan de Noordendijk. We willen u verzoeken om zoveel mogelijk met de fiets te komen Als u met de auto komt, willen we u vriendelijk vragen om deze te parkeren aan de kant van Reeland. Op deze manier kan een verkeerschaos het beste voorkomen worden. (N.B. niet parkeren bij de Nooduitgang van de sporthal svp). De kinderen en de begeleiders moeten zich om 08.40 uur melden bij de leerkracht van hun eigen kind. Om ongeveer 12.15 uur zal het weer afgelopen zijn. Met Groenland en Okidoki zullen ook afspraken gemaakt worden omtrent het brengen en halen van de kinderen. Deze dag is er ook een pauze. U kunt uw kind voor deze pauze wat te eten en drinken meegeven. Wilt u zorgen voor passende kleding?
Omdat we dit jaar ook gebruik maken van de sporthal gaat de sportdag bij slecht weer (met een aangepast programma) gewoon door. De ouders die zich opgegeven hebben om op deze dag te helpen krijgen binnenkort een draaiboek met daarin alle informatie over deze dag. Heeft u vragen hierover, kunt u deze stellen op maandag 21 mei (± 15.30 u) in het lokaal van juf Joyce (196) of het lokaal van meester Freddie (821) Wij willen alle hulpouders via deze brief alvast hartelijk bedanken voor hun inzet en tot 23 mei!

Meester Micha:
Helaas moeten we u meedelen dat we om formatieve redenen aan het eind van dit cursusjaar afscheid zullen nemen van meester Micha. Na de zomervakantie zal hij op de Oranje Nassauschool aan het werk gaan.

Zwemmen groepen 3:
We willen u er aan herinneren dat we de kinderen op dinsdagochtend om 07.50 uur op school verwachten. We vertrekken om 07.55 uur vanuit de klas naar de bus, die moet nl. om 08.00 uur vertrekken.

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad:
Binnen de oudergeleding komen twee vacatures vrij omdat Linda Kurpershoek (was voorzitter) en Gert-Jan Prosman vertrekken. Wij zijn op zoek naar twee ouders die het leuk vinden om andere ouders te vertegenwoordigen en actief willen meedenken met ons in de MR. Mocht u belangstelling hebben en u wilt MR- lid worden, neemt u dan contact op met ondergetekende per telefoon of e-mail. Tevens kunt u de MR vergadering van 11 juni bijwonen. Achtergrondinformatie is ook te vinden op de website www.johanfriso.nl onder het kopje “schoolinfo”. De verkiezing zal in de derde week van juni zijn en de kandidaatstelling sluit op 4 juni. Hopelijk tot ziens,
Namens de verkiezingscommissie:
Paul van Driel, tel: 078 6215392 e-mail: P.vandriel@tsubaki.nl
Ute Admiraal, tel: 078-6214174 e-mail: uadmiraal@johanfriso.nl

Survivalzwemmen:
Op 22 mei a.s. is het survivalzwemmen voor de groepen 3 die gaan schoolzwemmen:
Alle kinderen moeten dan schoenen, een lange broek en een shirt met lange mouwen aan. Verder moeten zij ook een plastic tas/vuilniszak meenemen voor
het survivalzwemmen en natuurlijk een aparte tas voor de natte kleding.

Schoolreis groepen 3 t/m 7:
De bestemmingen zijn uitgekozen; de bussen geregeld; de datum staat vast ….. kortom wij zijn er (bijna) klaar voor…… nieuwsgierig geworden waar we in september naar toe gaan? Op woensdag 16 mei krijgen de kinderen uit de groepen 2 t/m 6 een brief mee met informatie over het schoolreisje.

Gezocht:
De ouderraad is dringend op zoek naar nieuwe leden. Heb je tijd over en vind je het leuk om dingen te organiseren voor de kinderen op school, meldt je dan snel aan bij Monique de Heer (m.deheer@zonnet.nl / 6215133)
of Els Leijs (hleys@tiscali.nl / 6213651). Op de website (schoolinfo [ algemeen [ ouderraad) kun je lezen welke activiteiten wij als ouderraad organiseren.

Al met de voorjaarsschoonmaak begonnen?
Voor de bovenbouwgroepen zijn we op zoek naar allerlei materialen die we leerlingen als extra werk kunnen aanbieden. We hebben een heleboel nieuwe spullen aangeschaft, maar misschien kunt u ons helpen om ons assortiment nog meer te vergroten. Wij kunnen de volgende materialen heel goed gebruiken: Knex, (technisch)lego, voorbeeldboekjes en bouwtekeningen, Constructiemateriaal zoals meccano en kapla, Wetenschappelijke kindertijdschriften zoals ‘Zo zit dat’, Stripboeken en Engelse prentenboekjes, Ministeck, borduurkaarten, Schaakspelen en andere gezelschapsspelletjes.
Mocht u nog iets hebben staan; Wij kunnen het heel goed gebruiken. U kunt de spullen inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind.

Verjaardag:
Op 23 mei a.s. vieren juf Sandra en juf Erica hun verjaardag. Op die dag mogen de kinderen van die groep verkleed naar school komen.

Avondvierdaagse:
Over enkele weken is de jaarlijkse avondvierdaagse er weer. Mede namens de MR willen we er met nadruk op wijzen dat het niet de bedoeling is om op de bekende laatste dag al snoep e.d. op school/in de klas uit te delen. Hartelijk dank voor uw medewerking.

‘Schennispleger’:
In de afgelopen periode is er in de wijk enkele malen een ‘schennispleger’actief geweest. Hiervan is de politie, middels aangifte, op de hoogte. Zonder onnodige onrust te willen veroorzaken, vinden we het van belang om u hiervan middels deze nieuwsbrief op de hoogte te stellen.

Laatste schooldag cursusjaar:
We willen u nu alvast aangeven, dat donderdag 19 juli a.s. de laatste schooldag van dit cursusjaar zal zijn. Op vrijdag 20 juli a.s. zijn de kinderen dus al vrij. Voor de leerlingen van de groepen 8 zal dit nog een dag eerder het geval zijn.

Zoveel kaarten, zoveel telefoontjes, zoveel bloemen.

Zoveel handen, kussen en knuffels

Corwin de Koning

Geven ons kracht en laten ons weten dat wij niet

Alleen staan met ons enorme verdriet.

Hartelijk bedankt hiervoor.

Ingeborg, Rick en Luc de Koning

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2006-2007.