Zending:
Op locatie 196 mochten we een bedrag van € 122,72 ophalen en op locatie 821 is dat een bedrag van € 101,57. Allemaal hartelijk bedankt voor de bijdrage die gegeven is voor ons project stichting “Kika” (kinderen kankervrij). Voor meer informatie over de stichting zie ook de website van de school.

10-minuten gesprekken:
Dinsdag 3 juli a.s. zijn er weer 10-minuten gesprekken. Voor kinderen uit de groepen 3 t/m 7 betreft dit alleen gesprekken voor ouders die daar behoefte aan hebben. Dit geldt ook voor de leerlingen van de instroomgroepen die na de kerstvakantie op school zijn gekomen. Voor de groepen 2 zijn er voor alle ouders gesprekken. Voor de kinderen uit de groepen 1 en 8 zijn er geen gesprekken. De kinderen uit de groepen 5 t/m 7 krijgen hiervoor volgende week maandag een brief mee en voor de ouders van de lagere groepen hangen er vanaf maandag 25 juni a.s. intekenlijsten op de deur van het lokaal.

Uit de spelletjes gegroeid?:
Wij zijn op zoek naar spelletjes voor kleuters die al een beetje kunnen rekenen en/of lezen. Wij denken aan: maan, roos, vis spellen, triominos, rummicub, e.d.
Verder kunnen wij ook damspellen en andere letter-, tel- en denkspellen gebruiken.
Heeft u iets dergelijks ongebruikt in de kast staan dan kunt u juf Atie en juf Deanne (821) hier blij mee maken. U kunt het ook afgeven bij de groepsleerkracht van uw kind.

Groepsindeling cursusjaar 2007-2008:
Volgende week maandag, 11 juni a.s. krijgen de kinderen de groepsindeling mee naar huis.

Belangrijke data:
Voor de komende periode zijn de volgende data van belang:
03 juli: 10-minuten gesprekken op aanvraag
06 juli: Zomerfeest kleuters
09 juli: Musical groep 8 juf Monique/meester Jan
10 juli: Musical groep 8 juf Sandy/juf Mandy
11 juli: Musical groep 8 meester Micha
12 juli: Musical groep 8 meester Jan Willem
16 juli Afscheidsavond groepen 8 (de groepen 8 zijn ’s middags vrij)
18 juli: Laatste schooldag groepen 8
19 juli: Laatste schooldag overige groepen

Oproep naaien van simpele indianenjurkjes voor het zomerfeest:
Welke ouders (of kent u iemand die het leuk vindt...) willen helpen om simpele indianen jurkjes de naaien. Het is recht toe,recht aan, sticksteek en zigzag( of locken).Wie helpt om de feestvreugde te vergroten? U kunt het opgeven bij de juffen van de onderbouw of Maureen.

Verkeersexamens:
Na een weekje welverdiende vakantie mogen de kinderen voor het laatste deel van het schooljaar weer aan de bak. Aan de bak zijn de leerlingen van de groepen 8 vóór de vakantie ook geweest. Toen hebben ze namelijk het praktisch verkeersexamen afgelegd.
Een freelance fotograaf van de plaatselijke weekbladen heeft nog voor wat extra gesprekstof gezorgd. Hij vond het noodzakelijk om een discutabele foto over het wél of niet door rood licht rijden door één van de meisjes te plaatsen…
Wat belangrijker is, is dat de leerlingen allemaal goed hun best hebben gedaan op de route door Dubbeldam en de Stadspolder.
Hopelijk zijn zij en hun ouders zich mede daardoor weer een klein stukje bewuster geworden over het belang van veilig verkeersgedrag.
Niet alleen veiligheid was een item. Ook leefbaarheid.
Daarom moesten de kinderen over winkelcentrum Bieshof. Wie daar fietste “was af”. Oftewel gezakt voor het verkeersexamen. Want de Bieshof is voetgangers gebied.
Wat zou het mooi zijn als de kinderen van de groepen 1 t/m 7 daar altijd het goede voorbeeld krijgen van alle Johan Friso ouders en grootouders….
Of onze groepen 8 het goed hebben gedaan is door een twaalftal ouders langs de route beoordeeld. De uitslagen worden later bekend gemaakt.
Voor hun medewerking wil ik deze vaders en moeders nogmaals erg bedanken.
Op de dag van het verkeersexamen zélf zijn ze door de ouderraad al “in het zonnetje” gezet. Een heel leuk initiatief dat volgend jaar door andere basisscholen overgenomen gaat worden.
m.vr.groet, verkeersouderJFS@hetnet.nl

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2006-2007.