Zending:
Op locatie 196 mochten we een bedrag van € 119,16 ophalen en op locatie 821 is dat een bedrag van € 119,95. Namens de stichting Kika willen we alle gevers van harte bedanken.
Met het geld zal onderzoek gedaan kunnen worden om kinderen met kanker verder te helpen.
We hopen nog twee keer een bedrag voor Kika te mogen ophalen, van harte aanbevolen.

Geboren!!!:
We kunnen u meedelen dat in de afgelopen 4 weken 3 baby’s zijn geboren namelijk:
op 21 mei Micha (juf Angelique), op 1 juni Camilla (meester Jan Willem) en op 8 juni Thom (juf Alinde). Ook vanaf deze plaats de hartelijke felicitaties aan de collega’s en hun partner.

Groepsindeling:
Hierbij krijgt u het totaaloverzicht van de groepsindeling voor volgend cursusjaar:
Groep 0/1/2 (9 groepen):
Juf Erna/juf Roelie, juf Els/juf Yvonne, juf Elsa/ juf Judith, juf Deanne/ juf Marjoke,
juf Gerda/ juf Adri, juf Atie/ juf Janny, juf Ria/juf Esmé, juf Sandra/ juf Erica,
juf Petra/juf Fien.
Groep 3 (5 groepen):
Juf Judith, juf Esther/juf Annienke, juf Eleonora/juf Wilma, juf Klazien/juf Linda,
juf Ute/juf Francina.
Groep 4 (4 groepen):
Juf Anita/juf Alinde, juf Joyce, juf Lia/juf Ilonka, juf Lies/juf Adri.
Groep 5 (4 groepen):
Juf Petra/juf Tijmine, meester Freddie, juf Marjolijn D./juf Helene, juf Rianne/juf Henriëtte.
Groep 6 (4 groepen):
Juf Tineke, juf Anky/juf Anne-Marie, meester Dick-Jan, juf Marit/juf Dalina.
Groep 7 (4 groepen):
Meester Jan/juf Helene, meester Eli/juf Mathilde, juf Marjolijn K./juf Froukje,
juf Ciska/juf Nelleke.
Groep 8 (4 groepen):
Meester Jan Willem, juf Sandy/juf Mandy, juf Monique/meester Enrico, meester Paul.

10-minuten gesprekken:
Dinsdag 3 juli a.s. zijn er weer 10-minuten gesprekken. Voor kinderen uit de groepen 3 t/m 7 betreft dit alleen gesprekken voor ouders die daar behoefte aan hebben. Dit geldt ook voor de leerlingen van de instroomgroepen die na de kerstvakantie op school zijn gekomen. Voor de groepen 2 zijn er voor alle ouders gesprekken. Voor de kinderen uit de groepen 1 en 8 zijn er geen gesprekken. De kinderen uit de groepen 5 t/m 7 hebben hiervoor afgelopen maandag een brief meegekregen en voor de ouders van de lagere groepen hangen er vanaf maandag 25 juni a.s. intekenlijsten op de deur van het lokaal.

Verjaardag juf Marjolijn/meester Freddie:
Op woensdag 20 juni a.s. vieren juf Marjolijn en meester Freddie hun verjaardag in de groep. De kinderen mogen deze dag verkleed komen. De groep van meester Freddie heeft deze dag geen gym!

Locatie 196:
Wilt u woensdag 20 juni a.s. om 12 uur gebruik maken van onze eigen ingang en niet over het plein van B.S. de Bever lopen aangezien er zomerfeestactiviteiten zijn. Vast bedankt voor uw medewerking.

Verjaardag:
Op vrijdag 29 juni hopen juf Angelique en juf Anita hun verjaardag te vieren met de kinderen.
De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht het plan is om het feestje in "de speeltuin" voort te zetten.
De ouders worden hierbij gevraagd om hun kind om 12.00 in de speeltuin van Stadspolders op te komen halen. Het adres is Meranti 50. Alvast bedankt.

Kennismaking:
De kinderen van groep 3 van juf Linda/Klazien gaan op 3 middagen van 13.15 uur-14.15 uur kennis maken met hun nieuwe klasgenoten. Dat zal zijn op:
Dinsdagmiddag 26 juni
Donderdagmiddag 5 juli
Dinsdagmiddag 10 juli

Belangrijke data:
Voor de komende periode zijn de volgende data van belang:
03 juli: 10-minuten gesprekken op aanvraag
06 juli: Zomerfeest kleuters
09 juli: Musical groep 8 juf Monique/meester Jan
10 juli: Musical groep 8 juf Sandy/juf Mandy
11 juli: Musical groep 8 meester Micha
12 juli: Musical groep 8 meester Jan Willem
16 juli Afscheidsavond groepen 8 (de groepen 8 zijn ’s middags vrij)
18 juli: Laatste schooldag groepen 8
19 juli: Laatste schooldag overige groepen

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2006-2007.