Zending:
Voor “Schoenmaatjes”, onze nieuwe actie, is op locatie 196 een bedrag van € 49,10 bij elkaar gespaard en op locatie 821 is dat € 60,23.Groep 3 juf Nelleke/ juf Inge:
Na de kerstvakantie zal juf Eleonora op woensdag, donderdag en vrijdag voor deze groep komen te staan en op maandag en dinsdag is dat juf Wilma.

Groep 3:studiemiddag:
Vandaag (11 september) zijn de groepen 3 ’s middags vrij i.v.m. een studiemiddag van de leerkrachten.

Donderdag 14 september a.s.: groep 1, 2 en 8 vrij:
In verband met de schoolreis van de groepen 3 t/m 7 zijn de overige groepen deze dag vrij.

Schoolfotograaf:
Op dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 september a.s. komt de fotograaf weer op school. Op dinsdag zijn de kleutergroepen van locatie 821 en de groepen 6 en 8 aan de beurt.
Op woensdag zijn de groepen 5 en 7 aan de beurt en op donderdag zijn alle groepen van locatie 196 aan de beurt.
Evenals vorig jaar kunnen er op woensdagmiddag broertjes/zusjesfoto’s gemaakt worden. Dit zal vanaf 12.30 uur in de personeelskamer van locatie 821 gebeuren. U kunt hiervoor intekenen op de lijsten die vanaf morgen op 196 bij de administratie (kamer Maureen) hangen.

Schoolkamp groep 8:
Volgende week woensdag 20 september vertrekken de leerlingen uit de groepen 8 voor 3 dagen naar Esbeek, nabij Hilvarenbeek voor het jaarlijkse schoolkamp. We gaan daar met auto’s van ouders naar toe. Het vertrek staat gepland om 8.45 uur vanaf locatie 821. Alleen de ouders die gevraagd zijn om te rijden, kunnen hun auto op de parkeerplaats van het Wellantcollege parkeren. Overige ouders kunnen hun auto parkeren op andere plaatsen rondom onze school. Alvast bedankt voor uw medewerking! Uiteraard vinden we het leuk als u ons die morgen komt uitzwaaien. We hopen allemaal op vrijdag 22 september tussen 18.15 en 18.30 weer terug te zijn bij school. Tijdens het verblijf in het Brabantse land zijn er op de website van de school verhalen te lezen en veel foto’s te zien van de belevenissen aldaar. Iedere avond zal er vanaf 21.00 uur weer nieuw materiaal worden geplaatst.

Ontruimingsoefening:
In de komende periode zal er op beide locaties weer een ontruimingsoefening gehouden worden. Ook dit jaar zullen de data hiervan (ook intern) vooraf niet bekend gemaakt worden. Mocht u op dat moment in het gebouw aanwezig zijn, dan wordt u verzocht om aanwijzingen van de Bedrijfshulpverleners op te volgen.

Scholendienst de Bron 1 oktober a.s.:
Zondag 1 oktober a.s. zullen de groepen 6 van onze school en de Oranje Nassauschool meewerken aan de jaarlijkse scholendienst in de Bron (aanvang 10.00 uur). In de week daaraan voorafgaand zullen de betreffende groepen onder schooltijd al een bezoek aan de Bron brengen.

Schoolmelk:
In week 23 is ten onrechte betaald voor schoolmelk dat niet geleverd is. Na overleg van een ouder met de Campina is overeengekomen dat u het bedrag van die 4 pakjes schoolmelk in mindering mag brengen op de rekening.

Let wel: Het geldt alleen voor de kinderen die het vorig schooljaar op locatie 821 zaten.

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2006-2007.