Zending:
Voor actie “Schoenmaatjes” is op locatie 196 een bedrag van € 73,89 bij elkaar gespaard en op locatie 821 is dat € 55,67.

Geboren:
Op 20 september jl. is juf Anita van een dochter, Nienke bevallen. Ook vanaf deze plaats de hartelijke felicitaties aan haar en haar man Cor.

Studiemiddag groep 1 en 2:
Donderdag 28 september a.s. zijn de groepen 1 en 2 ‘s middags vrij i.v.m. een studiemiddag van de leerkrachten.

Schoolfotograaf:
Op dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 september a.s. komt de fotograaf weer op school. Op dinsdag zijn de kleutergroepen van locatie 821 en de groepen 6 en 8 aan de beurt.
Op woensdag zijn de groepen 5 en 7 aan de beurt en op donderdag zijn alle groepen van locatie 196 aan de beurt.
Evenals vorig jaar kunnen er op woensdagmiddag broertjes/zusjesfoto’s gemaakt worden. Dit zal vanaf 12.30 uur in de personeelskamer van locatie 821 gebeuren.

Oproep leescircuit groepen 4:
Voor het leescircuit van de groepen 4 zijn wij op zoek naar, stripboeken, (kinder)tijdschriften en informatieboeken.
Heeft u deze niet meer nodig? Wij zijn er blij mee!! U kunt de spullen afgeven bij de leerkrachten van groep 4

Sportclinics:
Op dinsdag 7 november 2006 wordt er een clinic “SPORTKLIMMEN” gehouden voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. Inschrijven voor deze clinic moet gebeuren vóór 30 september 2006.
Op woensdag 15 november 2006 wordt er een clinic “SKIËN” gehouden voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Inschrijven voor deze clinic moet gebeuren vóór 7 oktober 2006.
Inschrijfkaarten liggen klaar bij juf Maureen (196) en juf Yvette (821).

Sofinummers en herijking weging:
Helaas hebben we nog lang niet alle brieven m.b.t. de sofinummers terug (alle leerlingen) en dit geldt ook voor de informatie m.b.t. de weging (alle kleuters). We verzoeken u vriendelijk om betreffende informatie nog deze week in te leveren, want anders betekent dit voor ons (en dus ook voor uw kind!) gewoon een onkostenpost in verband met niet te verkrijgen subsidie vanuit het ministerie.

VEILIG VERKEER WEETLAT:
Bij de in en uitgangen van de school is door de verkeersouder de zogenaamde "WEETLAT" opgehangen.
U kunt daarop (globaal) zien en lezen wat u van een kind van bepaalde leeftijd en lengte wel en niet kunt verwachten.
Kinderen zijn namelijk geen mini-volwassenen, maar hebben eigen spelregels.
De meeste kunnen bijvoorbeeld op hun 5e jaar al aardig rennen. Maar uitkijken en stoppen.
En wist u dat kids pas vanaf circa hun 11e jaar hun aandacht bewust op het verkeer kunnen richten ?
Kortom ouders, neem eens een kijkje op de WEETLAT bij de ingangen van de school.
Er staat vast en zeker iets op waardoor u als ouder nog een stukje veiliger met u en andermans kinderen door het verkeer zult gaan. Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar verkeersouderJFS@hetnet.nl

DONKERE DAGEN:
Wat kunnen we nog steeds enorm genieten van het prachtige weer!!
Desondanks is de kans redelijk groot dat u en uw kinderen binnenkort weer in het donker en door de regen naar school moeten komen of bijvoorbeeld 's avonds naar de sportclub moeten gaan.Gelukkig heeft u daarom nu nog even de tijd om er voor te zorgen dat de fietsen van u en uw kinderen in orde zijn voor de komende herfst. Daarom hier nog even de regels voor wat betreft verlichting op de fiets.Een goed werkend vóór- én achterlicht.
Zit er geen licht op?   Zorg dan voor batterijverlichting die aan bijvoorbeeld de kleding of op de fiets kan worden gedaan;
Rode achterreflector. (deze zit tegenwoordig gelukkig in de meeste achterlichten geïntegreerd);
Gele reflectoren in de trappers;
Witte óf gele zijreflectie. Deze zit meestal als strip op de banden. Zo niet, losse reflectoren tussen spaken.
Een wit achterspatbord en witte voorreflector zijn tegenwoordig NIET meer verplicht. Natuurlijk zorgt het wel voor een klein stukje extra zichtbaarheid en veiligheid...  Denk ook eens bijvoorbeeld aan reflecterende strips om armen of benen. Tegenwoordig gemakkelijk verkrijgbaar bij fiets- of sportzaken!

TIP : Veel kinderen doen hun licht niet aan als het schemert, omdat zij zelf dan nog genoeg zien.

Leg uw kind uit dat het ook gaat om gezien te worden. Vooral door automobilisten. Maak samen eens een autoritje in het donker of bij regenachtige schemer. Dan wordt snel duidelijk wat wordt bedoeld. Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar verkeersouderJFS@hetnet.nl

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2006-2007.