Zending:
Voor actie “Schoenmaatjes” is op locatie 196 een bedrag van € 74,85 bij elkaar gespaard en op locatie 821 is dat €.112,60.

Bericht van “Vrienden van het Sophia”:
Hartelijk dank voor jullie prachtige gift van € 1496,08 die de stichting “Vrienden van het Sophia” op 29 augustus jl. mocht ontvangen. Het initiatief om je als school, vanaf de voorjaarsvakantie tot aan de zomervakantie, in te zetten voor het Sophia Kinderziekenhuis waarderen wij enorm.
Nogmaals bedankt.

Geboren:
Op 3 oktober jl. is juf Eleonora van een zoon (Daan) en een dochter (Liselore) bevallen. Ook vanaf deze plaats de hartelijke felicitaties aan haar en haar man Rens.

Studiedag alle groepen:
Maandag 6 november a.s. zijn alle groepen de hele dag vrij i.v.m. een studiedag van de leerkrachten.

Sportclinics:
Op woensdag 6 december 2006 wordt er een clinic “STREETDANCE” gehouden voor kinderen vanaf 6 jaar. Inschrijven voor deze clinic moet gebeuren vóór 04 november 2006.
Inschrijfkaarten liggen klaar bij juf Maureen (196) en juf Yvette (821).

Kabouterpad:
Wie gaat er mee op ontdekkingsreis met onze kabouters?
In de week van 9 tot 13 oktober gaan we met de kleuters op 821 het kabouterpad spelen rond de school. De week erna van 16 tot en met 20 oktober op 196. Ieder groep heeft een aantal begeleiders nodig. Vindt u het leuk om mee te doen dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.
De kleuters van 821 lopen dit jaar op:
Dinsdagochtend 10 oktober de groepen van juf Deanne/juf Liesbeth en juf Sandra/juf Erica.
Donderdagochtend 12 oktober de groep van juf Atie/juf Janny en donderdagmiddag 12 oktober de groep van juf Ria/Juf Esmee.
Zij hebben dan heel veel herfstbladeren nodig. De kinderen mogen die nu alvast meenemen.
We wensen u alvast veel plezier. De juffen van de groepen 1 & 2.

Groep 1/2 DM:
Op woensdag 18 oktober brengt de kikkerklas een bezoek aan het Wellantcollege. Wij krijgen daar een rondleiding langs dieren en planten. Dit bezoek vindt plaats onder schooltijd dus aan de schooltijden verandert niets. Als het regenachtig weer is, is het handig om de kinderen waterbestendige jassen aan te trekken (geen paraplu’s).

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2006-2007.