Zending:
Voor actie “Schoenmaatjes” is voor de laatste keer op locatie 196 een bedrag van € 108,72 opgehaald en op locatie 821 is dat een bedrag van € 171,53.
De schoenendozen worden nu versierd en gevuld en 1 december naar het centrale verzamelpunt gebracht. Wat mag er in de dozen: schoolspullen, toiletgerei (tandpasta, tandenborstel, zeep, haarspeldjes) een knuffeltje en b.v. kleine bal, kleurboek, en springtouw.
Ons nieuwe project “Bamenda” start in december.

Sintnieuws:
Op donderdag 30 november a.s. mogen de kinderen hun schoen (voorzien van naam) zetten.

Sportclinics:
Op woensdag 17 januari 2007 wordt er een clinic “SKIËN” gehouden voor kinderen van 6 jaar t/m 12 jaar. Inschrijven voor deze clinic moet gebeuren vóór 09 december 2006.
Inschrijfkaarten liggen klaar bij juf Maureen (196) en juf Yvette (821).

Kerstviering kleutergroepen:
Het kerstfeest van deze groepen vindt dit jaar plaats in de Kandelaarkerk.
Voor de groepen van 821 is het feest op dinsdagavond 19 december 2006 en voor de groepen van 196 op woensdagavond 20 december 2006. Het begint om 18.30 uur en is om ongeveer 19.30 uur afgelopen.
De ouders krijgen hiervoor nog een uitnodiging. Op dinsdagmiddag19 december zijn alle kleutergroepen vrij i.v.m. de voorbereidingen. Om deze viering goed te laten verlopen, gaan alle kleutergroepen op dinsdagmorgen 19 december in de Kandelaarkerk oefenen.
De kinderen van juf Sandra, Ria, Atie en Deanne worden om 08.30 uur in de kerk (achter de woontoren bij winkelcentrum de Bieshof) verwacht en lopen na het oefenen terug naar school, waar u uw kind op de gewone tijd kunt ophalen. De kinderen van juf Roelie, Judith, Els en Fien gaan in de loop van de ochtend lopend naar de kerk. Hier kunt u uw kind om 11.45 uur ophalen.

Kerstviering groepen 3 t/m 8:
De groepen 3 t/m 8 vieren donderdag 21 december a.s. het kerstfeest in hun eigen lokaal. De groepen 3 en 4 van 19.00 - 20.00 uur en de groepen 5 t/m 8 van 19.15 - 20.15 uur.

Belangrijke data:
30 november: Schoen zetten.
5 december: Sinterklaasfeest ('s middags zijn alle groepen vrij).
19 december: Kerstviering kleutergroepen locatie 821.
20 december: Kerstviering kleutergroepen locatie 196.
21 december: Kerstviering groepen 3 t/m 8.
22 december: Om 12.00 uur krijgen alle kinderen kerstvakantie.
8 januari: Start nieuwe kleutergroep locatie 196.
10 januari: Voorlichtingsavond groepen 8 m.b.t. het voortgezet onderwijs

Versiering:
Het zal u op school niet ontgaan zijn dat sinterklaas weer in het land is. Samen met de klassenouders hebben wij op vrijdag 17 november jl. de beide locaties versierd. Alle klassenouders die ons hebben geholpen willen wij hartelijk bedanken.
Op woensdagochtend 6 december gaan we de sinterklaasversiering weer opruimen en op woensdagavond gaan we de kerstversiering ophangen. Ook hiervoor hebben gelukkig veel klassenouders zich aangemeld. Ter herinnering nog even de tijden. ‘s-Ochtends beginnen we rond 08.30 uur en ’s-avonds rond 19.30 uur.

Verkeer rondom de scholen:
Beste ouders,
Naar aanleiding van de achterpagina in de vorige nieuwsbrief met betrekking tot de oversteeksituatie van de Chico Mendesring ter hoogte van locatie 821 heb ik verschillende reacties van u ontvangen.
Deze waren zoals verwacht mocht worden wisselend. Deels eens, deels oneens.
Laat ik in elk geval nogmaals zeggen dat ook ik besef dat geen enkele oversteek helemaal veilig is.
Degenen die per e-mail hebben gereageerd krijgen binnenkort van mij nader antwoord.
Daarnaast wil ik u allen vragen om sowieso verkeersongevallen, hoe klein ook, waarbij leerlingen van de Johan Friso betrokken zijn te melden. Aan mij of aan de school. Ook verkeerssituaties in de schoolomgeving of op de schoolroute van uw kind die naar uw mening onveilig zijn vraag ik u mij te melden.
Wij kunnen dan eventueel samen de situatie eens nader bekijken en kan ik vanuit mijn kennis terzake deze samen met u beoordelen. Dat wil niet zeggen dat ik het altijd met uw onveiligheidsgevoel eens zal zijn. Maar indien nodig kan ik wellicht door mijn bijna dagelijkse contacten binnen de politie en de afdeling Verkeer van de gemeente iets beteken om de situatie aan te passen. Bedenk u echter wel dat Aken en Keulen ook niet op één dag zijn gebouwd.
Hoe dan ook, verkeersveiligheid is in allerbelangrijkste mate een kwestie van gedrag! Rondom de scholen zou ik het liefst zo min mogelijk auto's zien. Maar ik kan me ieders reden om af en toe de auto wel te pakken best voorstellen.
Ik wil alleen vragen: Parkeer op afstand en loop dat laatste stukje zodat ook andermans kinderen seef op school komen.
LOESJE heeft ook daar een affiche van gemaakt.
"De eerste stap naar een verkeersveilige schoolomgeving lopen”.
Als u er meer over wilt weten heb ik hierbij nog een leuke website voor u: www.schoolopseef.nl
Bedankt voor uw aandacht!, W. van Driel verkeersouderJFS@hetnet.nl

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2006-2007.