Zending:
Voor ons nieuw project “Bamenda” is op locatie 196 een bedrag van € 49,05 opgehaald en op locatie 821 is dat een bedrag van € 77,22.

Personeelszaken:
Met ingang van respectievelijk 1 en 9 januari a.s. zullen juf Mieke en juf Marga ons helaas gaan verlaten. Juf Marga krijgt een uitbreiding van haar uren als docent godsdienst aan het Insula-college en juf Mieke gaat een geheel andere richting uit. U kunt hieronder lezen wat dit voor consequenties voor de groepsbezetting heeft.

Groepsbezetting per januari 2007:
Kleutergroepen:
Juf Gerda gaat op 196 de nieuwe kleutergroep opstarten. Op vrijdag zal juf Annet v.d. Berg voor deze groep staan.
Groepen 3:
Juf Eleonora (woensdag, donderdag en vrijdag) en juf Wilma (maandag en dinsdag) gaan samen de huidige groep 3 van juf Nelleke/juf Inge draaien. Juf Esther gaat op maandag, dinsdag en woensdag werken en juf Froukje op donderdag en vrijdag.
Groepen 4:
Juf Anita start weer met werken en heeft om de week op woensdag ouderschapsverlof. Op die ochtend staat juf Jos voor de groep.
Groepen 5:
Meester Enrico komt in de plaats van juf Mieke op maandag voor de groep van meester Freddie.
Juf Tijmine maandag en dinsdag terug in de groep bij juf Petra. Op afwisselend de maandag en de vrijdag komt juf Nelleke in de groep bij juf Marjolijn.
Groepen 7:
Het ouderschapsverlof van meester Paul stopt, waardoor hij weer fulltime voor de groep komt.
Het vertrek van juf Marga wordt opgevangen, doordat juf Ciska op maandag en dinsdag voor de groep komt en juf Angelique in die groep op woensdag, donderdag en vrijdag tot eind april haar LIO (Leerkracht In Opleiding) gaat doen. Dit betekent dat zij op deze dagen ook verantwoordelijk voor de groep is.

Website:
Er is weer veel gebeurd de afgelopen weken op onze school. Niet van alle activiteiten kunnen reportages worden gemaakt, maar er staan weer enkele bijzondere reportages op. Wist u bijvoorbeeld dat er in alle groepen een adventskalender wordt gebruikt de komende weken? Het hoe en waarom kunt u lezen op de site. In de verkiezingsperiode kwam er een tweede kamerlid op school en deze man heeft het zwaar te verduren gehad. Ook meester Micha uit groep 8 heeft het zwaar te verduren gehad, doordat hij en zijn groep werden overvallen door een televisieteam van de EO. Een uitgebreid verslag met foto’s van het bezoek van het tweede kamerlid en van de overval in groep 8 staan natuurlijk op de website van de school. De groepen 7 zijn naar het Wantijpark geweest en speciale aandacht vragen wij u voor het bijzondere project van de groepen 6 met als titel: “Foto Fantastico”. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de reportage met zeer veel foto’s van het bezoek van sint aan beide locaties. Zoals u merkt, is er weer voldoende te lezen en te zien op de website.

Kerstviering kleutergroepen:
Het kerstfeest van deze groepen vindt dit jaar plaats in de Kandelaarkerk.
Voor de groepen van 821 is het feest op dinsdagavond 19 december 2006 en voor de groepen van 196 op woensdagavond 20 december 2006. Het begint om 18.30 uur en is om ongeveer 19.30 uur afgelopen.
De ouders krijgen hiervoor nog een uitnodiging. Op dinsdagmiddag19 december zijn alle kleutergroepen vrij i.v.m. de voorbereidingen. Om deze viering goed te laten verlopen, gaan alle kleutergroepen op dinsdagmorgen 19 december in de Kandelaarkerk oefenen.
De kinderen van juf Sandra, Ria, Atie en Deanne worden om 08.30 uur in de kerk (achter de woontoren bij winkelcentrum de Bieshof) verwacht en lopen na het oefenen terug naar school, waar u uw kind op de gewone tijd kunt ophalen. De kinderen van juf Roelie, Judith, Els en Fien gaan in de loop van de ochtend lopend naar de kerk. Hier kunt u uw kind om 11.45 uur ophalen.
Wat organisatorische mededelingen voor een prettig verloop van de kerstvieringen in de onderbouw: Om teleurstellingen en/of vervelende situaties op de avond van de kerstvieringen te voorkomen, willen wij u er op wijzen dat er bij de kerstfeesten van de onderbouw per leerling maximaal twee mensen (niet zijnde jongere broertjes/zusjes) mee kunnen komen.
Het is goed om alle aandacht te houden bij de viering; wij verzoeken u daarom geen foto’s te maken of te filmen. Er komt een reportage op de website te staan.
Na afloop is er een collecte voor de actie Oxfam Novib pakt uit.
Voor € 5,00 koop je twee schoolboeken. En voor € 20,00 kunnen 50 bomen worden geplant. Denk b.v. aan fruitbomen die niet alleen vruchten leveren om te eten of te verkopen, maar ook schaduw bieden en bodemerosie tegengaan. Met een krediet van € 75,00 kan er een ezel worden aangeschaft die helpt met water halen en het werk op het land makkelijker te maken en voor € 750,00 wordt er niet alleen een school gebouwd, maar ook onderwijzers opgeleid. Oxfam Novib zorgt er samen met partnerorganisatie ter plaatse voor dat jullie gift daar komt waar de mensen het hardst nodig hebben. In de volgende nieuwsbrief wordt de opbrengst bekend gemaakt.

Kerstviering groepen 3 t/m 8:
De groepen 3 t/m 8 vieren donderdag 21 december a.s. het kerstfeest in hun eigen lokaal. De groepen 3 en 4 van 19.00 - 20.00 uur en de groepen 5 t/m 8 van 19.15 - 20.15 uur.

Belangrijke data:
19 december: Kerstviering kleutergroepen locatie 821.
20 december: Kerstviering kleutergroepen locatie 196.
21 december: Kerstviering groepen 3 t/m 8.
22 december: Om 12.00 uur krijgen alle kinderen kerstvakantie.
8 januari: Start nieuwe kleutergroep locatie 196.
10 januari: Voorlichtingsavond groepen 8 m.b.t. het voortgezet onderwijs.

Jantje Beton:
Het is alweer even geleden maar nu pas is de definitieve opbrengst aan ons meegedeeld van de lotenverkoop in september jl. Alle leerlingen uit de groepen 3 t/m 7 hebben toen hun uiterste best gedaan zoveel mogelijk loten te verkopen voor Jantje beton. In totaal zijn er 4.485 loten verkocht. Zoals toegezegd door Jantje Beton is de helft van de opbrengst voor school.
Dit komt neer op € 3.363,75.
Een heel mooi resultaat, hiermee zijn we al een behoorlijk eindje op “weg” voor de nieuwe speeltoestellen. Alle loten(ver)kopers: BEDANKT!

Gevonden voorwerpen:
Donderdag 14 december a.s. worden op beide locaties de gevonden voorwerpen uitgestald. U kunt dan kijken of er spullen van uw kind(eren) bij zitten. De spullen worden daarna weggehaald.

Ouderbijdrage:
Anders dan u van ons gewend bent ontvangt u dit jaar geen acceptgirokaart om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. De kosten voor het innen via acceptgirokaarten zijn zo hoog geworden dat wij dat geld liever aan leuke dingen voor de kinderen besteden. In de 1e week na de kerstvakantie ontvangen alle leerlingen een uitgebreide brief met daarin het rekeningnummer waar het geld naar overgemaakt dient te worden. Voor vragen m.b.t. de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad: Nelly Leeuwestein ( 6144135/philos2@tiscali.nl)

Oproep:


Op vrijdag 22 december gaan wij op beide locaties de kerstversiering opruimen. Gelukkig hebben ook hiervoor al diverse klassenouders aangegeven ons daarbij te komen helpen. Maar …………….. alle hulp is welkom! De ervaring leert ons dat als we met veel mensen zijn de versiering zo weer opgeruimd is. Dus hebt u op die ochtend nog een uurtje over dan bent u van harte welkom v.a. ± 8.30 uur in één van de beide lerarenkamers.
Verder houden wij ons (nog steeds) aanbevolen voor guirlandes, kunstbomen etc. Als ouderraad proberen wij ook altijd de versiering van winkels te bemachtigen… mocht u connecties in die branche hebben en u wilt een poging voor ons wagen … graag!
Namens de ouderraad: Els Leijs ( hleys@tiscali.nl / 6213651)

Kledingactie:
Ook de 2-de kledinginzameling 13 november jl. heeft weer aardig wat opgeleverd, namelijk €225,75 . Fijn, want van die extraatjes kunnen wij ook weer iets extra’s doen.
Er zijn dit jaar voor alle klassen bijvoorbeeld mooie adventkalenders gekocht.
We hopen dat u de oude kleren, schoenen e.d. weer opspaart. In februari en april hebben we nog 2 inzamelingen. De precieze data vindt u in de nieuwsbrief.

School T-shirts:
De bestelde school T-shirts zijn vorige week meegegeven aan de kinderen.
Omdat we altijd een minimum aantal moeten bestellen, heb ik er hier nog enkele liggen in de maten 128, 140 en 152.
Heeft u niet besteld maar toch nog interesse dan kunt u contact opnemen met:Nelly Leeuwestein (6144135/ philos2@ tiscali.nl)

OP=OP!!!

 

Discozwemmen in Aquapulca:
Vorig jaar zijn de discoavonden druk bezocht door Johan Frisoleerlingen. Ook dit seizoen zijn er weer discoavonden georganiseerd voor kinderen t/m 12 jaar n.l. op 16 december, 10 februari en 21 april.

Ouderavond 13 februari 2007:
Wat is een goed kinderboek?
Hoe onderscheidt echte jeugdliteratuur zich?
Welke boeken spreken jonge of juist oudere kinderen aan?
Is voorlezen eigenlijk wel belangrijk?
Als u op dit soort vragen graag een antwoord wilt hebben, nodigen we u van harte uit om op dinsdag 13 februari van 20.00 uur tot 21.30 uur, naar de oudervond over het kinderboek te komen (mediatheek locatie 821).
Een gastspreker zal zoveel mogelijk antwoord geven op bovenstaande vragen en daarnaast zal er ook aandacht worden besteed aan vaardigheden als vertellen e.d.

Bericht van Sint:
Inmiddels ben ik alweer op weg naar Spanje. Helaas ben ik er achter gekomen dat de kinderen uit de groepen 3 en 4 van de Frisoschool een cadeautje hebben gehad dat wel leuk was, maar waar ook iets gevaarlijks in zat. Mijn Pieten wisten hier jammer genoeg niets van. Ik wil jullie vragen om dat gevaarlijke mesje weg te gooien, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren.

Er is iets nieuws….:
Op de markt gekomen om hoofdluis op te sporen en te bestrijden:
de luizenkam. Na overleg met de leverancier mogen wij de kam (bij afname van 100 st.) aanbieden voor € 25,00 (i.p.v. € 29,95).
Op www.luizenkam.nl kunt u de voordelen en werking van deze kam nalezen. Als u belangstelling heeft voor een luizenkam dient u voor 20 december a.s. onderstaand strookje in te vullen en in te leveren bij de leerkracht.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: ………………………………… Groep: …………… Leerkracht: …………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………….

Tel.nr.: ……………………………………………..

Bestelt: …………. x luizenkam à € 25,00

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2006-2007.