Beste ouders,

Project: Voor RoemeniŽ is in week 10 t/m week 12 een bedrag van fl. 138,10 en voor Jamaica/Suriname een bedrag van fl. 90,20 op locatie 196 opgehaald en op locatie 821 is dat voor RoemeniŽ fl. 40,75 en voor Jamaica/Suriname fl. 190,00.

Ziekte: U heeft ongetwijfeld gemerkt dat we de afgelopen periode nogal eens een groep naar huis hebben moeten sturen. Oorzaak hiervan is ziekte bij leerkrachten, waarbij een rol speelt dat een van de leerkrachten al langere tijd ziek thuis is.

We realiseren ons dat het naar huis sturen van klassen voor ouders het nodige ongemak oplevert en doen dit dus ook niet lichtzinnig. Bij ziekte van een leerkracht wordt de betreffende klas in principe eerst een dag over de andere klassen verdeeld. Natuurlijk zouden we dit langere tijd kunnen doen, maar dat bevordert de kwaliteit van het onderwijs niet en dus kiezen we daar niet voor. We zijn ook steeds bezig met het bedenken van andere oplossingen, maar dit is niet zo eenvoudig. Mocht u hiervoor ideeŽn hebben dan zijn die natuurlijk van harte welkom.

Parkeren 821: Ten overvloede wijzen we u er nogmaals op dat parkeren bij de land- en tuinbouw school verboden is. Tevens is het niet de bedoeling om de parkeerplaatsen direct na de bocht te gebruiken. Er is voldoende gelegenheid om uw auto op de parkeerplaatsen voor het grasveld tussen ons gebouw en Groenland te† parkeren.

Schoolreis: Hoewel het nog even duurt is de schoolreiscommissie al druk bezig met de voorbereiding van de schoolreis. Op dinsdag 11 september is het zover: de groepen 3,4 en 5 gaan dan naar DRIEVLIET. De groepen 6 en 7 naar DUINRELL.

De betaling is dit jaar anders geregeld. Binnenkort krijgen alle ouders van kinderen die NU in groep 2 t/m 6 zitten een acceptgiro van fl. 40,-. Dit betekent dat u niet meer op school hoeft te komen om de schoolreis te betalen.

Verdere informatie over de schoolreis volgt nog! De schoolreiscommissie.

Avondvierdaagse: In tegenstelling tot voorgaande jaren zal onze school dit keer niet meelopen met de avondvierdaagse. Al langere tijd heerst er onvrede over deze buitenschoolse activiteit. Het is allemaal erg massaal, het ‘sportiviteitsgehalte’ is laag en het ‘inhalen’ levert veel onbegrip en irritaties op. Daarnaast is het zo dat er op bestuurs- en directieniveau is besloten dat deze activiteit de begeleiding van leerkrachten behoeft. Binnen het team van leerkrachten leven de aangegeven argumenten sterk en aangezien we ook met een normjaartaak te maken hebben, wordt er voor andere activiteiten gekozen. Inmiddels is de sportcommissie met enkele mensen versterkt en zullen we de kinderen zoveel mogelijk buitenschoolse sportactiviteiten blijven aanbieden. Dit jaar zijn dat o.a. skien, schaken, basketbal, tafeltennis, zaalkorfbal, veldkorfbal, bowlen, atletiek en schoolvoetbal. De mensen, die zich middels een eerdere inventarisatie in de nieuwsbrief al voor de avondvierdaagse aangemeld hadden, moeten zich t.z.t. bij een sportvereniging of individueel opgeven.

Verjaardag: Woensdag 28 maart vieren juf Adri en juf Atie hun verjaardag en op deze dag viert ook juf Marjo haar verjaardag. Woensdag 4 april vieren juf Ria en juf Els hun verjaardag. De kinderen van deze groepen mogen op die dag verkleed naar school komen.

Juf Meta: Helaas heeft haar revalidatie-arts aangegeven dat juf Meta voorlopig nog niet aan het werk mag. Ook vanaf deze plaats wensen we haar alle goeds en beterschap.

Jantje Beton: Ook dit jaar is een ploeg van vrijwilligers weer druk geweest met de collecte voor Jantje Beton. De Oudelandshoek was ook deze keer weer “onze” wijk. Een heel gepuzzel in de voorbereiding met name door de vreemde huisnummering waar sommige collectanten tegenaan liepen.Soms waren de reacties, die de collectanten kregen leuk, soms ook wat bot. Uiteindelijk is er een bedrag van ca. fl. 1650,00 opgehaald, waarvan de helft voor bestemmingen van de ouderraad van de Johan Frisoschool is overgemaakt en de andere helft gaat naar Jantje Beton. Dit geld wordt besteed aan honderden projecten waarin groei en ontwikkeling van de jeugd centraal staan, maar ook naar ontwikkelingsprojecten of integratieprojecten. In ruim 30 jaar is inmiddels meer dan 50 miljoen gulden opgehaald en zijn er meer dan 10.000 jeugdprojecten gerealiseerd.

De ouderraad bedankt de klassenouders, collectanten, tellers en organisatoren voor hun inzet en de gulle gevers voor hun bijdrage.

Hoorspel: De groepen 6 zijn al een aantal weken bezig met de voorbereidingen voor het maken van een heus hoorspel!!! Vanuit de Stichting Kunst en Cultuur Zuid-Holland hebben zij een kist met lesideeŽn geleend, waarmee wekelijks gewerkt wordt. Zo hebben zij al geleerd om te gaan met de apparatuur, het gebruik van de microfoon en zijn er al verschillende korte verhaaltjes op een bandje ingesproken. Het leukste is natuurlijk om te ontdekken, dat je met simpele voorwerpen allerlei geluiden kunt nabootsen!!! Op 9 april neemt elke groep het uiteindelijke hoorspel op, bv. naar aanleiding van een prentenboek. Veel tijd kost het wel om alle kinderen met de apparatuur te laten werken, maar leuk en leerzaam is het in elk geval!!!

Kledingactie maart 2001: De opbrengst was dit keer 1210 kg. Dit was goed voor een bedrag van fl. 863,94. Dit bedrag wordt gebruikt voor de afbetaling van de schooltenues die momenteel flink in gebruik zijn bij diverse sportevenementen. De volgende kledingacties in 2001 zijn in week 22 (net na Pinksteren), week 38 (2e week na de zomervakantie) en week 49 (rond Sinterklaas). De ouderraad bedankt u hartelijk voor uw medewerking aan de 1e kledingactie van 2001 en spaart u, samen met familie en vrienden, weer mee.

Speeltuin: Zaterdag 31 maart is er een “blikken jubileum feest” in speeltuin Stadspolders en de toegang is gratis.

Wie op deze dag lid wordt en betaalt, betaalt tot 31/04/2002 geen fl. 37,50 maar fl. 35,00.

Dit zijn de nieuwe openingstijden met ingang van 01/04/2001:

Woensdag en zaterdag: 13.30u tot 17.00u

Vrijdag na schooltijd en soms op zondag van 13.30u tot 16.00u.

Fiets: Onder de trap op locatie 196 staat al drie weken!!! een meisjesfiets (merk:capriolo) met de ketting eraf. Van wie is deze fiets?????? Wilt u dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan de administratie.

Bericht van de Melkunie: Vanaf woensdag 21 maart jl. is er een totale vervoerstop afgekondigd t.a.v. het ophalen van rauwe melk bij onze veehouders. De schoolmelkleverantie zal waarschijnlijk per 26 maart stagneren. Helaas kunnen we nog niet toezeggen wanneer de volgende levering van schoolmelk plaats zal vinden. Dit is afhankelijk van het moment waarop het nu geldende vervoersverbod zal worden opgeheven. Uiteraard zal de niet-geleverde schoolmelk in mindering worden gebracht op de volgende nota van de ouders.

Met vriendelijke groet,

Melkunie Schoolmelk

 

Terug naar Nieuwsbrieven Archief. Terug naar Nieuwsbrieven Archief.