Beste ouders,

Project:
Voor de laatste maal is op locatie 196 voor Jamaica/Suriname een bedrag van fl. 35,-- opgehaald en op locatie 821 is dat een bedrag van fl. 77,50. Zij zijn inmiddels begonnen met sparen voor de kinderen van Casa Esperanza in Bolivia.
De middenbouw van locatie 196 heeft een bedrag van fl. 48,65 opgehaald voor slaapbanken in het kindertehuis van Roman (Roemenië) en op locatie 821 is dat een bedrag van fl. 25,50. Ze zijn inmiddels ook begonnen met een nieuw project, waarvan u de naam te zijner tijd te horen krijgt. In totaal is er voor de slaapbanken fl. 911,75 gespaard.

Fiets keuring:
Op woensdag 9 mei worden de fietsen van leerlingen in de groepen 8 gecontroleerd. Dit gebeurt door een medewerker van VVN (Veilig Verkeer Nederland) en iemand namens de politie Zuid-Holland-Zuid. Deze week krijgen alle leerlingen een folder van VVN mee naar huis waarin staat beschreven waar een goede fiets aan moet voldoen. Wilt u samen met uw kind de fiets van tevoren goed controleren, zodat het kind op de dag van de keuring niet voor een vervelende verrassing komt te staan.
Let wel: Een goedgekeurde fiets is voorwaarde om een week later mee te mogen doen aan het Praktisch Verkeersexamen! Dit examen doen de kinderen overigens in hun eigen wijk Stadspolders.

Verkeersexamen groep 7:
Donderdag 26 april a.s. hebben de groepen 7 het theoretisch verkeersexamen.

Zwangerschapsverlof:
Vorige week is juf Anja van groep 6 met zwangerschapsverlof gegaan.Langs deze weg wil zij graag de ouders en kinderen van haar groep bedanken voor alle attenties die zij voor zichzelf en de baby
heeft gekregen. Juf Anja wordt vervangen door meester Ronald Verburg. Ook juf Wilma is vandaag met zwangerschapsverlof gegaan en zij wordt vervangen door Annet Godeke (de vrouw van meester Freddie).

Vakantie:
Vrijdag 27 april a.s. krijgen de kinderen om 15.15 uur vakantie. Zij worden op maandag 7 mei a.s.
weer op school verwacht. Een fijne vakantie toegewenst.

 

Terug naar Nieuwsbrieven Archief. Terug naar Nieuwsbrieven Archief.