Project:
Zoals u in de paasschoolkrant heeft gelezen, zijn de groepen 1, 2, 6, 7, en 8 na de paasvakantie gaan sparen voor het kindertehuis "Casa de Esperanza" in Bolivia. Samen met de 3 andere scholen van onze vereniging is afgesproken om de familie Punt (het leidinggevende echtpaar afkomstig uit Dubbeldam) een periode financieel te ondersteunen. De groepen, die hieraan meedoen, hebben op 9 en 10 april een diapresentatie over dit kindertehuis gehad.
Zij weten nu dus ook hoeveel geld er nodig is om de primaire behoeften van 1 kind te dekken (fl. 50,- per maand).
In de klas hangt een foto van één van de kinderen, waarvoor we tot donderdag 12 juli sparen. In de afgelopen 2 weken is er voor dit project een bedrag van fl. 58,90 opgehaald op locatie 196 en op locatie 821 is dat een bedrag van fl. 150,50.
Voor Roemenië is door de middenbouw een bedrag van fl. 33,40 op locatie 196 opgehaald en
fl. 37,75 op locatie 821.

Entreetoets:
Op 15, 17, 18, en 22 mei zullen alle kinderen van de groepen 7 meedoen aan de entreetoets. Deze toets, die ontwikkeld is door het CITO, test de kinderen op hun kennis van rekenen, spelling, grammatica, taal begrijpend lezen. wereldoriëntatie enz.
Omdat de toets 4 hele ochtenden duurt, mogen deze kinderen wat extra eten en drinken meenemen. Het is niet de bedoeling dat ze met hele snoepzakken naar school komen!

Verkeersexamen:
Dinsdagochtend 15 mei a.s. vindt het Praktisch Verkeersexamen plaats voor de leerlingen van de groepen 8. Zij leggen een parcours af door de wijk Stadspolders. Op verschillende plaatsen controleren ouders of ze de verkeersregels goed kunnen toepassen. Best een spannende fietstocht dus. Alvast heel veel succes toegewenst! En we hopen natuurlijk dat jullie je ook na dit examen aan de verkeersregels zullen blijven houden.

Verjaardag:
De onderstaande leerkrachten vieren hun verjaardag op:
Dinsdag 15 mei: juf Jos.
Woensdag 16 mei: juf Tijmine.
Woensdag 23 mei: juf Sandra en juf Rianne.
Maandag 28 mei: juf Annelies.
De kinderen van deze groepen mogen op die dag verkleed naar school komen.

Oproep:
Op locatie 821 is het dia-projectiescherm aan vervanging toe. Misschien heeft iemand er thuis nog 1 staan.

Weizigt:
In verband met MKZ komen de lessen van het Biologisch Centrum Weizigt in de maand mei te vervallen.

Gevonden voorwerpen:
Het is weer zover. Dinsdag 15 mei kunt u op beide locatie tussen de gevonden voorwerpen kijken of er nog spullen van uw zoon/dochter bijzitten. De spullen worden op locatie 196 boven in de gemeenschappelijke ruimte van 08.30uur tot 09.00uur uitgestald en op locatie 821 in de hal beneden. Daarna gaan de spullen naar het Leger des Heils.

Hemelvaart:
Donderdag 24 mei en vrijdag 25 mei a.s. hebben de kinderen in verband met Hemelvaart vrij. Zij worden maandag 28 mei weer op school verwacht.

Speeltuin Stadspolders:
Wegens werkzaamheden is de speeltuin op woensdag 16 mei a.s. gesloten. De speeltuin wil voor dit ongemak zijn excuses aanbieden


 

Terug naar Nieuwsbrieven Archief.s Terug naar Nieuwsbrieven Archief.