Sportdag:
Door onduidelijkheden m.b.t. het gebruik van de velden/kantine van Hercules en het feit dat de sportdagcommissie vorig jaar al aangegeven had dat het eigenlijk onhaalbaar is om voor de hele school tegelijk een sportdag te organiseren is er dit jaar voor een andere opzet gekozen. De groepen 6, 7 en 8 hebben op woensdag 20 juni a.s. hun sportdag op het oude terrein van Hercules. De groepen 3, 4 en 5 (na de zomervakantie dus 4, 5 en 6) hebben hun sportdag op 26 september op de nieuwe velden van Hercules. Voor de kleutergroepen vervalt de sportdag. Zij hebben op 13 juli a.s. hun zomerfeest. De sportdag op 20 juni begint om 9.00 uur en is om 12.30 uur afgelopen. Voor alle ouders die zich voor deze sportdag als hulpouder hebben opgegeven, is er een instructiemiddag op maandag 18 juni om 15.30 uur in het speellokaal van het gebouw 821.

Personeelsaangelegenheden:
Inmiddels zijn zowel juf Francina als juf Anja van een dochter bevallen. Ook vanaf deze plaats willen we hen en hun gezin van harte feliciteren!
Aan het einde van dit cursusjaar moeten we afscheid nemen van enkele collega's. Juf Laura
gaat dichter bij huis aan het werk , juf Marjan (ADV juf Fien) krijgt in Dubbeldam uitbreiding
van haar werkzaamheden en juf Marleen gaat op de Pr. Julianaschool in Dordrecht aan het werk. Zoals al eerder aangegeven zal meester Freddie Godeke na de vakantie bij ons komen werken. Ook juf Petra Kamerman zal aan onze school verbonden blijven. Daarnaast is inmiddels juf Dalina Borsje benoemd en loopt er nog een sollicitatieprocedure.
We hopen u de volgende maand aan te kunnen geven welke leerkracht in welke groep terecht komt, zodat u weet in welke klas en welk gebouw uw kind volgend jaar zit. Bij het maken van die indeling zullen natuurlijk ook de belangen van u als ouders zo zorgvuldig mogelijk meegenomen worden.

Vrijdagmiddag groep 1 t/m 4:
Het bestuur van de Vereniging Een school met de Bijbel heeft het voorgenomen besluit genomen om het komend schooljaar in de onderbouw de vrijdagmiddag vrij te geven, waardoor de ADV- problematiek voor een groot deel opgelost kan worden. Dit is besloten aan de hand van de enquête die u allemaal in heeft kunnen vullen om uw wensen kenbaar te maken. Niet alleen bij onze school werd dat gedaan, ook bij de Julianaschool, de Beatrixschool en de Oranje Nassauschool. Uit deze enquêtes bleek dat maar liefst 85% vóór de vrije vrijdagmiddag was.
Om de vrijdagmiddag vrij te kunnen geven zal op de andere dagen de school langer door- gaan. De maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaat uw kind in de onderbouw van 8.30 uur tot 12.00 uur naar school. Dat is 4 maal een half uur = 2 uur. De vrijdagmiddag wordt hierdoor gecompenseerd. Het bestuur heeft voorgesteld de woensdagmorgen door te gaan tot 12.15 uur om gelijk op te gaan met de bovenbouw; dit vergemakkelijkt het halen en brengen voor de ouders. De MR is het hier echter niet mee eens. De leerkrachten hebben al aangegeven dat doorgaan tot 12.15 uur beslist te lang is voor kleuters en bovendien wordt de 2 uur die verdeeld moet worden reeds gecompenseerd. Er hoeft ons inziens niets te veranderen aan de schooltijden op de woensdag. De MR heeft dit inmiddels in een brief kenbaar gemaakt aan het bestuur en aangegeven voor het overige akkoord te gaan met het
voorgenomen besluit.


Nagekomen bericht:
Gisteravond is besloten dat het bestuur akkoord gaat met de door de MR voorgestelde wijziging.
Dit betekent dus dat de onderbouw (groep 1 t/m 4) met ingang van het nieuwe cursusjaar op vrijdagmiddag vrij is. Op alle ochtenden is de eindtijd voor de groepen 1 t/m 4 dan 12.00 uur.


Musical groep 8:
Na lang zoeken hebben we voor de opvoeringen van de musical van de beide groepen 8 een zaal gevonden. Op maandag 9 juli (groep 8Ja) en dinsdag 10 juli (groep 8Ha) spelen de leerlingen uit groep 8 de Musical "Geldkoorts" in de aula van de Ichthus Hogeschool (Pabo) in de wijk Zuidhoven (naast manege Zuidhoven). Beide voorstellingen beginnen om 19.30 uur. De musical geeft de toeschouwer een beeld hoe het er aan toegaat tijdens de opnamen van een soapserie. Met cameramensen, decor, licht en geluid zal de zaal van de Pabo omgebouwd worden tot een echte opnamestudio. Op dit moment wordt er gezocht naar mogelijkheden om ook de andere groepen van onze school de musical te laten bekijken.
De officiële afscheidsavond vindt plaats op woensdag 18 juli a.s. De locatie is nog niet bekend maar u hoort dit zo spoedig mogelijk.

Opmerking:
Het mooie weer brengt met zich mee dat de kinderen weer veel buiten spelen. Ook langs deze weg willen we u erop attenderen dat het belangrijk is om de kinderen aan te geven hoe ze moeten/kunnen reageren als ze door 'vreemden' worden aangesproken.

Gevraagd:
In groep 8 wordt op vrijdagmiddag kookles gegeven. De kinderen zouden het reuze leuk vinden als er met 2 kookplaten gewerkt kan worden, zodat iedereen mee kan doen. Wie heeft er een tweepits elektrische kookplaat die vergeten in een hoekje staat? We zouden er erg blij mee zijn.

Kledingactie:
Het is weer zover! Vrijdag 1 juni houden we weer een kledingactie. U kunt de zakken alleen 's ochtends tot 09.00 uur inleveren bij de ingang van de school. Een gedeelte van de opbrengst komt ten goede aan de Ronald McDonald Kinderfonds in De Bilt. Reden genoeg om weer massaal in te zamelen.

 

Terug naar Nieuwsbrieven Archief. Terug naar Nieuwsbrieven Archief.