Project:
Op 821 is de afgelopen weken f 68,90 gespaard voor Roemenië en voor Bolivia het mooie bedrag van f 249,85 en op 196 heeft de onderbouw een bedrag van f 137,70 gespaard en de middenbouw (voor Roemenië) een bedrag van f 123,95.

Zomerfeest:
Het eind van het schooljaar komt in zicht en dus ook het Zomerfeest van 13 juli. Zoals u weet, is dit jaar het thema "Pluk van de Petteflet". In de klassen wordt het boek voorgelezen, zodat de kinderen er steeds meer bij betrokken raken.
Dit jaar begint het feest om 09.00 uur en de ouders mogen bij mooi weer het eerste gedeelte van de dag meevieren. Na een kopje koffie gaat ons feest zonder ouders verder. Om 12.30 uur is het feest afgelopen. 's Middags zijn wij vrij.

Sportdag:
Aanstaande woensdag 20 juni is de sportdag voor de groepen 6,7 en 8. De kinderen moeten om 8.50 uur aanwezig zijn. De sportdag begint om 9.00 uur en is om 12.30 uur afgelopen.
De leerlingen krijgen in de pauze iets te eten en te drinken, ook hebben ze de gelegenheid om in de kantine iets te kopen.
Op dinsdagmiddag krijgen de leerlingen te horen in welke groepen ze zitten en waar zij mee moeten beginnen. In geval van slecht weer, wordt er op dinsdagmiddag onder schooltijd besloten of de sportdag wel of niet doorgaat.
We willen alle ouders die zich hebben opgegeven als hulpouder alvast hartelijk bedanken. We hebben zelfs meer aanmeldingen van ouders gekregen, dan we ouders nodig hebben. Hopelijk wordt er bij de volgende sportdag ook zo goed gereageerd.

Verjaardag:
Woensdag 27 juni vieren juf Fien en juf Marjolijn hun verjaardag en vrijdag 29 juni viert juf Lia haar verjaardag in de groep 3 van juf Laura. De kinderen van deze groepen mogen die dag verkleed naar school komen.

Praktisch verkeersexamen:
We zijn er trots op dat we kunnen melden dat alle leerlingen van de groepen 8 geslaagd zijn voor het praktisch verkeersexamen! Van harte gefeliciteerd allemaal!

Van harte gefeliciteerd!:
De hartelijke felicitaties aan alle oud-leerlingen van onze school, die geslaagd zijn voor hun examen.

Juf Laura:
Zoals al eerder gemeld gaat juf Laura dichter bij huis werken. In onderling overleg is besloten dat voor haar donderdag 12 juli a.s. de laatste werkdag is.
De vervanging voor de groep van juf Laura in de laatste schoolweek zal intern geregeld worden.

Schoolfotograaf groep 8:
Aan het eind van hun schoolloopbaan op de Johan Frisoschool zal onze schoolfotograaf nog wat klassenfoto's van de groepen 8 komen nemen. Helaas kon dit niet overdag. Het is de bedoeling dat deze foto's genomen worden op dinsdag 19 juni a.s. om 19.00 uur. We gaan ervan uit dat alle kinderen uit groep 8 dan even op school komen.
10-minuten gesprekken
Op woensdag 4 juli a.s. zijn de 10-minuten gesprekken. Deze gesprekken zijn voor alle ouders
van de kinderen uit groep 2. Voor de kinderen uit de groepen 1 en 3 t/m 7 zijn er gesprekken met ouders die daar behoefte aan hebben. De kinderen uit de groepen 5 t/m 7 krijgen daarvoor vandaag een briefje mee.
De ouders van de leerlingen uit de groepen 1, 2, 3 en 4 kunnen vanaf woensdag 27 juni a.s.
intekenen op de lijsten die bij het lokaal hangen.

Personeelsaangelegenheden:
Juf Wilma is inmiddels van een zoon, Max bevallen. Ook vanaf deze plaats aan haar en haar man de hartelijke felicitaties.
Aan het eind van dit cursusjaar moeten we helaas afscheid nemen van juf Annelies en meester Harald . Voor juf Annelies geldt dat haar visie op het onderwijs en die van de school niet geheel met elkaar overeen kwamen. In onderling overleg is besloten om het dienstverband niet voort te zetten. Meester Harald heeft een benoeming op het Insula-college (locatie Thuredrecht) als docent Nederlands aanvaard. Voor hem betekent dit weer een nieuwe uitdaging.
Inmiddels zijn er, in overleg met bestuur en MR, al weer nieuwe leerkrachten benoemd. In de
onderbouw zal juf Mieke Huberts (voor velen een oude bekende) aan het werk gaan en voor de bovenbouw hebben we juf Ciska Leenman, juf Edith de Bruin en juf Monique Wassink benoemd.
Dit betekent dat we voor volgend jaar rond zijn en dat u in de loop van deze week de groepsindeling voor het nieuwe cursusjaar zult ontvangen.

Huisvesting:
Door allerlei redenen die buiten de school liggen is de uitbreiding van het gebouw aan 821 vertraagd. Zoals het er nu uitziet zal er aan het einde van de zomervakantie met de bouw begonnen worden. De oplevering zal dus in ieder geval pas na de herfstvakantie plaats vinden.

Laatste schooldag:
Het duurt nog wel enkele weken, maar we melden u alvast dat donderdag 19 juli a.s. voor de kinderen de laatste schooldag is.

Vakantieschema schooljaar 2001-2002

Herfstvakantie Za. 20 oktober t/m Zo. 28 oktober
Kerstvakantie Za. 22 december t/m Zo. 6 januari
Voorjaarsvakantie Za. 23 februari t/m Zo 3 maart
Paasvakantie Vr. 29 maart t/m Ma. 1 april
Mei-/Hemelvaartsvakantie Za. 27 april t/m Zo. 12 mei
Pinkstervakantie Za. 18 mei t/m Ma. 20 mei
Extra weekend juni Vr. 21 juni t/m Ma. 24 juni
Zomervakantie Za. 20 juli t/m Zo. 1 september

 

Terug naar Nieuwsbrieven Archief. Terug naar Nieuwsbrieven Archief.