Project:
Op 821 is de afgelopen twee weken f 32,- gespaard voor het kindertehuis in Roemenië en voor Casa Esperanza in Bolivia f 84,95 en op 196 heeft de onderbouw een bedrag van fl. 72,80 (voor Bolivia) gespaard en de middenbouw (voor Roemenië) een bedrag van fl. 106,25. Een van de kinderen van groep 3 had zelfs f 10,-- uit zijn eigen spaarpot meegebracht! Laten we de laatste weken nog even flink doorsparen, zodat we een mooi bedrag naar deze projecten kunnen overmaken.

Musical:
Op maandag 9 juli en dinsdag 10 juli a.s zullen respectievelijk groep 8 Jan en groep 8 Harald de musical "Geldkoorts" opvoeren. Maandagmiddag speelt groep 8 Jan voor enkele groepen onze school en dinsdagmiddag doet groep 8 Harald hetzelfde. Deze voostellingen vinden plaats onder schooltijd. De leerkrachten van de groepen die komen kijken zijn hiervan al op de hoogte.
's Avonds wordt de musical opgevoerd voor ouders, verdere familie en vrienden. De kaartverkoop is reeds begonnen....en op is op!

Kledingactie juni 2001:
De opbrengst was dit keer op beide locatie 1765 kg. Dit was goed voor een bedrag van fl. 1365,23. de volgende kledingacties in 2001 zijn in week 38 (2e week na de zomervakantie) en week 49 (rond sint). De ouderraad wil u bedanken voor uw medewerking en spaart u, samen met familie en vrienden, weer mee.

Schoolmelk na de zomervakantie:
Vanuit het oogpunt het milieu minimaal te belasten en vanuit kostenoverweging, heeft Melkunie een route-optimalisatie doorgevoerd. Dit betekent concreet dat na de zomervakantie uw kind pas op vrijdag schoolmelk kan drinken. Dit is een éénmalige situatie, aangezien we het opstartprobleem na alle vakanties in zijn geheel opgelost willen hebben voor de herfstvakantie.
In de volgende schoolmelk Koe-rant die in september op uw school uitgedeeld wordt aan uw kind zullen wij u op de hoogte stellen van onze oplossing. De melkunie wenst u een prettige zomervakantie en verontschuldigt zich voor dit éénmalige ongemak.

Klassen-schaduwouder schooljaar 2001-2002:
Omdat we willen proberen voor het begin van het nieuwe schooljaar de lijst met klassen-schaduwouders compleet te hebben, willen we vragen of u als hierin geïnteresseerd bent dit aan de huidige leerkracht van de groep door te geven. Alvast bedankt!

Ontruiming:
Een dezer dagen zal er in beide gebouwen een ontruimingsoefening gehouden worden.

Rapport:
Donderdag 5 juli a.s. krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.

Kennismaking i.v.m. nieuwe cursusjaar:
Dinsdag 17 juli a.s. zullen de kinderen 's middags een half uurtje naar het lokaal gaan, waar ze volgend jaar zitten. We proberen op dat moment ook de betreffende leerkracht voor die groep te krijgen. De kinderen moeten om 13.15 uur gewoon in hun eigen lokaal zijn en zullen van daaruit om 15.15 uur ook weer naar huis gaan.

Juf Marjolijn:
Helaas is bij juf Marjolijn een lichte vorm van de ziekte van Pfeiffer geconstateerd. Dit betekent dat zij het in deze periode rustiger aan moet doen en dus geen volledige dagen zal werken. Binnen de groepen 3 wordt dit intern opgelost.

Overblijf:
Het is de bedoeling het overblijfgeld te verhogen, maar door de invoering van de Euro wachten we hiermee tot 1 januari 2002. Dus na de zomervakantie kost het nog fl. 3,00 en met ingang van 1 januari wordt het 11/2 Euro.

Prijs: Jeroen Lemkes:
Vorige week is een leerling uit groep 8 Jan, Jeroen Lemkes, te gast geweest bij minister Hermans (van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) om een prijs in ontvangst te nemen die hij had gewonnen met een speurtocht op "Kennisnet". Ook bracht Jeroen een prijs voor onze school mee: een heuse scanner!
En daar zijn we als school natuurlijk ontzettend blij mee! Nogmaals bedankt! Klik HIER om het verslag te lezen.

Boekentafel:
De afgelopen week kon u weer boeken bestellen via de boekentafel en wij kunnen u meedelen dat er op beide locaties voor een bedrag van Fl. 3000,00 is besteld.

Speeltuin:
Op vrijdag 13 juli gaan wij 's middags met de kinderen uit groep 3 naar de speeltuin toe (Meranti 50). We vragen u om de kinderen deze middag tussen 13.05 u en 13.15 u op het pleintje voor de speeltuin af te zetten. De leerkrachten uit deze groepen zijn hier dan ook aanwezig. Als alle kinderen er zijn gaan we samen naar binnen. Kinderen die op deze dag moeten overblijven lopen samen met hun juf naar de speeltuin toe. Om zo lang mogelijk te genieten van deze middag vragen wij u om uw kind om 15.15 u. bij de speeltuin op te halen (buiten de poort blijven wachten s.v.p.). Heeft u nog vragen over deze middag, stel ze gerust aan de groepsleerkrachten.

Collecte:
Van maandag 24 september t/m vrijdag 28 september 2001 wordt de Nationale Collecte "Verstandelijk Gehandicapten" weer gehouden.
Het is moeilijk om elk jaar voor alle straten in de Oudelandshoek collectanten te krijgen. Ik wil u daarom vragen: Zou u in die week zo dicht mogelijk bij u in de buurt een paar uur willen collecteren?
Wilt u wel, maar woont niet in de Oudelandshoek, bel dan gerust, want ook in andere wijken zijn er collectanten nodig.
Laten we samen onze schouders eronder zetten om ook voor deze medemensen het leven aangenaam te maken. Ze missen al zoveel.
U kunt zich opgeven bij: Joke de Lange, Meranti 208, tel. 6168056.

Laatste dag:
Op donderdag 19 juli, de laatste schooldag, hebben de leerlingen van de groepen 3 tot en met 7 een apart programma. Daarbij hebben we de hulp van ouders nodig om spelonderdelen te begeleiden. U kunt zich hiervoor opgeven door middel van het strookje. Het strookje kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind.
Eén van de onderdelen is schmincken, als u zich hiervoor op wilt geven, kunt u dat op het strookje aangeven.
Graag zouden wij ook in contact komen met mensen die op die dag de volgende spullen aan ons willen uitlenen: 4 sjoelbakken, badmintonrackets met shuttles, een dartbord en lege blikken. Dit kunt u doorgeven aan juf Ilonka (196) of juf Annienke (821).

Terug naar Nieuwsbrieven Archief. Terug naar Nieuwsbrieven Archief.