Project:
In deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar vermelden we de totaalbedragen die er vanaf Pasen opgehaald zijn. Voor het kindertehuis in Bolivia, het project van de onder en bovenbouw, is er op locatie 196 f 815,50 opgehaald. Op locatie 821 is dit f 699,15. De middenbouw heeft deze periode voor de derde achtereenvolgende keer een kindertehuis in Roemenië gesteund. De bedragen die we hiernaar toe kunnen storten zijn f 626,55 (locatie 196) en f 434,25 (locatie 821). Wij van de zendingscommissie willen u allen hartelijk danken voor de betrokkenheid bij deze projecten.

Juf Michelle
Juf Michelle is weer dermate hersteld dat zij na de zomervakantie aan het werk mag gaan.
Helaas heeft ze ons te kennen gegeven dat ze een baan in haar eigen woonplaats Breda heeft
gevonden. Het moment van vertrek is nog niet geheel duidelijk, maar voorlopig gaan we uit
van 1 oktober a.s. Inmiddels loopt er al een sollicitatieprocedure om zo snel mogelijk een
nieuwe leerkracht aan te kunnen stellen. Zodra we meer weten, hoort u dit van ons.

Afscheidsavond
Woensdag 18 juni a.s. is de afscheidsavond van de groepen 8. De avond wordt gehouden in de
aula van het Insula-college, locatie Thuredrecht en begint om 19.30 uur. Naast de ouders zijn
ook broers en zussen van de betreffende leerlingen van harte welkom.

Schoolreis
Dinsdag 11 september a.s hebben de groepen 3 t/m 7 hun jaarlijkse schoolreis. Die dag zijn
de kleutergroepen en de groepen 8 vrij.

Informatie-avond
De jaarlijkse informatie-avond is voor alle groepen gepland op donderdag 20 september a.s.

Vakantie
Donderdag 19 juli a.s. krijgen de kinderen om 15.15 uur vakantie.


Fijne vakantie
namens
het team van
C.B.S. Johan Friso

 

 


Terug naar Nieuwsbrieven Archief. Terug naar Nieuwsbrieven Archief.