Project:
Donderdag a.s. wordt voor de laatste keer dit schooljaar zendingsgeld opgehaald.

Zomerfeest:
Op het zomerfeest krijgen de kleuters een pakje drinken en een koekje. Mag uw kind dit niet eten of drinken, wilt u dan zelf iets meegeven s.v.p. Ook moeten alle kinderen drinken meenemen voor bij het eten aan het einde van het feest.

Kinderboerderij:
Woensdag 11 juli gaan de kinderen van groep 1 / 2 van juf Marjoke naar de kinderboerderij. Ze gaan werken op de boerderij, dus trek uw kind oude kleren (die vuil mogen worden) aan.

Musical:
Dit is het programma voor de leerlingen van groep 4 t/m 7:
Maandag 9 juli:
13.00 uur: Groepen 7 vertrekken op de fiets naar de PABO.
13.15 uur: Groepen 5 en 4 (Michelle) vertrekken vanaf locatie 821 met 3 bussen naar PABO.
13.45 uur: Musical groep 8 Jan.
14.45 uur: Einde musical.
19.30 uur: Musical groep 8 Jan voor familie en bekenden.

Dinsdag 10 juli:
13.00 uur: Groepen 6 vertrekken op de fiets naar de PABO.
13.15 uur: Groepen 4 vertrekken vanaf locatie 196 met 2 bussen naar PABO.
13.45 uur: Musical groep 8 Harald.
14.45 uur: Einde musical.
19.30 uur: Musical groep 8 Harald voor familie en bekenden.
Voor de opvoering van 19.30 uur zijn er nog enkele kaarten verkrijgbaar. Kaarten zijn voor fl. 1,00 te koop bij de leerlingen van groep 8.

Materialen en plakavond:
Op maandag 16 juli worden er weer materialen meegegeven om thuis schoon te maken. Het materiaal graag aan de lucht drogen of droog deppen aangezien de afbeelding er anders af gaat. Wilt u uw kind op die dag een stevige (plastic) tas meegeven en haar en hem om 11.30 uur in de klas afhalen. Alvast bedankt voor uw medewerking. 's Avonds is het plakavond.

Verjaardag:
Op vrijdag 13 juli viert juf Fransje haar verjaardag in de groep van juf Michelle. De kinderen van deze groep mogen op die dag verkleed naar school komen.

Speeltuin:
Op vrijdag middag 13 juli a.s. gaan de kinderen van groep 3 naar de speeltuin. Aan de ouders wordt gevraagd zijn/haar kind om 13.15 uur bij de speeltuin af te zetten en om 15.15 uur weer op te halen. Kinderen van Okidoki komen gewoon naar school en lopen met de leerkracht heen en terug.


Bericht van de MR:
18 juni j.l. is de MR voor de laatste keer dit schooljaar bij elkaar geweest. 3 Ouders hadden te kennen gegeven dat zij graag de MR-vergadering wilden bijwonen en waren naar deze avond gekomen.
De volgende zaken kwamen o.a. aan de orde:
- De huisvesting. Tussen herfst- en kerstvakantie is de oplevering van de aanbouw op 821.
Door toedoen van de gemeente is dit helaas later dan gepland.
- Het calamiteitenplan is klaar. Op 6 juli j.l. is inmiddels een ontruimingsoefening
gehouden.
- Langdurige ziekte. Helaas worden er soms klassen naar huis gestuurd bij ziekte van een leerkracht. Bij ziekte van een leerkracht moet je keuzes maken: of je verdeelt de klas over andere klassen óf je stuurt om de beurt een andere klas naar huis. De kwaliteit van het onderwijs gaat beslist achteruit als je kinderen voor langere tijd verdeelt over andere klassen. De school kiest voor kwaliteit, hierdoor moet zo nu en dan een klas helaas naar huis gestuurd worden. Lees ook op de website: http://www.johanfriso.nl bij het schoolmenu in het uitklapvenster: ziek.
Tot slot wil de MR benadrukken dat als ouders vragen hebben over de gang van zaken op school, zij dit toch vooral bespreekbaar moeten maken. Ofwel bij de leerkracht van hun kind óf zo nodig bij de directie. Problemen kunnen vaak snel opgelost worden en het is vervelend als ouders onnodig met een probleem in hun maag blijven zitten. De school staat letterlijk en figuurlijk altijd open.
Tevens is dit het laatste bericht dat u van de MR leest dit schooljaar. Vanaf deze plek willen wij iedereen een hele prettige vakantie wensen.
De MR bestond dit schooljaar uit: Juf Jos, Juf Marjoke, Juf Marjo, Juf Yvonne, Juf Petra, Rik van Dijk, Bart Reijniers, Jaco Boven, Hanneke Krabbe en Marjolein Scherrenberg.

Terug naar Nieuwsbrieven Archief. Terug naar Nieuwsbrieven Archief.