Dat is pas leven
De veertigdagentijd en Pasen op school

Pasen is vanouds het belangrijkste christelijke feest. Het is een feest met verschillende betekenissen en dat heeft te maken met de ontstaansgeschiedenis: oorspronkelijk viel het gelijk met het Joodse Pesachfeest en later is het ook nog gecombineerd met een lentefeest.
Pasen is dus een feest met verschillende kanten: het is het feest van Jezus’ opstanding, van zijn overwinning op de dood, en daarmee het feest van het nieuwe begin en van het nieuwe leven.
En dit feest van het nieuwe leven valt in het voorjaar, in de lente, dus juist als de natuur na een lange doodse winter weer uitbundig tot nieuw leven komt.

Maar voordat er mooie bloesems aan de takken verschijnen, zijn die takken wel een lange tijd kaal geweest. Voordat er een prachtige vlinder tevoorschijn komt, is hij wel eerst een rups en cocon geweest. En voordat Jezus werd opgewekt uit de dood, moest Hij wel eerst lijden en sterven. En voordat het volk Israël werd bevrijd uit Egypte had het jaren lang gezucht onder slavernij en onderdrukking.

Je kunt dus eigenlijk geen Pasen vieren zonder een tijd van voorbereiding. Die tijd van voorbereiding noemen we tegenwoordig de Veertigdagentijd, vroeger was het de lijdenstijd (protestants) of vastentijd (katholiek).

In de Veertigdagentijd, de zes weken voor Pasen, hoort dat je even pas op de plaats maakt. Je doet het even met wat minder. Soms wordt er gevast, of leven mensen soberder en geven het uitgespaarde geld aan mensen die het minder hebben getroffen. Je leert daardoor je mens-zijn weer kennen. Jezus leert dat ons.

In het veertigdagenproject uit onze godsdienstmethode “Kind op maandag” staat elke week een andere houding van mens-zijn centraal.

  • Waar wij bang zijn dat we te kort komen, laat Jezus zien dat er genoeg is (week 10).
  • Waar wij wijzen naar een ander, houdt Jezus ons een spiegel voor (week 11).
  • Waar wij niet weten wat we moeten doen en onhandig zijn, laat Jezus zien dat liefde geneest (week 12).
  • Waar wij liever stoer zijn of lui, laat Hij zien dat je met plezier iets voor een ander kunt doen (week 13).
  • Waar wij liever de schuld in de schoenen van een ander schuiven, neemt Jezus de schuld op zich (week 14).
  • Zo ontstaat er een heel nieuwe manier van leven, een die het leven geeft en niet de dood (week 15).

Bij het veertigdagenproject leren alle kinderen een lied. Daarin wordt “Dat is pas leven” goed verwoord:

Als je het durft uit te schreeuwen, waar de hele wereld zwijgt,
als je meer durft weg te geven dan je hebt of dan je krijgt
als je er met al je liefde voor een ander durft te zijn
dan alleen gebeurt het wonder, dan alleen geneest de pijn.

Klik HIER voor een gedicht over Pasen: “De lichtkring van Golgotha”.

Klik HIER voor een rebus over Pasen.

Klik op één van de onderstaande woorden als je een kleurplaat wilt kleuren:

Veertigdagenkruis
Palmpasen
Dagen voor Pasen
Maria bij het graf
Paasei met bloemen

Bron: http://kindengeloof.nl/

Nog meer kleurplaten vind je HIER.

Klik op één van de onderstaande woorden als je wilt knutselen:
Paasmandje
Kip (Pdf bestand. Geen Adobe Reader? Klik HIER om de reader te installeren.

 

Terug naar Reportages 2003 - 2004. Terug naar Reportages 2003- 2004