Schoolkamp Wist-je-datjes

Moe waren ze, de kinderen van de groepen 8, toen ze terugkwamen van hun schoolkamp. Ze moesten even een weekendje bijkomen! Dat gold ook voor alle leiding die mee was geweest.
Maar toen ze ’s maandags op school kwamen, was er weer voldoende energie om lekker na te genieten. En toen kwamen de verhalen pas goed los ……
Daarom voor alle mensen die willen meegenieten:

WIST JE DAT …….


… er heel veel kinderen HEEL bang waren tijdens de spooktocht?
… er flink gegild (en gehuild) is?
… juf Helene, juf Mathilde, juf Wilma en meester Paul nog op visite zijn geweest?
… er ook nog een hoop andere meesters en juffen naar ons kamp kwamen?
… we ze eerst helemaal niet herkenden, omdat ze zo mooi verkleed waren?
… het best lastig was om juf Alinde tijdens de vossenjacht op te sporen?
… zij “verkleed” als etalagepop in een winkel stond?
… er toen ook twee nonnen gesignaleerd zijn?
… die nonnen heerlijk op een terrasje hebben zitten kletsen?
… er toen ook een zwerver voorbij kwam fietsen?
… de voorbijfietsende zwerver een ECHTE was?
… juf Annienke heel erg nat gegooid is met de piratenmeerkamp?
… groep 8 van meester Dick-Jan de spelletjescompetitie gewonnen heeft?
… de sportcommissie die competitie georganiseerd had?
… er zelfs een echte taart was voor de winnende groep?
… we een hoop gelachen hebben tijdens de bonte avond?
… “Sonja en Arie” erg aan de wijn waren?
… dit achteraf aanmaaklimonade bleek te zijn?
… meester Dick-Jan zijn rol als “Arie”misbruikte door knalhard vreemde geluiden te maken?”
… Eduard heel goed kan aerobicen?
… hij een heel mooi pakje van zijn vrouw aan had?
… de keukenprinsessen nu al uitkijken naar het kamp van volgend jaar?
… de leiding ’s avonds en ’s nachts veel herrie maakte?
… ze heel vaak de slappe lach hadden?
… Jacqueline B. niets aan het schommelschip in de Efteling vond?
… we aan het einde van het kamp heel erg moe waren?
… er een zwerver op het terrein rond liep?
… hij macaroni erg lekker vond?
… veel kinderen hem heel eng vonden?
… de politie niet eens ingreep?
… er kinderen waren die toen de spooktocht wilden afgelasten?
… de zwerver uiteindelijk nep bleek te zijn?
… de zwerver een oude bekende was?
… Martin Van Keppel vorig jaar nog als leiding mee was?
… dit de kampgrap was?
… veel kinderen van tevoren hadden gezegd dat ze écht niet in de kampgrap zouden trappen?
… ze dat dus wel deden?!
… er ook een zwerfhond rondliep?
… deze wel echt was?
… Gio als beste kan limbo-dansen?
… juf Hella daar ook heel goed in was?
… ze bij de laatste 4 behoorde?
… Anneke en Charlotte in hun slaap praten?
… Lisanne wel een half uur heeft gewacht totdat juf Hella sliep?
… ze toen pas terug naar haar eigen bed durfde?
… juf Hella haar toch snapte?
… ze strafcorvee kreeg?
… Gio en Boy buiten moesten slapen?
… je, als je ’s ochtends nog lekker lag te slapen, wakker gekieteld werd?
… juf Monique luxe kampeerde?
… ze alleen maar een stekker in het stopcontact hoefde te doen voor een prima bed?
… dat bed ook erg lekker sliep?
… juf Dalina goed de wacht hield toen de meisjes massaal moesten gaan douchen?
… ze op haar “troon” voor de deur zat?
… je het als jongen dus echt niet moest wagen …?
… er heksen in het bos liepen?
… spekjes na de spooktocht erg lekker zijn?
… je ze beter door iemand anders kunt laten pakken?
… sommige kinderen heel goed kunnen smokkelen?
… er kinderen zijn die voor het eerst macaroni hebben gegeten?
… ze het nog lekker vonden ook?
… Rowena een heel bord salade op kan?
… Siebe, de hond, graag mee wilde barbecuen?
… hij er met ons speelmateriaal vandoor ging?
… je een quiz kunt doen met slagroom?
… niet alle meesters en juffen daar even blij mee waren?
… er daarna ook nog een spel met vla gespeeld werd?
… het best moeilijk is om een bordje met een nummer erop op tijd te vinden?
… alle eieren heel zijn gebleven?
… juf Jacqueline heel lenig is?
… Eduard ook zijn best deed?
… het ver lopen is naar de Efteling?
… juf Annienke heel hard gilde in de python?
… meester Dick-Jan er ook wat van kon?
… hij dat in de achtbaan goed aan Denise liet horen?
... Marjolein erg bang was in de Bobslee?
… ze Jacqueline (moeder van Dayle) helemaal fijnkneep en niets van de rit heeft gezien?
… Els (de moeder van Tim) iets te vaak in Vogelrok is geweest?
… Ze echt heel misselijk was?
… Arie en Sonja ook nog op bezoek kwamen?
… het kamp heel gezellig was?
… we de kookploeg een groot compliment geven?!
… we alle andere kampleiding ook een groot compliment geven?!
... we toch al weer een beetje uitkijken naar het schoolkamp van volgend jaar?
… we binnenkort al gaan vergaderen over de “kampgrap”?
… het ons ook volgend jaar écht weer gaat lukken alle kinderen goed te pakken te nemen?
… dat volgend jaar weer uitgebreid is te lezen op onze website?!

Tot volgend jaar!!!

Terug naar Reportages 2003 - 2004. Terug naar Reportages 2003- 2004.